Nieuws

Rekenlab 17 t/m 21 juni 2024

Komende week gaan alle groepen aan de slag met het tweede Rekenlab van dit jaar. In het Rekenlab worden kinderen uitgedaagd om open reken-wiskundige vraagstukken op te lossen in een realistische setting. Bij het tweede Rekenlab werken we met twee… Meer lezen…

Begin het schooljaar met onze Vliegende Start Week!

Hierbij presenteert JIPA hun super leuke en drukbezochte Vliegende Start Week, met educatieve en leuke activiteiten die speciaal zijn ontworpen om kinderen te helpen groeien en bloeien.   Flyer-Vliegende-Start-Week.pdf

Sponsors bedankt

De ouderraad en leerlingen van de Viersprong bedanken hun sponsors voor hun bijdrage aan de avondvierdaagse.   Sponsorbijdrage-avondvierdaagse.docx

Beginnende pubertijd

Beste ouders, Vanuit het schoolmaatschappelijk werk hebben wij een informatief stukje. Dit keer is het thema beginnende pubertijd. Zie bijlage. Beginnende-pubertijd.pdf

Protocol onacceptabel gedrag

Protocol onacceptabel gedrag Samen met de ouders zijn we verantwoordelijk voor de opvoeding van de kinderen op onze school, zowel op didactisch als op sociaal emotioneel gebied. Wij geloven dat ‘discipline’ geen vies woord is, maar de eerste stap richting… Meer lezen…

Verdeling groepen schooljaar 2024-2025

Beste ouders/verzorgers,   In het schooljaar 2024-2025 werken we met onderstaande groepen: Groep 1-2A Groep 1-2B Groep 1-2C Groep 3-4A Groep 3-4B Groep 4-5C Groep 5-6A Groep 5-6B Groep 7-8A Groep 7-8B   Waarom een groep 4-5? We kunnen voor… Meer lezen…

Studiedagen studiemiddagen en vrije vrijdagen 2024-2025

Beste ouders/verzorgers,   Hieronder kunt u lezen welke studiedagen, studiemiddagen en vrije vrijdagen er in het schooljaar 2024-2025 staan ingepland: 16-9-2024 maandag 4-10-2024 vrijdag 16-10-2024 woensdagmiddag vanaf 12.00 uur 6-12-2024 vrijdag 12-2-2025 woensdag 2-4-2025 woensdagmiddag vanaf 12.00 uur 18-4-2025 vrijdag… Meer lezen…

De Medezeggenschapsraad (MR) is op zoek naar een nieuw lid

05-06-2024-Werving-MR-lid-Viersprong.docx

Donderdag 27 juni muziekconcert

Op donderdag 27 juni geven de groepen 3/4 weer een muziekconcertje voor de papa’s, mama’s, opa’s en oma’s. Zie Flyer. Flyer-Muziek-de-Viersprong-2023-2024.pdf

OR schooljaar 2024-2025

Samenstelling Ouderraad 2024-2025 Vanaf komend schooljaar verandert de samenstelling van de Ouderraad. Er wordt niet meer gewerkt met aparte klassenouders, maar elk OR lid is tevens klassenouder in een klas. Aanleiding hiervoor is het teruglopen van de taken van de… Meer lezen…

Bag to school actie reminder

Het is bijna zover! Bag2School de kledinginzamelactie is aanstaande woensdag 22 mei. Het zou super fijn zijn als jullie aan deze inzameling denken! Hoe meer kilo’s we ophalen hoe meer geld we krijgen om leuke activiteiten te kunnen blijven organiseren. … Meer lezen…

GeldzorgLijn

Klik hier om de flyer “GeldzorgLijn” te bekijken >>

Met instemming MR gaan we komend schooljaar werken met extra ondersteuning

Met welke extra ondersteuning gaat het team komend schooljaar werken? Met een onderwijsassistent en met een onderwijsondersteuner. De vacatures zijn vandaag definitief opgesteld.   Beide vacatures gaan vandaag online, via de website van Kans & Kleur. Mocht u iemand kennen… Meer lezen…

Themabrief Nederland, waterland

Klik hier om de themabrief “Nederland, waterland” te bekijken >>

Schoolreisje en schoolkamp groepen 7 en 8

Woensdag 24 april hebben de kinderen uit de groepen 1 t/m 6 genoten van het schoolreisje. Tot nu toe alleen nog maar enthousiaste verhalen gehoord. Vrijdag 26 april gaan de kinderen genieten van een heerlijke lunch (Koningsdag) en daar omheen… Meer lezen…

Fijne vakantie toegewenst

Namens alle medewerkers willen we jullie een hele fijne vakantie toewensen. Tijdens de vakantie zijn we uitsluitend in noodgevallen telefonisch bereikbaar. Het noodnummer kunt u op de website vinden. We kijken er naar uit om jullie weer op maandag 13… Meer lezen…

Applaus! Schoolvoetbal 2024

Wat hebben veel deelnemers aan het schoolvoetbal groepen 7 en 8 goed gespeeld! De meisjes en de jongens groep 7 hebben ook heel goed gespeeld, maar zijn niet doorgegaan naar een volgende ronde. De meisjes hebben de finales behaald. Zij… Meer lezen…

Avondvierdaagse

  vierdaagse-communicatie-2024-2.docx

Informatie vanuit het schoolmaatschappelijk werk

Beste ouders, Vanuit het schoolmaatschappelijk werk hebben wij weer een informatief stukje voor in de nieuwsbrief. Dit keer is het thema het gevoelige kind. Zie bijlage.   Het-gevoelige-kind.pdf

ouders die willen ondersteunen bij het keuzeatelier koken.

Tijdens de volgende ronde keuze-ateliers, thema waterland, willen we met kinderen gaan koken. We zijn op zoek naar ouders/verzorgers die met 4 kinderen willen/kunnen koken. Uw eigen kind wordt ingedeeld, als jullie dat beide leuk vinden. Het gaat om 4… Meer lezen…

Dinsdagavond 16 april informatieavond. Per gezin 1 ouder/verzorger aanwezig.

Deze informatieavond staat geheel in het teken van uw rol, en ook onze rol, om uw kind met zelfvertrouwen en weerbaarheid uiteindelijk de basisschool te kunnen laten verlaten. Henk de Visser, grondlegger van de methodiek van Fides, verzorgt deze informatieavond…. Meer lezen…

Bag2School kledinginzamelactie 22 mei

De volgende Bag2School kledinginzamelactie is woensdag 22 mei. Nu het mooie weer er weer aankomt is het tijd om de kasten te gaan opruimen. Het zou super fijn zijn als jullie dan aan deze inzameling denken! Hoe meer kilo’s we… Meer lezen…

Terugblik tweedaagse team Noordwijk aan zee.

Het team heeft haar visie aangescherpt, haar onderwijsideologie erachter verhelderd voor elkaar, een bezoek gebracht aan De Noordwijkse School en in het schoolplan 2024-2028 al enkele veranderonderwerpen geformuleerd. Hieronder kunt u op detailniveau meer lezen, mocht u dat leuk vinden…. Meer lezen…

Ateliermap mee naar huis

Beste ouder(s)/verzorger(s), Na het thema Sprookjes, mythen, sagen en wereldgodsdiensten wordt de ateliermap mee naar huis gegeven voor de groepen 3 t/m 8. Thuis mag de map geleegd worden. Leuk als uw kind hierbij vertelt over wat hij/zij geleerd heeft… Meer lezen…

Tussenevaluatie

We zijn als team behoorlijk tevreden over het afgelopen halve schooljaar. In alle groepen zien we verbetering op de tussenresultaten. Dat meten we bij de toetsen van Leerling in Beeld, maar we vinden de uitslagen van de methode-gebonden toetsen en… Meer lezen…

Kinderen vrij op donderdag 28 en vrijdag 29 maart

We gaan als team aan de slag om het schoolplan 2024-2028 verder vorm te geven voor uw kinderen. Dat doen we in Noordwijk. Onderdeel van de tweedaagse van het team is een bezoek aan De Noordwijkse School, in Noordwijk.  … Meer lezen…

Kookatelier eerst alle kinderen uit de groepen 7-8, dan verder als…

Op dit moment hebben we het geluk dat een ouder van onze school (op dinsdag) met onze kinderen kookt. Waarom is koken zinvol voor kinderen? Koken is functioneel begrijpend lezen. Je begrijpt daarna nog beter hoe je moet rekenen met… Meer lezen…

Pasen

                             Beste ouders/verzorgers en kinderen, De lente staat voor de deur en dat betekent dat het tijd is voor een Paaspicknick op woensdag 27 maart! We kijken… Meer lezen…

Slimme leerlingenraad vraagt uw hulp

De leerlingenraad heeft een aantal verbeterpunten aan het team voorgelegd. Het team heeft laten zien voor welk plan van de leerlingenraad er draagvlak ligt vanuit het team. Eén van de verbeterpunten met draagvlak vanuit het team, is het opknappen/verven van… Meer lezen…

Vrijdagmorgen 8.30 uur presentatie tussenresultaten aan ouders/verzorgers

Vrijdag 15 maart om 8.30 uur presenteert Carlina, directeur De Viersprong, de tussen- en eindresultaten aan belangstellende ouders/verzorgers. Plaats: hal Viersprong Ik kijk er naar uit om u te zien, om u onze tussen- en eindresultaten te laten zien. Maar… Meer lezen…

Tussenevaluatie op hoofdlijnen

Beste ouders/verzorgers, U draagt uw kinderen in vertrouwen aan ons over. En dat waarderen we enorm. Dan mag u als ouders/verzorgers van ons verwachten dat we de goede dingen aan het doen zijn. Om te beoordelen of een school goed… Meer lezen…

Zorgen verkeersveiligheid

Dagelijks maken we ons grote zorgen om de veiligheid voor uw kind (-eren) door alle bouwwerkzaamheden in de wijk en het gedrag van verkeersgebruikers. Waarom? We weten dat er enkele kinderen bijna aangereden zijn. We weten dat,  door de afzettingen… Meer lezen…

Opruimen speelzaal, leerplein na schooltijd speelplein

Als we meer ruimte hebben, dan kunnen we zorgen dat onze speelzaal weer beter geschikt is voor gymnastiekonderwijs voor onze kinderen. Nu de groepen 1-2 weer groter zijn, komen we echt ruimte tekort in de speelzaal en is het niet… Meer lezen…

1 maart Nationale Complimentendag

Op 1 maart is het Nationale Complimentendag. Rondom dit thema biedt schoolmaatschappelijk werk dit stuk aan.                                                   … Meer lezen…

inloopspreekuur School Maatschappelijk Werk

Dit schooljaar hadden we elke 6 weken een inloopspreekuur met onze schoolmaatschappelijk werker. Het was dan mogelijk om op school over diverse onderwerpen met Lonneke Jacobs in gesprek te gaan (bijv opvoedkundige vragen. slaapproblemen, sociaal emotionele ontwikkeling van je kind… Meer lezen…

Het ideeënmonster schoolbibliotheek.

Heb je ons mooie ideeënmonster al gezien?  Deze is te vinden in de schoolbibliotheek.  Kinderen mogen hier hun boekvoorkeuren voor de bibliotheek aangeven.  Zo vullen we de boekencollectie aan met de leeswensen van de kinderen.   Lang zullen we lezen!

Terugblik inhoud studiedag 20 februari

In de ochtend zijn we als team gestart met een terugblik op de studiemiddag van 31 januari. Vanuit het boek Teamgericht organiseren in het basisonderwijs, door Ben van der Hilst, zijn we gaan brainstromen welke aanpassingen we wensen bij de… Meer lezen…

Juffrouw Marieke binnenkort weer werkzaam. Meester Lennart ouderschapsverlof

Binnenkort komt juffrouw Marieke Westerveld weer gezellig bij ons werken, na haar zwangerschapsverlof/ouderschapsverlof. Vanaf woensdag 6 maart werkt juffrouw Marieke elke woensdag in groep 1-2B. Op donderdag en vrijdag neemt Marieke de extra begeleiding van kinderen voor haar rekening. Op… Meer lezen…

Dinsdag 16 april informatieavond, één ouder/verzorger per gezin aanwezig

Deze informatieavond staat geheel in het teken van uw rol, en ook onze rol, om uw kind met zelfvertrouwen en weerbaarheid uiteindelijk de basisschool te kunnen laten verlaten. Henk de Visser, grondlegger van de methodiek van Fides, verzorgt deze informatieavond…. Meer lezen…

Informatie Logopedische dienst Wijchen

Klik hier om het bestand ‘Informatie Logopedische dienst Wijchen’ te bekijken >>

Wijziging innen ouderbijdrage

                    Via deze weg willen we jullie op de hoogte stellen dat we de manier van het innen van de ouderbijdrage aan het veranderen zijn. Voorheen ging dit via automatisch incasso,… Meer lezen…

Dit schooljaar hebben alle groepen hun eigen carnavalswagen gemaakt

Morgen tonen alle kinderen met trots hun eigen carnavalswagen. Onze prins-prinses en gevolg hebben ook hun eigen carnavalswagen. We hopen dat er heel veel ouders/verzorgers, of andere familieleden met vrienden komen kijken.   In de buurt hebben we aan buurtbewoners… Meer lezen…

De groei van je kind in beeld

Klik hier om het bestand ‘De groei van je kind in beeld’ te bekijken >>

Leeswijzer nieuwe rapportage voor ouders.

Klik hier om het bestand ‘Leeswijzer nieuwe rapportage voor ouders’ te bekijken >>

Waarom is lezen belangrijk?

  Lezen is om verschillende redenen belangrijk. Lezen is leuk, en soms ook spannend. Kinderen leren met lezen. Zij leren nieuwe woorden. En zij leren over de wereld om hen heen. Ook krijgen kinderen met lezen fantasie en leren kinderen… Meer lezen…

Leerling in beeld, we vieren de groei op eigen niveau

Donderdagmiddag krijgen de kinderen het portfolio/rapport mee naar huis.   Voor de groepen 3 t/m 8 geldt onderstaande: We hebben voor het eerst de toetsen afgenomen van Leerling in Beeld, het woord zegt het al een beetje. De bedoeling is… Meer lezen…

Vacature Voorzitter en secretaris Ouderraad

Vacature Voorzitter en secretaris Ouderraad Vanwege wijziging in het bestuur zijn vanaf aankomend schooljaar 2024/2025 twee vacatures vrijgekomen in het bestuur van de OR. Het gaat om de voorzitter en de secretaris. De voorzitter en secretaris vormen samen met de… Meer lezen…

Uitslag cito toetsen in ieder geval bij het rapport/portfolio voor alle ouders/verzorgers weer zichtbaar

Door een landelijke storing in het nieuwe Cito leerlingvolgsysteem (Leerling in beeld) kunnen we als team na invoering van de toetsen de uitslag niet direct aflezen. Er zit een ongewenste vertraging in het systeem. Soms zien we enkele uitslagen wel… Meer lezen…

Feestelijke opening schoolbibilotheek

 Vandaag was het eindelijk zo ver. Na heel veel bloed, zweet en tranen is de monsterklus geklaard! Wij willen heel veel dank uitspreken naar alle mensen (personeelsleden en ouders) die hebben geholpen om de bibliotheek in deze korte tijd te… Meer lezen…

Tip: Prentenboek in alle talen.

Thuis samen genieten van een prentenboek. Of wilt u een verhaal in uw favoriete taal horen? Of de taal van de buurjongen, oma of een klasgenootje?  Mooi zijn de kansen van meertaligheid.  De vrijwilligers van de site: prentenboek in alle… Meer lezen…

Flyer cursus voor ouders: Over leuke en soms lastige (pre-)pubers

  Flyer-cursus-voor-ouders-over-leuke-en-soms-lastige-pre-pubers.pdf

Visie Viersprong op het teamgericht organiseren

Beste ouders/verzorgers, Gistermiddag hebben we een studiemiddag gevolg, die volledig in teken stond van visie-vorming op het Teamgericht organiseren. Dat staat los van het feit dat we een Noordwijkse school zijn en blijven.   In het Strategisch beleidsplan 2023-2027 van… Meer lezen…

Inschrijven portfoliogesprekken groepen 1 t/m 7

Op maandag 5 februari, einde middag (tussen 16.00-17.30 uur) kunt u zich inschrijven voor de portfoliogesprekken. Via Parro kunt u zich inschrijven voor de portfoliogesprekken. Hulp nodig om via Parro in te schrijven? U kunt op dinsdag en donderdag hulp… Meer lezen…

Rond carnaval toezicht verzuim door leerplichtambtenaar

Beste ouders/verzorgers,   We weten in Nederland dat we jaarlijks met extra ziekmeldingen rond de carnavalsvakantie te maken hebben. Worden kinderen uit een gezin net voor een vakantie ziekgemeld, dan kunt u erop rekenen dat we u gaan bellen. Alle… Meer lezen…

Rouw & verlies

Vanuit het schoolmaatschappelijk werk informatie betreft het thema rouw en verlies.        Rouw-en-verlies.pdf

Feestelijke opening schoolbibliotheek op 1 februari.

Ook vandaag ontvingen we weer een mooie stapel boeken voor de schoolbibliotheek. Er is heel hard gewerkt door onder andere onze vrijwilliger Bénine en juffrouw Lotte om alle nieuwe boektitels toe te voegen.   Inmiddels wordt er al goed gebruik van… Meer lezen…

Gevaar in de wijk! Gat in de weg. Let op.

Beste ouders, verzorgers, U heeft het vast al gemerkt en gezien. Op de kruising van de Lijsterbesstraat en de Konijnsweg zijn de bouwwerkzaamheden aan het wegdek en daaronder in volle gang. Dit zal door het weer ook langer duren dan… Meer lezen…

Speerpunten jaarplan

Beste ouders/verzorgers,   We zitten nu ongeveer op de helft van het schooljaar. Wat gaat de tijd toch snel. Het is ook tijd om te kijken waar we staan in onze ontwikkeling als school. Maar ook om ouders die graag… Meer lezen…

Karren carnaval op het schoolplein, of na schooltijd binnen op het leerplein

Vanaf aanstaande maandag gaan de kinderen per eigen groep een kar versieren voor de carnaval. Het thema is “Het liefdes jaor”. Elke ochtend worden de karren buiten geplaatst (of onder het afdak bij regen). Na schooltijd worden de karren naar… Meer lezen…

Telefoons en smartwatch worden bij aanvang van de dag ingeleverd. Hoe oefen je klokkijken?

Het is op alle scholen in Nederland al heel normaal om geen telefoons toe te staan tijdens lestijden. Zo ook op de Viersprong. De smartwatch heeft ongeveer dezelfde functies als een telefoon. Om deze reden moet ook de smartwatch worden… Meer lezen…

Oproep kranten en schone emmers met deksel

Heeft een wat oude kranten voor ons? Dan graag af laten geven bij de conciërge Micha. Ook zoeken we schone emmers met deksel, voor de behanglijm. De emmers moeten dus goed schoon zijn. U kunt deze afleveren bij de conciërge… Meer lezen…

Oude winkelwagentjes, magazijnkarren, karren en hulp gezocht

Op maandag 22 januari, 29 januari en 5 februari maakt elke klas één of meerdere carnavalswagens. Tenminste… als er voldoende karren, oude winkelwagentjes of magazijnkarren beschikbaar zijn. Heeft u thuis een kar, skelter met aanhanger, oud winkelwagentje of magazijnkar die… Meer lezen…

Zandbak bodem aangelegd en nieuw zand toegevoegd

Vanuit de RI&E keuring komen er altijd weer nieuwe verbeterpunten voor ons als school. In de regel- en wetgeving is er vanuit veiligheid een nieuwe eis toegevoegd voor een zandbak. Deze moeten voortaan worden voorzien van een bodem. In de… Meer lezen…

Start 2024 met minder schermtijd voor uw kinderen

Meer kinderen met oogproblematiek. Dat is ontzettend zorgelijk. In het artikel hieronder kunt u meer lezen. Op basis van deze feiten adviseren we alle ouders/verzorgers om de schermtijd van uw kinderen te verminderen. En dan ben ik zo blij dat… Meer lezen…

Prettige kerstdagen en de beste wensen voor 2024!

Beste ouders/verzorgers en kinderen,   Hierbij wil ik jullie hele fijne feestdagen met elkaar toewensen, waarin je als gezin mooie herinneringen kunt opbouwen. Maar niet alleen als gezin, ook als onderdeel van de familie en/of  van de buurt waarin je… Meer lezen…

Spreekuren schoolmaatschappelijk werk

Ik ben Lonneke Jacobs, schoolmaatschappelijk werker verbonden aan het sociaal wijkteam in Wijchen. Ook dit schooljaar ben ik werkzaam op de Viersprong. Leerlingen en ouders kunnen met mij in contact komen via leerkrachten en intern begeleider Maartje Willems. Daarnaast heb… Meer lezen…

Rust in de school

In een eerdere nieuwsbrief hebben we met u gedeeld dat we dit schooljaar als team hard aan het werk zijn om de rust in de school te bevorderen. Dit doen we door de regels en routines daar waar nodig aan… Meer lezen…

Ontmoetingsplek jeugd van 10 t/m 13 jaar

Het Jongerenwerk Wijchen faciliteert voor de jeugd van 10 t/m 13 jaar twee keer in de maand een leuke ontmoetingsplek. Hier kunnen ze leeftijdsgenoten ontmoeten, chillen, spelletjes spelen en wat eten en drinken. De achterliggende gedachte van deze activiteit is… Meer lezen…

Vrijdagmorgen maakt Wethouder Martijn Derks het eindbedrag bekend sponsoractie voor A.L.S.

Beste ouders/verzorgers,   Woensdagmiddag 20-12 trekken we uit de ingevulde sponsorlijsten kinderen, die met meester Kevin en meester Willem mogen meegaan om de cheque live namens alle kinderen te gaan overhandigen bij het Glazen Huis in Nijmegen. Van de trekking… Meer lezen…

Overhandigen cheque voor ALS, 3FM

Op dit moment staat de teller op €3.092,-   Wat een enorm bedrag tot nu toe! En het gaat maar door… Vanmiddag en vanavond de discotheek voor kinderen met hun ouders/verzorgers. Elk nummer wat wordt aangevraagd levert weer €1,- op… Meer lezen…

Schoolbibliotheek

We zijn van start gegaan! Vandaag hebben de eerste groepen al een heel mooi boek kunnen lenen in de schoolbibliotheek! Er zijn meer dan 275 nieuwe boeken besteld en deze druppelen ook al langzaam binnen. Het is mooi om te… Meer lezen…

Het Rekenlab

Vorige week zijn we met alle groepen bezig geweest met het Rekenlab: ‘Wiskunde in de kunst’. Het was ons eerste Rekenlab en fijn om dit met de hele school te doen.   Zowel leerlingen als leerkrachten waren heel enthousiast over… Meer lezen…

Info kerstdiner ouders

info-kerstdiner-ouders.pdf

Uitnodiging kerstdiner kinderen

uitnodiging-kerstdiner-kinderen.pdf

Vorig schooljaar is 100% van de leerlingen eind groep 8 minimaal op 1F niveau lezen van school gegaan

Afgelopen week is het rapport van de PISA-meting 2022 uitgekomen. Een korte samenvatting van de leesvaardigheid onder 15-jarigen wereldwijd. * In de PISA-meting 2018 was 24% van de Nederlandse 15-jarigen onvoldoende leesvaardig om als zelfstandige burger deel te kunnen nemen… Meer lezen…

3FM Serious Request in actie voor ALS

 Donderdag 14 december  Discotheek Het Glazen Huis  De Viersprong    Komt u samen met uw zoon of dochter dansen in onze discotheek?   Geef u dan nu op door een mail te sturen naar   viersprong.administratie@kansenkleur.nl    Groepen 1 t/m… Meer lezen…

Geldzorgen?

De drukke decembermaand is begonnen. Veel mensen denken bij deze feestmaand vooral aan gezelligheid. Toch is er een groep mensen bij wie ook een ander gevoel speelt: zorgen. Want wie de rest van het jaar al last heeft van geldzorgen,… Meer lezen…

Sintcadeaus graag thuis.

Wij wensen iedereen een fijne pakjesavond toe!    We willen u vragen geen cadeaus mee naar school te laten nemen van thuis.    Geniet fijn van al het verkregen moois in jullie eigen huis.    

Bezoek Sinterklaas!

Volgende week dinsdag 5 december bezoekt Sinterklaas de Viersprong.   Vandaag kregen wij een brief van Sinterklaas, waarin hij aangeeft dat hij dit jaar met de luchtballon op school gaat aankomen. Hoe bijzonder is dit? Hierin vraagt hij of de… Meer lezen…

Uitnodiging Glazen Huis Viersprong discotheek voor kinderen, ouders en verzorgers 

Hierbij willen we vragen om u en uw kinderen op te geven voor de discotheek, het Glazen Huis Viersprong voor 3FM, Serious Request, actie voor ALS.  Graag een mail sturen naar: sonja.van.jaarsveld@kansenkleur.nl of naar viersprong.administratie@kansenkleur.nl     Schrijf aub erbij op… Meer lezen…

Beste ouders/verzorgers, Graag brengen wij het nieuwe podcastseizoen van GGD Gelderland-Zuid bij u onder de aandacht. Seizoen 2 van De Gezonde Podcast: informatie en tips over opvoeden  GGD Gelderland-Zuid heeft dit jaar een nieuw seizoen voor de podcastserie gemaakt over… Meer lezen…

Informeren nieuwe rekenmethode

Dit schooljaar zijn wij gestart met een nieuwe rekenmethode, Rekenplein voor groep 1-2 en Pluspunt voor groep 3 t/m 8. Bij Pluspunt zijn ook rekenlabs, waarin kinderen worden uitgedaagd om open reken-wiskundige vraagstukken op te lossen. Met de hele school… Meer lezen…

Groep 8 leerlingen uiterlijk 31 januari voorlopig schooladvies

Vanaf schooljaar 2023-2024 krijgen groep 8 leerlingen uiterlijk op 31 januari 2024 hun voorlopig schooladvies en maken ze snel daarna de doorstroomtoets. Binnen het team werken we er vanaf eind groep 6 naar toe om het voorlopig schooladvies af te… Meer lezen…

Leerlingenraad 2023-2024

Vrijdag 24 november staart er weer een leerlingenraadvergadering op het programma. De kinderen uit de leerlingenraad zijn gekozen door elke groep, op basis van de voorstellen die ze hebben aangedragen.   Wat staat er vrijdag 24 november op het programma?… Meer lezen…

Gezocht: Ouder/verzorger met het talent voor bestraten

Op ons schoolplein liggen enkele rubbertegels en enkele 30×30 tegels ongelijk. We verheugen ons op ouders/verzorgers die ons best even willen komen helpen, zodat de rubbertegels weer gelijk liggen. U kunt zich melden bij onze conciërge Micha. Dat kan via… Meer lezen…

Schoenzetten

Sinterklaas is bijna weer in ons land. Dat betekent dat de OR de school weer gaat versieren. Maar ook dat de kinderen hun schoen kunnen gaan zetten. De kinderen uit gr 1 t/m 6 mogen daarvoor op dinsdag 21 november… Meer lezen…

Keuze-ateliers volgende ronde op woensdag, waarom? Wat doet de leerkracht op dat moment?

Op 22-11 en 29-11 staat het keuze-atelier in het tekenen van Sinterklaas. Op 13-12 en op 20-12 staat het keuze-atelier in het teken van kerst.   Waar kunnen de kinderen uit kiezen tijdens de eerste twee ronde, gericht op het… Meer lezen…

De voorleeswedstrijd op KBS de Viersprong.

Vandaag was het zover!   De twee winnaars uit de groepen 7-8 streden om de titel voorleeskampioen van de Viersprong.  Alle kinderen uit groep 7-8 verzamelde zich in de gymzaal. Er was ook een echte jury aanwezig van kinderen, een… Meer lezen…

Toestemming foto’s maken en gebruiken voor de website

Beste ouders/verzorgers,   Op 20 december 2023 komt er een fotograaf vanuit de organisatie foto’s maken voor de website van Qrabbl. Hiervoor is schriftelijke toestemming nodig van ouders/verzorgers. U ontvangt vandaag of morgen per kind een toestemmingsformulier vanuit de organisatie… Meer lezen…

Gezocht: Per groep oude karren voor de carnavalsoptocht in februari 2024

Op 22 januari, 29 januari en 5 februari 2024 gaan we met alle kinderen carnavalswagens bouwen. Buiten met jassen timmeren. Met kippengaas en papier maché aan de slag. Enz enz. Nu zijn we op zoek naar oude karren, die we… Meer lezen…

Sponsoractie voor ALS, 3FM

Van 18 tot en met 24 december komt het glazen huis van 3FM Serious Request in Nijmegen. Om als school hier een steentje aan bij te dragen nemen alle leerlingen van basisschool de Viersprong deel aan de sportieve donoractie. Onze… Meer lezen…

Afsluiting De Noordwijkse methode Thema 1: Wijchen ons dorp.

Beste ouders, verzorgers,   We zijn druk bezig geweest met het thema: ‘Wijchen, ons dorp’.  Nu het thema op zijn eind loopt willen wij u als ouders graag uitnodigen om te komen kijken naar een tentoonstelling in de klas van… Meer lezen…

Glazen Huis, brede school activiteit disco voor alle kinderen met hun ouders/verzorgers

Uitnodiging: In ons eigen Glazen Huis, zal een DJ zorgen voor leuke muziek. Kinderen en ouders/verzorgers die een nummer willen aanvragen, betalen €1,- voor 3FM, Serious Request, voor de ziekte ALS. U kunt uiteraard ook gewoon genieten van de muziek… Meer lezen…

Wijchen ons dorp, morgen komt de burgemeester in de groepen 7-8

Morgen komt de burgemeester in de klassen van de groepen 7-8. Vanuit burgerschap is het belangrijk om onze kinderen te leren welke rol onze Burgemeester Renske Helmer-Englebert in Wijchen heeft. We kijken uit naar een zinvolle gastles voor onze kinderen.

Hoe gaan wij als team om met de resultaten op de verschillende toetsen? Rol ouders/verzorgers

Op dit moment zijn de toetsen na afname direct zichtbaar voor ouders/verzorgers in het ouderportaal. Doel ervan is om u mee te nemen in het ontwikkelingsproces van uw kind en hiermee voorkomen we dat ouders/verzorgers pas na een half jaar… Meer lezen…

Sinterklaas-stress

Sinterklaas-stress.pdf

Goede doel dit jaar naar het Glazen huis in Nijmegen voor o.a. ALS

De jaarlijkse sponsoractie gaat dit schooljaar naar een goed doel. Met goedkeuring van de MR steunen we dit schooljaar de actie van 3FM, serious request, het Glazen Huis. Maar we hopen ook enthousiaste ouders te vinden, die ons huisje willen… Meer lezen…

Kunt u met kerst wel een extraatje gebruiken?

Beste ouder(s) en verzorger(s) In Wijchen is de” Stichting Vrienden van het Wijchense Kerstpakket” elk jaar actief voor gezinnen die met de kerst wel een extraatje kunnen gebruiken. Onder de naam “Kerstengelen” bezorgen zij rond de kerst aan deze gezinnen een… Meer lezen…

MeerVoormekaar! Even voorstellen…

Hallo allemaal, Wij zijn de jongerenwerkers uit Wijchen van MeerVoormekaar! Mijn foto staat hieronder. Ik ben Ashley en ik ben gekoppeld aan basisschool de Viersprong. Wij als jongerenwerkers kunnen ingezet worden voor veel verschillende zaken: Eén op één begeleiding van… Meer lezen…

Update schoolbibliotheek

Nadat alle boeken een-voor-een zijn ingevoerd. Zijn we nu druk bezig met het plakken van etiketten. Een tijdrovend klusje. We zijn al een heel eind op weg. Nog even geduld… en dan hopen we er fijn van te kunnen genieten.

Boekenruilbeurs

Ter afsluiting van de Kinderboekenweek was er op vrijdag 13 oktober onze traditionele boekenruilbeurs.   Ook dit jaar was het een groot succes.      

Studiedag maandag 23-10

Afgelopen maandag hadden we als team een studiedag.   In de middag ondergingen we een belevingscircuit vanuit Kentalis. Dit belevingscircuit was gericht op kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS).   Een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is een neurocognitieve ontwikkelingsstoornis. Dit betekent dat de… Meer lezen…

Activiteitenplan subsidie verbetering basisvaardigheden

Met instemming van de MR is de subsidie verbetering basisvaardigheden aangevraagd. Titel van het activiteitenplan: Doelgericht, vanuit schoolambitie, versterken wij de basisvaardigheden We hebben gekozen voor het basisvak rekenen en voor het versterken van routines binnen de school. Voor alle… Meer lezen…

Fijne vakantie toegewenst

We wensen jullie allemaal een hele fijne herfstvakantie toe. Maandag 23 oktober zijn alle kinderen vrij, vanwege de studiedag. Graag tot dinsdag 24 oktober weer.   Namens alle collega’s De Viersprong, Carlina van den Heuvel

Hulp nodig bij een boekbespreking?

Dan kun je vanaf nu ook terecht bij de bibliotheek in Wijchen!  Vanaf donderdag 26 oktober 2023 kunnen kinderen in de bibliotheek van Wijchen terecht voor hulp bij een boekbespreking. Er is van 15.00 uur tot 16.00 uur een vrijwilliger… Meer lezen…

Boekenruilbeurs

  Het is Kinderboekenweek en dat sluiten we als school af met een boeken Ruilbeurs! De boeken Ruilbeurs is morgen (vrijdag 13 oktober).  De kleutergroepen zullen vóór 14.00 uur de gelegenheid krijgen om een boekje te ‘kopen’.  De groepen 3… Meer lezen…

Een nieuwe rekenmethode

Dit schooljaar zijn we gestart in groep 1-2 met de rekenmethode Rekenplein en in gr3 t/m 8 met Pluspunt. De vorige methode ‘Rekenrijk’ was verouderd en voldeed niet meer aan de gestelde eisen voor goed rekenonderwijs. Rekenplein gr1-2 Deze methode… Meer lezen…

Opening Kinderboekenweek 2023. Bij mij thuis.

Vanochtend was er een gezamenlijke, feestelijke opening van de Kinderboekenweek.   Het thema van het jaar is: Bij mij thuis.     In het midden van de aula stond een huis waar allereerst juf Ilse doorkwam met een grote stapel boeken. … Meer lezen…

Leuke activiteit voor jongeren in de herfstvakantie

Hallo speler! In de herfstvakantie organiseert het jongerenwerk van MeerVoormekaar een EA FC 24 toernooi. Schrijf je nu in! De kantine van vv Alverna wordt 17 oktober omgetoverd tot een ware esports arena. Het jongerenwerk van Meervoormekaar organiseert in samenwerking met… Meer lezen…

Kinderboekenweek

Van 4 tot 15 oktober 2023 is het weer Kinderboekenweek, de leukste periode van het jaar! Het thema van de Kinderboekenweek is ‘Bij mij thuis’. De bibliotheek in Wijchen organiseert leuke activiteiten rondom de Kinderboekenweek. Ben je benieuwd naar welke… Meer lezen…

Binnenkomst groep 3-4

Groep 3-4 komende weken leerkracht eerder naar binnen.   Groep 3-4 gaan we in de komende twee weken voorbereiden om zelfstandig, na de herfstvakantie, naar binnen te lopen. Hoe doen we dat?   Om 8.20 uur komt de leerkracht naar buiten en… Meer lezen…

Leerlingenraad, campagne in elke groep (3 t/m 8)

Op dit moment mogen leerlingen zich in de eigen groep kiesbaar stellen voor de leerlingenraad. Uit alle groepen 3 t/m 8 mogen kinderen zich verkiesbaar stellen.   Klasgenoten kiezen uiterlijk donderdag 5 oktober wie mag deelnemen in de leerlingenraad. Een… Meer lezen…

Wij schrijven allemaal met een vulpen, vanaf groep 4

Kinderen krijgen in groep 4, wanneer ze er motorisch aan toe zijn, een Lamy vulpen. Linkshandige kinderen krijgen een linkshandige Lamy vulpen. Als een linkshandige leerling door de inkt blijft schrijven, dan krijgen ze een goede rollerpen. Heel soms schaffen… Meer lezen…

Thema brief Wijchen ons dorp

Themabrief-wijchen-ons-dorp.docx

Gulle gift voor onze schoolbibliotheek!

Wat zijn we ontzettend blij en dankbaar voor deze prachtige gift van leerlingen van onze school. Een hele stapel boeken kregen we cadeau! Heel fijn dat we deze prachtige titels kunnen toevoegen aan onze schoolbibliotheek.

Vrijwilliger gezocht voor Schoolbibliotheek KBS de Viersprong.  

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger die ons zou kunnen ondersteunen met onze schoolbibliotheek. We hebben een prachtige nieuwe schoolbieb en we willen dat de kinderen zo goed mogelijk gebruik kunnen maken van het prachtige leesaanbod. De taken… Meer lezen…

Gezocht: tweedehands fiets

De groepen 7/8 fietsen wekelijks naar de Arcus voor de gymles. Van tijd tot tijd komt het voor dat er een invaller is in een van deze groepen is en dat deze leerkracht geen fiets bij zich heeft om met… Meer lezen…

Kingen

In de eerste schoolweek heeft Meester Willem een nieuw schoolpleinspel geïntroduceerd bij de leerlingen van groep 7/8, namelijk Kingen. Hierbij spelen vier kinderen in een veld met vier vakken de bal rond en proberen ze net zoals bij tennis een… Meer lezen…

Verjaardagen leerlingen groepen 1 en 2 weer mét ouders/verzorgers!

Vanaf dit schooljaar vieren wij de verjaardagen van de leerlingen in de groepen 1 en 2 weer mét ouders. De leerkracht stemt de datum en het viermoment met ouders/verzorgers af.

Minibieb

U heeft hem vast al zien pronken aan de rand van ons schoolplein. Onze minibieb. Deze bieb is op dit moment gevuld met boeken uit onze oude schoolcollectie. Deze boeken mag u/uw kind meenemen en er lekker thuis van genieten…. Meer lezen…

Stand van zaken – Schoolbibliotheek.  

Onze bibliotheek krijgt langzaam maar zeker steeds meer vorm. Dagelijks worden er boeken aan het uitleensysteem toegevoegd. De bieb is al aardig gevuld. Zo kunnen de kinderen binnenkort boeken gaan lenen en zal het lezen weer helemaal leven op de… Meer lezen…

Geslaagde picknick

We kijken terug op een geslaagde picknick. Dank je wel allemaal voor de bijdrage. Ons doel: “Kennismaking kinderen, leerkracht (-en) en ouders/verzorgers” is succesvol bereikt. De opkomst was hoger dan de opkomst tijdens informatieavonden. Wij geloven als team dat samenwerking… Meer lezen…

Update schoolbibiotheek

Update-schoolbibliotheek.docx

Kalender schooljaar volgende week voor alle ouders/verzorgers op papier

De prachtige kalenders liggen bij de drukker. Wij verwachten deze volgende week. Alle ouders/verzorgers krijgen 1 kalender mee naar huis. Wie er graag nog eentje zou willen hebben, mag dat gerust aan onze conciërge Micha vragen.   Vriendelijke groet, Carlina… Meer lezen…

Hoe lopen we vanaf maandag 4 september naar de groep? Wie ontvangt waar de kinderen?

Groep 1-2, groep 2-3 en groep 3-4: De leerkracht ontvangt de kinderen om 8.20 uur op het schoolplein. Ouder(s) en/of verzorger(s) nemen buiten het schoolplein afscheid van de kinderen. Heeft u hulp nodig? Roep dan gerust even naar de leerkracht… Meer lezen…

Scheiden en uit elkaar gaan

  Scheiden-en-uit-elkaar-gaan.pdf

1e nieuwsbrief via de mail naar alle ouders/verzorgers verstuurd

Beste ouders/verzorgers, Zojuist hebben we onderstaande inhoud via de mail naar alle ouders/verzorgers verstuurd. Hieronder is de gymnastiektijd van groep 7-8 Bart gewisseld van de woensdag naar de maandag. En de groep van meester Kevin is van de maandag naar… Meer lezen…

Alvast een hele fijne zomervakantie toegewenst

Gisteren hebben we schoolbreed gezorgd voor een leuke jaarafsluiting. We hebben veel nieuwe buitenspeelmaterialen ingekocht, zoals stokpaardjes, stokdraakjes, skippyballen  en zandbakspullen voor de kleuters. Stelten voor de groepen 3-4. Voor de groepen 3 t/m 8 hebben we nu ook zandbakspullen… Meer lezen…

Kalender schooljaar 2023-2024 op een rijtje

Beste ouders/verzorgers,   Begin schooljaar 2023-2024 krijgen alle ouders/verzorgers een papieren agenda mee naar huis. Hieronder alvast alle data op een rijtje.   Nieuw is de picknick met kinderen, leerkracht en ouders/verzorgers. Waarom? Begin schooljaar plannen we een picknick in,… Meer lezen…

Verdeling leerlingen over de groepen. Indeling leerkrachten en andere medewerkers

Beste ouders/verzorgers, Vandaag heeft de leerkracht aan de kinderen laten weten in welke groep zij komend schooljaar onderwijs volgen. De meeste kinderen hebben enthousiast gereageerd. Helaas zijn er ook kinderen die verdrietig zijn. We weten inmiddels uit ervaring dat vrijwel… Meer lezen…

Update schoolbibliotheek.

Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan het realiseren van een schoolbibliotheek.   Hiervoor worden alle boeken uitgezocht, wat natuurlijk een hele klus is.  Het is fijn om te horen dat iedereen graag een steentje bij wilt dragen. Op dit… Meer lezen…

Gezocht Klassenouders jaar 2023-2024

Vind jij het leuk om gedurende het schooljaar iets te regelen voor de klas van je kind? Denk daarbij aan het coördineren van hulp tijdens schoolactiviteiten, het verspreiden van informatie van de Ouderraad (OR), het verzinnen en coördineren van een… Meer lezen…

Overzicht studiedagen, studiemiddagen en vrije vrijdagen schooljaar 2023-2024

Beste ouders/verzorgers, Hieronder het overzicht van alle studiedagen en studiemiddagen schooljaar 2023-2024 18-09-2023 maandag hele dag 04-10-2023 woensdagmiddag vanaf 12.00 uur 23-10-2023 maandag hele dag 31-01-2024 woensdagmiddag vanaf 12.00 uur 20-02-2024 dinsdag hele dag 28-03-2024 donderdag hele dag 29-03-2024 vrijdag… Meer lezen…

schoolbibliotheek

Juf Silvana is weer gestart deze week na haar zwangerschapsverlofperiode.  Tot de zomervakantie richt zij zich, onder andere, op het opzetten van de schoolbibliotheek.   Daar heeft ze vandaag samen met juf Ilse een start mee gemaakt.    Onze wens… Meer lezen…

Het is warm…

Het blijft ook de komende dagen nog warm.   Alle lokalen zijn warmer dan op andere dagen.   Waar het normaal gesproken ongeveer 20 graden is, is het nu regelmatig rond de 28 graden.   Zonder airco is het nu ook bij veel… Meer lezen…

Doorschuifmoment wennen nieuwe groepen op vrijdag 7 juli tussen 11.00-12.00 uur

Wanneer kunnen de kinderen en ouders/verzorgers verwachten dat we de nieuwe groepen (verdeling leerlingen) en leerkrachten bekend maken? Op vrijdag 23 juni maken de leerkrachten uitsluitend voor de nieuwe instroom leerlingen bekend bij welke groep de nieuwe startende leerlingen zijn… Meer lezen…

Sportdag 19 juni

Inhoud Beste ouders/ verzorgers,   Over 2 weken is het zover, de sportdag van De Viersprong op maandag 19 juni. Om deze sportdag te laten slagen kunnen we uw hulp goed gebruiken. Omdat de sportdag in twee delen is opgesplitst (onderbouw… Meer lezen…

AvondVierdaagse

2023-AvondVierdaagse-nieuwsbrief-.docx

Het groene schoolplein weer een beetje groener dankzij drie nieuwe palmbomen

Sinds afgelopen vrijdag staan er drie winterharde Palmbomen rond de zandbak. Het geeft de school die werkt volgens De Noordwijkse Methode een leuk zomers gevoel. De palmbomen zijn ook functioneel voor uw kinderen. Twee palmbomen geven schaduwplaatsen in de zandbak…. Meer lezen…

Kermismaandag wel een studiedag op De Viersprong, te weten 18-9-2023

Het overzicht studiedagen en studiemiddagen is bijna af. Met toestemming van de MR, hebben we wel al definitief besloten dat onze school op kermismaandag, te weten 18-9-2023, een studiedag heeft ingepland. We streven ernaar om rond 15 juni alle studiedagen… Meer lezen…

Vacature: Penningmeester Ouderraad

Vanwege wijziging in het bestuur is vanaf het aankomend schooljaar een vacature vrijgekomen voor de functie van penningmeester. De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiën van de Ouderraad. Hij/Zij stelt jaarlijks een begroting op, beheert de financiën en stelt aan… Meer lezen…

Schoolkamp groep 8 naar jaarlijks schoolkamp einde schooljaar groep 7-8

Met instemming van de MR is besloten om het schoolkamp niet langer uitsluitend voor groep 8, maar voor alle groepen 7-8 einde schooljaar in te plannen. Zoals u eerder heeft kunnen lezen, lag er een voorgenomen besluit van het team… Meer lezen…

Voorstellen nieuwe bovenbouwleerkracht, start in augustus 2023 op onze school.

Beste ouders/verzorgers,   Op de vacature bovenbouwleerkracht hebben we verschillende reacties ontvangen. Komend schooljaar zijn er drie groepen 7-8. Per 1 augustus 2023 gaat meester Bart van Grinsven bij ons werken. We kijken er als team naar uit om langdurig… Meer lezen…

Bag2School

Bag2School wederom succcesvol! Wauw wat veel zakken met kleding lagen er in de fietsenstalling. Wat fijn dat jullie zoveel opgeruimd hebben en dit mee namen naar school. De exacte opbrengst is nog niet bekend, maar delen we zodra we dit… Meer lezen…

Morgen, donderdag 18 mei en vrijdag 19 mei zijn de kinderen vrij

We wensen alle kinderen een fijn lang weekend toe. Maandag 22 mei zien we elkaar weer.   Namens alle teamleden Hartelijke groet, Carlina van den Heuvel  

Uitslag eindtoets groep 8

In de media horen we nu vaak dat de Minister van Onderwijs zich zorgen maakt, omdat kinderen ongeletterd en ongecijferd de basisschool verlaten. We duiden dat met het 1F niveau aan. U kunt dat vergelijken met het niveau eind groep 6…. Meer lezen…

Hulp gevraagd voor planten drie palmbomen rondom de zandbak, met graafmachine

Wie kan helpen om drie grote palmbomen te planten? Ik denk dat een graafmachine nodig is, en het talent om tegels ook terug te kunnen plaatsen. Mocht u hierover kunnen beschikken, dan zijn we op zoek naar u.   Vanaf… Meer lezen…

Opening en afsluiting thema groei

Opening Deze en afgelopen week zijn we gestart met ons nieuwe thema: Groei. In dit thema gaan we weer allerlei leuke en interessante vakateliers en keuze-ateliers aanbieden, waarin de leerlingen van alles leren over verschillende vormen van groei. Zo kijken… Meer lezen…

Themabrief thema groei

Beste ouders, verzorgers, Hierbij de Themabrief groei. Juffrouw Ellen van den Heiligenberg Themabrief-Groei.docx

Gezocht: ouderhulp om gratis appeltjes voor de hele school te kunnen leveren

We hebben een sponsor gevonden, die bereid is om voor alle kinderen één tot twee dagen een gratis appel te bekostigen. Deze sponsor wil dat voor twee scholen bekostigen. Waarom? Uit goedheid. Uit bezorgdheid, omdat we weten dat er meerdere… Meer lezen…

Tot 21 mei 2023 kunnen ouders/verzorgers de tevredenheid invullen

Elke ouder/verzorger ontvangt een eigen inlog. U krijgt alleen een herinnering, als u nog niets heeft ingevuld. Van beide ouders/verzorgers willen we graag weten hoe tevreden zij zijn. Waarom is hier voor gekozen? Er zijn veel kinderen met gescheiden ouders/verzorgers,… Meer lezen…

MR voorstellen verandering beleid schoolkamp

Beste ouders/verzorgers,   Groep 8 gaat vandaag op schoolkamp. We wensen de kinderen en de leerkrachten een heel leuk schoolkamp toe.   Maar… we ondervinden nu al voor het tweede schooljaar een dilemma om het ‘normale onderwijs’ aan groep 7… Meer lezen…

Teleurstellende respons op vragenlijst tevredenheid

We hebben er als school voor gekozen om beide ouders/verzorgers een inlog te sturen, om de vragenlijst tevredenheid Veiligheid voor uw kind (-eren) in te vullen. Gisteravond is de 6e herinnering verstuurd. We hebben om meerdere redenen ervoor gekozen om… Meer lezen…

Fijne vakantie

Beste ouders/verzorgers,   Via deze weg allemaal een hele fijne vakantie met elkaar toegewenst. Graag zien we de kinderen weer op maandag 8 mei terug op school.   Hartelijke groet, Carlina van den Heuvel Directeur KBS De Viersprong  

Nieuwe rekenmethode implementatie

Als team hebben we gekozen voor de nieuwe rekenmethode Pluspunt. We weten inmiddels van andere scholen dat kinderen deze methode bij aanvang als erg moeilijk ervaren. Dat begrijpen we wel. Nederland scoort immers landelijk erg slecht op de resultaten in… Meer lezen…

Koningsdag vrijdag 21 april

Dit jaar vieren we het klein. Kinderen mogen verkleed in het oranje naar school komen. Tijdens de normale lesdag, besteden we aandacht aan de betekenis van Koningsdag. De kinderen mogen dansen op het Koningslied. En dat vinden de meeste kinderen… Meer lezen…

Vragenlijst tevredenheid ouders respons Kans & Kleur breed te laag als betrouwbare meting

U kunt verwachten dat we de meting nog iets langer uitzetten, zodat we meer respons krijgen. Op dit moment is de respons op 90% van de scholen binnen Kans & Kleur te laag, om de resultaten als betrouwbaar te mogen… Meer lezen…

PARRO 2.0

Parro wordt vernieuwd! Parro 2.0 werkt eigenlijk net zoals je gewend bent, maar dan nog gemakkelijker. Verfrissend en vertrouwd! Vanaf 17 april wordt Parro 2.0 gefaseerd uitgerold. Naast een aantal visuele veranderingen mag je een meer stapsgewijze werkwijze verwachten. De belangrijkste wijzigingen… Meer lezen…

Vragenlijst veiligheid ouders nog te weinig reacties om als betrouwbaar te mogen publiceren

Wekelijks krijgen ouders/verzorgers die de vragenlijst veiligheid NOG niet hebben ingevuld een herinnering. Het is belangrijk om voldoende reacties te krijgen, omdat de uitslag anders als “niet betrouwbaar” wordt gepubliceerd. Op dit moment hebben we nog te weinig reacties binnen…. Meer lezen…

Wat fijn voor uw kinderen, dat u bij de afsluiting van het thema bent komen kijken

Woensdag 5 april was het ontzettend druk met ouders/verzorgers, die werden rondgeleid door hun eigen kinderen.   Vanuit De Noordwijkse Methode leren we kinderen om te presenteren. Waarom? Om goede communicatieve vaardigheden te ontwikkelen.   Voor kinderen is presenteren immers… Meer lezen…

Kriebels in de buik

   Week van de Kriebels in je buik van 11 tot en met 21 april 2023.  Nu het thema Oude Culturen is afgesloten kiezen wij er voor om de lessen van de lentekriebels aan te bieden vanaf 11 april in plaats van… Meer lezen…

Materialen nodig Keuze atelier

Bij een volgend keuze atelier wil ik met de kinderen graag een insectenhotel maken. Hiervoor ben ik op zoek naar fijn gaas (openingen van 0.5 cm), grote en kleine spijkers, bamboestokjes en houtkrullen. Heeft u deze materialen dan mag u… Meer lezen…

Oproep wandel4daagse

WIE HELPT DE AVOND 4-DAAGSE DOORGAAN? De traditionele 4 dagen wandelen op de zomeravonden: van warm tot fris of nat, maar altijd een leuke sportieve activiteit. Wie kent niet de gezelligheid, de muziek onderweg en de lokkende pauze met als… Meer lezen…

Bag2School actie na de meivakantie

De volgende Bag2School kledinginzamelactie is woensdag 17 mei. Het is nu nog frisjes buiten, maar als jullie de winterkleding gaan opruimen zou het fijn zijn als jullie aan deze inzameling denken! Op maandag 15 mei en dinsdag 16 mei mogen… Meer lezen…

Uitnodiging keuze-atelier verzorgen

Beste ouders,    Voor het aankomende thema groei zijn wij op zoek naar ouders die het leuk vinden om een keuze-atelier te verzorgen op de vrijdag voor de groepen 3-8 en de woensdag voor de groepen 1-2.  Wat houdt dit… Meer lezen…

Informatie schoolreisje

Beste ouders,  In de bijlage vindt u de informatie betreft het schoolreisje. schoolreisje-communicatie-2023.pdf

Op de kleintjes letten………

Als ouders en als school letten we op de kleintjes: vanaf groep 1 tot en met groep 8, maar ook als ze naar de middelbare school gaan. We zorgen voor hun gezondheid, hun ontwikkeling, hun opvoeding…We willen niet dat ze… Meer lezen…

Afsluiting thema Oude culturen

Beste ouder(s)/verzorger(s),  Bij deze een reminder voor de afsluiting van het thema Oude culturen. In de afsluitingsweek zal op 5 april van 14.10 tot 14.30 uur de gelegenheid zijn om met de uw kind het thema af te sluiten.  Uw… Meer lezen…

Pasen

Dag allemaal, Op 6 april vieren alle kinderen Pasen op de Viersprong. Dit doen we dit jaar wederom in de vorm van een picknick tijdens de lunch. 1-2A: 4 kinderen per kleedje 1-2B: 4 kinderen per kleedje 1-2C: 4 kinderen… Meer lezen…

Volledig nieuwe toiletgroepen na de zomervakantie

Na de zomervakantie zijn alle toiletgroepen volledig vernieuwd. Hoe leuk is dat voor onze kinderen!  

Mad Science Show, kinderen enthousiast

Vandaag is de Mad Science Promoshow.   Bij Mad Science leren kinderen spelenderwijs meer over techniek. Door corona is het brede schoolaanbod stil komen liggen. Dat pakken we nu weer op.   De kinderen genieten op dit moment terwijl ik… Meer lezen…

Vragenlijsten tevredenheid ouders worden vandaag of morgen verspreid

Beste ouders/verzorgers,   Binnen Kans & Kleur vinden we het belangrijk om te meten hoe tevreden ouders zijn. Vandaag of morgen kunnen beide ouders een mail verwachten, waarin u wordt gevraagd om de Vragenlijst Veiligheid Ouders/verzorgers voorjaar 2023 in te vullen…. Meer lezen…

Besmet met corona? Thuisblijven hoeft niet meer

Kinderen en medewerkers die besmet zijn met het coronavirus mogen naar school. Ben je ziek, dan is het uiteraard goed om thuis eerst uit te zieken. Op dit moment zijn meerdere kinderen en leerkrachten besmet, maar niet ziek. Zij komen… Meer lezen…

Inzicht rekenen. Kun je dat leren?

Jazeker. Alle kinderen kunnen inzichten toevoegen, door ook echt iets te ervaren. Kale sommen vragen een hoog abstractieniveau. Om deze reden moeten kinderen in ieder geval bij alle nieuwe rekenopgave eerst ervaren.   Enkele voorbeelden. Meetinhouden zijn enorm abstract. Maar niet… Meer lezen…

Leerkracht bovenbouw en SEO specialist gevonden

Beste ouders/verzorgers,   We hebben een geschikte leerkracht voor groep 7-8 gevonden. Dat is geweldig! Ook de leerkracht heeft heel veel zin om bij ons te kunnen starten.   Helaas moeten we nog even wachten voordat ze kan starten, vanwege… Meer lezen…

Schoolreisje

Beste ouders, Over een maand op 19 april is het alweer zo ver, dan gaan de kinderen op schoolreisje. Dit jaar is ervoor gekozen om met alle kinderen ( groep 1 t/m 7) naar dezelfde locatie te gaan. En ook… Meer lezen…

Nieuwe leerkracht bovenbouw en SEO specialist gevonden

Beste ouders/verzorgers,   We hebben een ervaren leerkracht bovenbouw gevonden, die tevens als SEO specialist gaat werken. Vanwege het feit dat deze leerkracht eerst zelf haar collega’s en ouders moet informeren, mogen we de naam nog niet bekend maken. Aangezien… Meer lezen…

Verstrekken leerling-gegevens Nationaal Cohort Onderzoek

7-3-2023 Beste ouders / verzorgers, Onze school legt in het leerlingvolgsysteem (LVS) gegevens over de schoolresultaten van de leerlingen vast om het onderwijs af te stemmen op de leerlingen. Daarnaast zijn gegevens van belang om het onderwijs van onze school… Meer lezen…

zakgeldproject Wijchen

     Zakgeldproject-Flyer-2023.pdf

Vacature groep leerkracht groep 7-8 en SEO specialist sluit morgen

Beste ouders/verzorgers,   Volgende week staan de gesprekken met de sollicitanten groep 7-8 leerkracht ingepland. Juffrouw Merel is langdurig ziek. In de bovenbouwgroepen kunnen we geen vaste vervanger voor de woensdag in groep 7-8A vinden, maar ook geen vaste vervanger… Meer lezen…

VOORSTELLING KINDERTHEATER BOMBARIE.

  In deze voorstelling komen sprookjes tot leven, maar niets is wat het lijkt.    Roodkapje, Assepoester, de lieve fee, Prins Roderick van Oranje Nassaukade met zijn moeder de koningin, de wolf….     Zij spelen allemaal een ander verhaal… Meer lezen…

Morgen carnaval vieren is van toegevoegde waarde voor uw kind (-eren)

Morgen gaan we er samen een hele leuke dag van maken. Sommige ouders horen we wel eens zeggen: “Wat een onnodige dag, dan leren ze toch niets”. Natuurlijk leren we op deze dag heel veel. Door samen te vieren, door… Meer lezen…

Bericht oproep ouderraad

bericht-oproep-ouderraad-febr-2023-.docx

De OR publiceert het jaarverslag 2021 – 2022

Financiële verantwoording          Begroting   Werkelijk        2021/2022 2021/2022  Ouderbijdrage      €  4.200,00  € 4.230,00  Reservering schoolreisje      €     450,00    T-shirts van spaarrekening      €     700,00            … Meer lezen…

Vacature bovenbouwleerkracht en specialist SEO gaat vandaag online, helpt u mee?

We zoeken voor groep 7-8 een goede bovenbouwleerkracht. Minimaal voor drie dagen per week. In ieder geval op woensdag, donderdag en vrijdag.   Waarom? Juffrouw Merel is helaas langdurig ziek. Zij werkt in de groepen 7-8, maar ook als specialist… Meer lezen…

Ziek op de donderdag en/of vrijdag tijdens de carnavalsviering

Beste ouders/verzorgers,   Kinderen die vaker op donderdag en/of vrijdag tijdens de carnavalsviering ziek zijn, kunnen verwachten dat we dit doorgeven aan de leerplichtambtenaar. Ook als we weten dat kinderen op vakantie gaan, maar ouders de kinderen gaan ziekmelden. We… Meer lezen…

Griepvirus onder onze medewerkers

In deze twee weken zijn zeven verschillende medewerkers besmet geraakt met het griepvirus. Zoals u waarschijnlijk wel weet, speelt dit probleem landelijk.   Om deze reden zijn ook vervangers op dit moment schaars beschikbaar. Dankzij de inzet van gastdocenten vanuit… Meer lezen…

Vakdocent gymnastiek Willem Nijs goed gestart

Onze kinderen, teamleden en vakdocent gymnastiek Willem Nijs zijn goed gestart met elkaar. Het team heeft hem warm ontvangen.   De urgentie vanuit De Viersprong om onze kinderen goede gymnastieklessen te geven, was groot. We zijn dan ook erg blij… Meer lezen…

Vieren kwalitatief goed onderwijs

Tijdens vergaderingen en studiedagen vieren we voorbeelden van kwalitatief goed onderwijs met elkaar. Dat doen we door: de tussenresultaten die behaald zijn te vieren; doelen tevredenheidsmetingen die behaald zijn te vieren; beelden te delen, soms via een foto, vaak middels… Meer lezen…

Studiedag donderdag 2 februari. Alle kinderen vrij

Op donderdag 2 februari staan onderstaande punten op de agenda: Keuze nieuwe rekenmethode. Brainstorm nieuwe thema De Noordwijkse Methode Leerlingenzorg:* Kwaliteitskaart bespreken pedagogisch handelen (SEO= sociaal emotionele ontwikkeling). * Het Analyseren van de tussenresultaten (het duiden van alle data die… Meer lezen…

Nationale voorleesdagen 2023.

Vandaag zijn de Nationale voorleesdagen van start gegaan. Deze vinden plaats van woensdag 25 januari tot zaterdag 4 februari.   Tijdens de Nationale voorleesdagen staat het voorlezen, leesplezier en de leesbevordering voor de jongste kinderen centraal.   In afstemming met peuterspeelzaal het Meikevertje organiseren we… Meer lezen…

Themabrief Oude culturen

  Themabrief-Oude-culturen.docx

Kleuters op weg naar steeds meer zelfstandigheid. Hoe doe je dat?

Kleuter | Zelfstandigheid: ervaringen opdoen Kleuters gaan steeds meer zelf doen. Hun wereld wordt groter en hun zelfvertrouwen groeit. Door een balans te vinden tussen beschermen, begeleiden en loslaten, help je je kleuter bij het ontwikkelen van zelfstandigheid. Ervaringen opdoen… Meer lezen…

VoorleesExpress voor leerlingen van 2-8 jaar

Wat is de VoorleesExpress? De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen die moeite hebben met taal extra aandacht krijgen. Vrijwilligers hebben twintig sessies met een gezin. Je ontmoet elkaar thuis, ziet elkaar online of op een openbare plek. Samen met de… Meer lezen…

Teamkamer opnieuw ingericht. Zijn er ouders die kunnen helpen met schilderen?

  Onze teamkamer is in de kerstvakantie opnieuw ingericht. We hebben de ruimte veel efficiënter ingericht, waardoor er nu meer mensen tegelijk kunnen pauzeren. De ruimte gebruiken we soms ook om met uw kinderen te werken. Ook de kinderen zijn… Meer lezen…

Incasso ouderbijdrage vertraagd

Eerder hebben we gemeld dat we de ouderbijdrage van 2022-2023 in week 48 geïncasseerd zou worden. Dit is bij een aantal rekeningnummers gelukt, maar bij een groot aantal nog niet. Dit had te maken met administratieve bankzaken, wat bijna is… Meer lezen…

Nieuwe inzichten begrijpend lezen

Beste ouders/verzorgers Afgelopen dinsdag zijn we door Saskia Versloot geschoold in de nieuwste inzichten over het differentiëren (ingaan op de verschillen) tijdens het begrijpend luisteren en lezen. We weten nu dat alle leerlingen in denkkracht dezelfde vragen moeten doorlopen in… Meer lezen…

Studiedag 2 februari

Op donderdag 2 februari staat er een studiedag ingepland. Deze staat wel in de schoolgids, maar niet op de papieren kalender. Noteert u deze dag in uw agenda, als dat nog niet is gebeurd?

Opening nieuw thema Noordwijkse Methode

Het nieuwe thema van De Noordwijkse Methode zal volgende week geopend worden. Deze week en de week erna zal elke klas een bezoek brengen aan het Kasteel van Wijchen ter gelegenheid van de opening.  De groepen 5-6 en 7-8 zullen… Meer lezen…

Meenemen ouders/verzorgers ontwikkeling Viersprong

Beste ouders/verzorgers,   Ik wens jullie uit de grond van mijn hart een heel goed, gezond en leerzaam 2023 toe.   Hieronder neem ik u mee in het proces jaarplan 2022-2023. Ik vertel u waar we nu staan, en geef… Meer lezen…

Voorstellen vakdocent gymnastiek

Wat zijn we blij om onze nieuwe vakdocent gymnastiek aan jullie voor te mogen stellen. Meester Willen Nijs gaat per 1-2-2023 de lessen gymnastiek voor alle groepen 3 t/m 8 verzorgen. Hij heeft al veel ervaring als vakdocent gymnastiek. In… Meer lezen…

Luizenkammen

Luizenkammen Graag zouden wij willen vragen of u, uw kind weer even wil controleren op luizen en/of neten. Alvast bedankt. Team de Viersprong

Correctie kerstviering

In het bericht over de kerstviering staat een fout. Na de wandeling gaan alle kinderen meteen terug naar de klas en blijven niet op het schoolplein. Zij krijgen dan nog iets lekkers in de klas. Verdere informatie staat in het… Meer lezen…

Fijne kerstdagen en een gelukkig 2023 toegewenst!

Beste ouders/verzorgers,   We wensen jullie allemaal hele fijne, warme kerstdagen toe. Een veilig en feestelijk oud en nieuw. En de beste wensen voor 2023!   Zorg goed voor elkaar. Graag tot maandag 9 januari 2023 weer.   Namens alle… Meer lezen…

Helaas drie medewerkers ziek. Het coronavirus is ook weer onder ons

Beste ouders/verzorgers,   Helaas zijn deze week drie medewerkers ziek. Eén ervan is besmet met het coronavirus. Er zijn geen vervangers meer beschikbaar vanuit de vervangerspool. Gelukkig zijn er leerkrachten die deze week extra kunnen komen werken. Nogmaals het dringende… Meer lezen…

Wissel werkplaats administratie en conciërge

In januari werkt onze conciërge vanuit het kantoor aan de Lijsterbesstraat (officiële ingang school). Onze administratief medewerkster Sonja werkt dan weer vanuit de teamkamer. Waarom deze wissel? Onze conciërge heeft meer ruimte nodig voor opslag, waardoor onze teamkamer voor het… Meer lezen…

Met welke groepen gaan we werken in het schooljaar 2023-2024?

Op basis van de leerlingaantallen kunnen we in het schooljaar 2023-2024 10 groepen bekostigen. Het leerlingaantal in de groepen 7 en 8 is in het schooljaar 2023-2024 te hoog voor twee groepen. Om deze reden gaan we in het schooljaar… Meer lezen…

Lezen, lezen, lezen…

Tijdens de studiedag zijn we dieper ingegaan op het belang van goede lezers. We zien landelijk een tendens dat begrijpend lezen steeds slechtere resultaten geeft.   Alle kinderen hebben belang om goed te leren lezen. Als je later een contract… Meer lezen…

Juffrouw Silvana eind januari zwangerschapsverlof

Wie gaat dan vervangen? We weten nu dat we de vervanging rond hebben. We stemmen nu binnen het team, en de MR, de communicatie goed af. Volgende week dinsdag informeren we de groepen, waarvoor geldt dat er een verandering gaat… Meer lezen…

Status vakdocent gymnastiek

We kijken er naar uit om de voorgedragen vakdocent gymnastiek ook bij u bekend te kunnen maken. Als alles ondertekend is, kunnen we de naam van de nieuwe vakdocent gymnastiek bekend maken. Tevens kunnen we u dan laten weten op… Meer lezen…

Sectorplan Covid 19 staat op donkergroen. Dringend advies om te testen bij klachten

Beste ouders/verzorgers,   Vanaf 6 december geldt scenario dondergroen. Vanuit Kans & Kleur hebben we contact gehad met de GGD. Testen bij klachten kan niet verplicht worden, maar is wel een dringend advies. Kinderen die met klachten naar school komen… Meer lezen…

Twee kindermiddagen, Wijchen schaatst, in de kerstvakantie voor 6-12 jarigen

Wijchen schaatst presenteert Twee kindermiddagen in de kerstvakantie voor 6-12 jarigen Onder leiding van ROC studenten spelen de kinderen allerlei spelletjes op het ijs. Je kan een parcours afleggen, punten verdienen en wie weet ligt er nog wel een prijsje… Meer lezen…

Bag2School inzamelingsactie één keer per schooljaar

Afgelopen jaar hebben we als ouderraad de Bag2School kledingactie uitgeprobeerd. Dit was een groot succes waardoor we hebben besloten om het op te nemen in de activiteitenkalender. We gaan voortaan één keer per schooljaar een Bag2School inzamelingsactie organiseren. De eerste… Meer lezen…

Kerstviering 2022

kerst-viering-2022.pdf

Terugblik Sinterklaas op school

Wat was het weer een leuk feest. In de ochtend stonden we met de groepen 1 t/m 4 buiten te wachten. De groepen 5 t/m 8 moesten eerst boven de surprise wegbrengen. Zij kwamen daarna ook naar het plein. Er… Meer lezen…

Trots op Linn Haefkens

Kinderlintje voor Wijchense Linn Haefkens | Nieuws | Gemeente Wijchen   Wat ontzettend dapper en stoer van Linn om van zoveel betekenis te zijn om jonge leeftijd. Vanuit onze visie willen we kinderen ontwikkelen t.a.v. jezelf en de wereld. Linn… Meer lezen…

Aankomende dinsdag studiedag, delen inhoud

Vanuit de speerpunten van ons jaarplan richten we ons vooral op ons eerste speerpunt: Het borgen van kwaliteit.   In de ochtend staat begrijpend lezen op het programma. In de middag starten we met ons proces richting een nieuwe rekenmethode…. Meer lezen…

Meenemen proces nieuwe vakdocent gymnastiek

We hebben gisteravond sollicitatiegesprekken gevoerd. We hopen u in januari te kunnen vertellen wie benoemd is, en per welke datum deze vakdocent gymnastiek definitief gaat starten. Wordt vervolgd….

Wijchen schaats

Beste ouder(s)/verzorger(s), Dit jaar mogen we gebruik maken van de schaatsbaan in Wijchen. Superleuk voor de groepen 3 t/m 8! De groepen 3-4 gaan op maandag 19 december van 13.00 tot 14.00 uur schaatsen. De groepen 5-6 en 7-8 gaan… Meer lezen…

Beste ouder(s) en verzorger(s) In Wijchen is de” Stichting Vrienden van het Wijchense Kerstpakket” elk jaar actief voor gezinnen die met de kerst wel een extraatje kunnen gebruiken. Onder de naam “Kerstengelen” bezorgen zij rond de kerst aan deze gezinnen een… Meer lezen…

Afsluiting thema weer en klimaat

Beste ouder(s)/verzorger(s),  Bij deze een reminder voor de afsluiting van het thema weer & klimaat. In de afsluitingsweek zal er een viering plaatsvinden waar uw zoon of dochter zal laten zien wat hij/zij geleerd heeft met zijn groep over het… Meer lezen…

Theatervoorstelling “communiceren met je puber”, donderdag 8 december 2022.

Online theateravond over communiceren met je puber, donderdag 8 december 2022 19:15 – 21:15 uur. Klik hier om de flyer met daarin meer informatie te bekijken >>

Sinterklaas schoen zetten

Beste ouders/ verzorgers, Vanwege een dubbele planning van schoen zetten en afsluiting thema weer en klimaat moeten we helaas het schoen zetten verplaatsen. Dit zal 29 november zijn. Team de Viersprong

Vacature vakdocent gymnastiek opnieuw geplaatst

Beste ouders/verzorgers,   De vacature voor vakdocent gymnastiek (voor meerdere scholen binnen Kans & Kleur) heeft in de eerste ronde helaas niet tot een passende match geleid. De vacature vakdocent gymnastiek (voor meerdere scholen binnen Kans & Kleur) hebben we… Meer lezen…

Sinterklaas

Aanstaande zaterdag komt Sinterklaas weer aan in Nederland. Als Sinterklaascommissie zijn wij de afgelopen tijd al druk bezig geweest met de voorbereidingen. Zo gaan wij morgen vrijdag 11 november de school versieren voor Sinterklaas. Mocht je nog tijd en zin… Meer lezen…

Kinderlokker

We hebben van meerdere ouders gehoord dat er mogelijk sprake van een kinderlokker kan zijn geweest binnen Wijchen. Vanuit de media zien we dat de politie geen bewijs heeft gevonden. In alle groepen besteden we, leeftijdsadequaat, aandacht aan de veiligheid… Meer lezen…

Opbrengst tweede Bag2School actie

De tweede Bag2School inzamelingsactie was weer succes, wat geresulteerd heeft in een opbrengst van 296 kilo! Al deze kilo’s worden hergebruikt of gerecycled, we zijn dus met z’n allen hartstikke duurzaam bezig geweest. Hiervoor hebben we bijna 90 euro gekregen. We zijn… Meer lezen…

Incasso ouderbijdrage

Beste ouders,​ In week 48 vindt de incasso van de ouderbijdrage voor het schooljaar 2022-2023 plaats. Met deze bijdrage organiseren enthousiaste ouders onder meer een sinterklaasfeest met cadeautjes, een gezellige kerstviering, carnaval, verjaardagscadeaus voor juffen en meesters, een Paasactiviteit, het schoolreisje, verschillende traktaties… Meer lezen…

Verkeerssituatie baart ons grote zorgen

Gelukkig volgen de meeste ouders de verkeersregels goed op. Maar we zien een toename van ouders die verkeersregels niet opvolgen. Wat zien we dan? Ouders die de kinderen aan de kant van de straat laten uitstappen (met alle mogelijke gevaren,… Meer lezen…

Vrijwillige lotenverkoop Urnekabinet

Kinderen kunnen vrijwillig loten verkopen van het Urnekabinet. We nemen GEEN CONTANT geld aan. Mocht iemand een lot willen kopen en niet kunnen scannen, dan mag de leerling geen lot verkopen. Op de loten staat jaartal 2021-2022, dat is wel… Meer lezen…

Goedgekeurde documenten ter inzage in de teamkamer

Vanaf dinsdag 8 november liggen in de teamkamer (tegenover de keuken) de vastgestelde documenten ter inzage voor alle ouders die interesse hebben klaar. Het gaat nu om: Het jaarplan 2022-2023 Het werkverdelingsplan 2022-2023 Het COVID plan (mochten we vanuit veiligheid… Meer lezen…

Wijziging thema’s schooljaar 22-23

Beste ouder(s)/verzorger(s), Na overleg met Frum van Egmond van De Noordwijkse Methode hebben we onze planning wat betreft de thema’s aangepast voor dit schooljaar.  Dit schooljaar zal worden aangeboden:  1 Weer en Klimaat (loopt nu) 2 Oude culturen (in plaats… Meer lezen…

Voorstellen nieuw GMR-lid

Graag stel ik mezelf voor als nieuw GMR lid vanuit basisschool De Viersprong. Ik ben Nienke Theunissen en moeder van Guus (groep 5), Faas (groep 4) en Teus (groep 2) van Loon. Samen met Michiel en de jongens wonen wij… Meer lezen…

Oplossing gymnastiek groep 7-8A

Beste ouders/verzorgers, Voor groep 7-8A (groep juffrouw Helmie en juffrouw Merel) hebben we onderzocht of er een gymnastiekdocent kan worden gevonden op korte termijn. Tot op heden hebben we geen gymnastiekdocent gevonden. Binnen Wijchen zijn er tal van mogelijkheden om… Meer lezen…

Groep 3-4 na de herfstvakantie zelfstandig naar binnen

Na de herfstvakantie mogen alle leerlingen uit de groepen 3 en 4 zelfstandig naar binnen. Mocht een leerling het nog spannend vinden, dan staat er altijd ambulant personeel klaar om de leerling te begeleiden.   Vriendelijke groet, Carlina van den… Meer lezen…

Bag2school actie

Nu het bijna herfstvakantie is en de dagen toch wel wat kouder worden is het een mooi moment om de kledingkasten op te ruimen! Kleding die je niet meer kunt gebruiken zamelen wij graag in voor een extra bijdrage voor… Meer lezen…

Deur na 14.30 uur op slot. Voordeur Lijsterbesstraat graag gebruiken

Na de herfstvakantie gaat om 14.30 uur de deur ingang schoolplein op slot. Waarom doen we dat? We kunnen na schooltijd geen toezicht houden over de deur, ingang schoolplein. Vanuit veiligheid is het belangrijk dat we weten wie de school… Meer lezen…

De jongste leerling krijgt een kalender mee naar huis, waarom alleen groep 8 op schoolkamp?

De prachtige kalenders delen we uit aan de jongste leerling. Met dank aan één van onze ouders, Barbera Koopsen. Voor ouders uit gescheiden gezinnen mag uw kind een tweede kalender bij onze conciërge Micha komen ophalen.   Wat is dit… Meer lezen…

BOUW! (Extra lees-ondersteuningsprogramma)

Wij zijn erg enthousiast over het programma. Het programma is effectief gebleken en is ook leuk om te doen! Wij hopen hiermee kinderen die het nodig hebben goed voorbereid en zelfverzekerd aan groep 3 te kunnen laten beginnen of het… Meer lezen…

HALLOWEEN OP DE VALENDRIES

Durf jij het aan?? Op zondag 30 oktober kun jij samen met je ouders komen luisteren naar griezelverhalen. De verhalen zijn vooral gericht op kinderen tussen ongeveer 7 en 11 jaar oud. Iedereen is welkom vanaf 15:30 uur op het pleintje van de… Meer lezen…

Gymnastiek docent

Beste ouders/verzorgers,   Begin schooljaar bleek dat onze vakdocent gymnastiek niet langer beschikbaar was voor onze groepen 3 t/m 8. We hebben een vacature geplaatst en daar zijn meerdere reacties op gekomen. We zitten nu in de afrondende gesprekken met… Meer lezen…

Kandidaat GMR heeft zich gemeld

Beste ouders/verzorgers,   We hebben een geschikte kandidaat ouder, die in de G.M.R. zou willen deelnemen. Dat stellen we zeer op prijs. Mocht u voor maandag 17 oktober laten weten dat u dat ook graag zou willen, dan volgt er… Meer lezen…

Carlina afwezig i.v.m. een tweedaagse voor directeuren

Woensdag en donderdag is juffrouw Carlina afwezig i.v.m. een tweedaagse voor directeuren.  

Verkeerd parkeren, gevaarlijke situatie

Afgelopen week was er bijna een aanrijding. Het parkeren op plaatsen waar dat niet hoort, is aanleiding geweest van een bijna-ongeluk.   Dat heeft tot onbegrip geleid en weinig begrip vanuit degene die verkeerd geparkeerd stond. Vanuit de school zullen… Meer lezen…

Bericht van juffrouw Annette, groep 3-4

Juffrouw Annette heeft besloten om onderstaande met u te delen: Bij het bevolkingsonderzoek naar borstkanker is Annette eruit gehaald. Bij verder onderzoek is gebleken dat Annette borstkanker in een vroeg stadium heeft. Dat betekent dat genezing goed mogelijk is.  Ze… Meer lezen…

Opening kinderboekenweek

Het was Gigagroen Tijdens de opening hebben de leerkrachten laten zien en horen welk lievelingsboek zij als kind nog altijd zeer waarderen. Bij sommige leerkrachten mag je zelfs hun lievelingsboek even lenen om te lezen. In alle klassen zijn er… Meer lezen…

Terugblik Dag van de leerkracht

De kracht van persoonlijke woorden, symbolische attenties, zijn vaak groter dan de mooiste cadeautjes. Hieronder zie je hoe we de medewerkers zelf even hebben bedankt. Maar ook hoe de Ouderraad de medewerkers, met mooie woorden en symboliek, heeft laten weten… Meer lezen…

Kalender op papier komt halverwege oktober

Beste ouders/verzorgers,   De kalender op papier kan ongeveer op 15 oktober uitgedeeld worden. Belangrijke data in oktober: 5 oktober dag van de leerkracht en opening kinderboekenweek 21 oktober vrije vrijdag groepen 1 en 2 Herfstvakantie 24 t/m 30 oktober… Meer lezen…

Tweede oproep. Bent u de betrokken ouder die we zoeken voor de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad?

Beste ouders/verzorgers, KBS De Viersprong zoekt een betrokken ouder voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)!   Denk en beslis mee over Kans & Kleur brede onderwerpen en draag bij aan nog beter basisonderwijs voor onze kinderen. Dit is een oproep aan… Meer lezen…

Nieuwe Bag2School actie

Na het succes van vorig jaar heeft de ouderraad besloten om weer een Bag2School kleding inzamelingsactie op te zetten! Hiermee zamelen we extra geld in om leuke dingen te organiseren voor jullie kinderen. Bag2School Nederland verzamelt kleding van scholen en keert per kilo een bedrag uit. Zij willen de afvalberg niet nóg hoger maken en deze wijze van werken is een mooie manier om van niet meer gebruikte kleding af te komen. Wij zouden het erg op prijs stellen als u de kleding zou willen bewaren tot woensdag 2 november, dan wordt de kleding opgehaald… Meer lezen…

Alle klassen op De Viersprong hebben een werkende CO2-meter

Als de meter op rood uitslaat, wat dan? Leerkrachten weten dat ze direct het lokaal moeten verlaten als de meter op rood uitslaat. Wat doen zij dan? Een kwartier alles laten luchten (ramen tegen elkaar open zetten). Daarna slaat de… Meer lezen…

Bedankt voor uw belangstelling tijdens de informatieavond

Fijn dat we uw weer fysiek hebben mogen ontvangen tijdens de informatieavond. Het team is erg gelukkig met de grote opkomst. In één van de groepen werd de vraag gesteld wanneer stukken beschikbaar komen voor alle ouders/verzorgers (jaarplan-planning ventilatie-verbouwing e.d.). Deze… Meer lezen…

Juffrouw Maartje is op 23 september getrouwd!

Juffrouw Maartje is op 23 september getrouwd. Het team mocht in de avonduren genieten van het leuke huwelijksfeest. Hieronder kunnen jullie het pasgetrouwde stel, samen met hun kinderen zien.   Veel mooie nieuwe herinneringen en geluk toegewenst. Hartelijke groet, Carlina… Meer lezen…

Oproep betrokken ouder voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Beste ouders/verzorgers, KBS De Viersprong zoekt een betrokken ouder voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)!   Denk en beslis mee over Kans & Kleur brede onderwerpen en draag bij aan nog beter basisonderwijs voor onze kinderen. Dit is een oproep aan… Meer lezen…

KINDERBOEKENWEEK 2022 Gi Ga Groen

De Kinderboekenweek vindt plaats van 5 oktober t/m 16 oktober 2022. Dit jaar staat de week in het teken van de natuur ontdekken via boeken. Dit sluit mooi aan bij ons schoolthema: Weer en Klimaat.   Tijdens de opening op… Meer lezen…

Themabrief Weer en Klimaat

Weer en klimaat Afgelopen week zijn we gestart met ons nieuwe thema: Weer en Klimaat. We gaan rond dit thema weer allerlei leuke en interessante vak-ateliers en keuze-ateliers aanbieden, waarin de leerlingen van alles leren over verschillende typenweer, de verschillende… Meer lezen…

Dinsdagmiddag 27 september om 12.00 uur alle kinderen vrij

De meesters en juffen gebruiken de tijd om de informatieavond voor te bereiden. We zien graag alle ouders om 19.30 uur, op dinsdag 27 september.   Hartelijke groet, Carlina van den Heuvel    

Opening thema Weer en Klimaat

Juffrouw Rea liet ons zien dat we in Nederland telkens ander weer ervaren. Zo vinden we het soms regenachtig: Soms is het erg koud En onze zomer was erg heet In Nederland is het vaak wisselvallig: Soms stormt het zo… Meer lezen…

Auto parkeren waar dat hoort

Beste ouders/verzorgers, We ontvangen meerdere berichten van ouders, die hun zorg uitspreken over de wijze waarop geparkeerd wordt, op plaatsen waar dat niet hoort. De voetgangers ervaren veel overlast, omdat de stoep niet kan worden gebruikt. Er zijn meerdere opa’s… Meer lezen…

Persoonlijke spullen zoals een etui, potloden, stiften mee naar huis

Alle persoonlijke spullen geven we weer mee terug naar huis. Waarom mogen leerlingen geen spullen van huis meenemen? We willen geen verschil maken in wie de mooiste spullen heeft. Of wie geen spullen kan kopen. Dat past echt niet op… Meer lezen…

Informatieavond dinsdag 27 september

Beste ouders/verzorgers,   Dinsdag 27 september start de informatieavond om 19.30 uur in de groep van uw kind (-eren). Heeft u meerdere kinderen op school? Dan moet u kiezen waar u aanwezig wilt zijn. Of u kunt uw partner (oma-opa)… Meer lezen…

Voorstellen

Hallo allemaal,  Mijn naam is Micha Smits en ben de nieuwe conciërge.  Ik ben 42 jaar, ben getrouwd met Cindy en heb een zoon van 4 jaar en hij heet Maarten. Ik kom uit Malden en ben erg betrokken in… Meer lezen…

Pubercarrousel 3 oktober 2022

Een avond voor alle ouders in Wijchen van het voortgezet onderwijs en groep 7 en 8. Op deze avond worden er workshops over veel verschillende thema’s rondom opvoeden gegeven. Bekijk de PDF voor meer informatie >>

Thema weer en klimaat

  Het eerste thema van schooljaar 2022-2023 komt er weer aan!  Van 20-9 t/m 25-11 leren we met de hele school over het thema weer en klimaat.   De opening zal plaatsvinden op donderdag 22-9 met de hele school in de… Meer lezen…

Veiligheid interventie fietsers helpt

Beste ouders/verzorgers,   Uw kinderen zijn dankbaar voor het feit dat we fietsovergang nu met pionnen doortrekken naar de straat. Ook nu ouders/verzorgers om 13.50 uur naar de binnenkant van het schoolplein worden verwezen, helpt om de veiligheid te vergroten…. Meer lezen…

Nieuwe toestellen op ons groene schoolplein

Beste ouders/verzorgers,Hopelijk hebben jullie al kunnen zien hoe het nieuwe schoolplein er met de nieuwe toestellen uitziet. Dit is allemaal gerealiseerd dankzij de inzet van de leerlingen en hun netwerk, wij zijn daar erg trots op!Een onderdeel van de actie… Meer lezen…

kleding onderbouw

 Voor kleine ongelukjes in de onderbouw zijn wij opzoek naar ondergoed en broeken/leggings voor jongens en meisjes in de maten 110 t/m 128. Deze mogen bij de kleuterkleerkrachten afgegeven worden.

Klassenouders gezocht

De klassenindeling is bekend en de school is begonnen. Een mooi moment om op zoek te gaan naar nieuwe klassenouders. Als klassenouders ondersteun je de leerkracht bij de organisatie van verschillende activiteiten. Je bent het eerste aanspreekpunt voor de leerkracht… Meer lezen…

Belangrijk data maand september, de kalender volgt nog op papier

Beste ouders/verzorgers, We zijn voornemens om de kalender ook op papier te laten drukken. Deze kunt u eind september verwachten.   Hieronder enkele belangrijke data voor de maand september. 2-9-2022: Rondleiding ouders/verzorgers door de kinderen 14.00-14.30 uur 5-9-2022: Rondleiding ouders/verzorgers… Meer lezen…

Inschrijven portfoliogesprekken

Gistermiddag is er door alle leerkrachten een bericht naar u verzonden, waarin u zich kunt inschrijven voor de portfoliogesprekken. Tussen 12 september en 30 september vinden deze gesprekken plaats. De ouders/verzorgers van de groepen 1 en 2 voeren het gesprek… Meer lezen…

Veiligheid tijdens wegbrengen en het ophalen

Vanmorgen, 1-9-2022, heeft de politie gesurveilleerd. Tot grote verbazing van deze politieagent, zijn er ouders die bewust tegen de schoolroute inrijden, omdat een schoolroute een adviesroute is en geen wettelijk verplichte rij-route. Hebben deze ouders in de gaten dat zij… Meer lezen…

Uitnodiging herdenkingsplaats en condoleanceboek Mark van Lier

Beste ouders/verzorgers, buurtbewoners en samenwerkingspartners,   Conciërge Mark van Lier is na een kortstondige ziekte helaas overleden. We zijn geschrokken en bedroefd. De uitvaart heeft afgelopen maandag in besloten kring plaatsgevonden. Namens De Viersprong, maar ook namens Kans & Kleur… Meer lezen…

Ouders/verzorgers op twee dagen welkom voor rondleiding door uw kind (-eren)

Beste ouders/verzorgers, Aankomende vrijdag, op 2 september om 14.00 uur, bent u van harte welkom voor een rondleiding door uw kind (-eren) op school. Tijd: 14.00 uur – 14.30 uur. Mocht u dan niet kunnen komen, dan kunt u op… Meer lezen…

Maandag om 8.40 uur in de hal toelichting jaarplan team

Uitnodiging ouders/verzorgers,   Als de kinderen allemaal naar binnen zijn  gegaan, kunt u als ouders/verzorgers in de keuken zelf koffie/thee pakken. In de hal wil ik graag presenteren aan welke drie speerpunten we als team gaan werken komend schooljaar. Tevens… Meer lezen…

Hout gevraagd!

Bij het volgende keuze atelier wil ik met de kinderen gaan timmeren. Hiervoor heb ik hout nodig van min. 12 mm dik, afmeting 20×30 cm of groter. Liefst MDF blank hout. Dit kunt u bij Sonja inleveren. Heeft u geen hout… Meer lezen…

Welkom maandag allemaal, bij de start schooljaar 2022-2023

Hoe ziet het brengen en ophalen er tijdens de start van het schooljaar eruit?   De start van de dag. De kinderen lopen naar hun eigen juf/meester (8.20 uur) In de eerste schoolweek komen dagelijks alle leerkrachten, groepen 3 t/m… Meer lezen…

Verdrietig nieuws

Beste ouders/verzorgers, We starten met verdrietig nieuws. Afgelopen zaterdag, 20 augustus, is na een kortstondige ziekte onze gewaardeerde conciërge Mark van Lier overleden. We zijn allemaal erg geschrokken en verdrietig. We wensen alle nabestaanden, in het bijzonder zijn vrouw, broer… Meer lezen…

Gevonden voorwerpen na morgenmiddag naar de kringloop

Morgen zullen we alle gevonden voorwerpen weer op de hekwerken/schoolplein uitstallen. Maandag 18 juli, na 13.00 uur, brengen we alles wat er nog ligt naar de kringloop. Mocht er onverhoopt vandaag iets achterblijven, dan kunt u dat maandagmorgen nog komen… Meer lezen…

Fietsen niet in de fietsenstalling achterlaten

Neemt u morgen alle fietsen mee naar huis a.u.b.? Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade, mocht een fiets blijven staan. Liefst zien we dat u dagelijks alle fietsen weer mee naar huis laat nemen.

Feestelijke afsluiting, een kort overzicht en praatje…

De laatste schoolweek is aangebroken. In deze afrondende fase is het heel belangrijk voor de sociaal emotionele ontwikkeling, om daar veel aandacht aan te besteden. En daarom besteden we minder tijd aan het leren. Deze week heeft dus wel degelijk… Meer lezen…

Even voorstellen juffrouw Ellen van den Heiligenberg, gaat werken in 1-2 C en 5-6 A

Beste ouders/verzorgers, We zijn erg blij om juffrouw Ellen van den Heiligenberg welkom te heten op KBS De Viersprong. Juffrouw Ellen gaat werken in groep 1-2 C, naast juffrouw Silvana en op vrijdag in groep 5-6 A, naast juffrouw Rea…. Meer lezen…

Vanaf morgen ook veel leuke activiteiten als afscheid

Beste ouders/verzorgers, Morgen zal groep 8 voor enkele groepen alvast de liedjes laten horen, die zij in de musical gaan presenteren. Op maandag heeft groep 8 in ’t Mozaïek de afscheidsmusical. Op donderdag is er een feestelijke dag voor alle… Meer lezen…

Welke leerkracht staat in welke groep? Welke medewerkers op welke dag werkzaam?

Welke leerkracht staat in welke groep? Een spannende dag. Donderdag 7 juli horen de leerlingen van hun juf/meester in welke groep zij komend schooljaar zijn ingedeeld. Zoals op 16 juni is gecommuniceerd, is deze indeling definitief.   Op een aantal… Meer lezen…

Hout gevraagd!

Bij het volgende keuze atelier wil ik met de kinderen gaan timmeren. Hiervoor heb ik hout nodig van min. 12 mm dik, afmeting 20×30 cm of groter. Liefst MDF blank hout. Dit kunt u bij Sonja inleveren. Heeft u geen hout… Meer lezen…

Woordje voor ouders Margriet Schöls, voorstellen intern begeleider Maartje van Hulten

Beste ouders/verzorgers, Intern begeleider Margriet Schöls is langdurig ziek geweest. Gelukkig gaat het nu beter. Intern begeleider Maartje van Hulten vervangt nu al enkele weken op maandag, en soms is ze er ook op dinsdagmorgen. Margriet Schöls gaat komend schooljaar… Meer lezen…

Kampvuurvertellingen

    Kampvuurvertellingen.pdf

Schooltuin nieuwe speeltoestellen besteld…

We hebben ontzettend veel positieve reacties gehad op het nieuwe schoolplein en er wordt al veel gebruik gemaakt van de glijbaan en de stapstammen. De speeltoestellen voor de 2e fase (zie afbeelding) zijn al besteld en we zijn nog in… Meer lezen…

Ouderbijdrage is altijd vrijwillig. Wij sluiten kinderen nooit uit.

De ouderbijdrage is nog nooit verplicht geweest. In ieder geval zo lang ik hier werk, hebben we op De Viersprong nooit kinderen niet mee laten gaan, als ouders niet betalen. Op andere scholen in Nederland mochten kinderen dan soms niet… Meer lezen…

Dinsdag 21 juni studiedag, alle leerlingen vrij

Op deze studiedag staat in de ochtend op het programma: Jaarverslag-nieuw jaarplan en het werkverdelingsplan Diepte analyse tussenresultaten Indeling leerlingen Thema’s De Noordwijkse Methode en voorbereiden lessen 2022-2023   In de middag volgen we teambreed de BHV (bedrijfshulpverlening) cursus.  … Meer lezen…

Corona is weer onder ons

Op dit moment zijn er enkele leerlingen thuis vanwege besmetting met het coronavirus. We willen u vragen om alert te zijn en de adviezen van de GGD op te volgen, op het moment dat leerlingen klachten vertonen die kunnen wijzen… Meer lezen…

Doorschuifmiddag, verdeling leerlingen en belangrijke data

Op welke wijze gaan we de leerlingen over de groepen verdelen?  Sociaal aspect: We brengen in kaart met welke leerling uw kind tijdens schooltijd, op het gebied van welbevinden, prettig functioneert.   Zorg: We brengen in kaart welke extra zorg geboden moet worden… Meer lezen…

Studiedagen, studiemiddagen en 8 vrije vrijdagen schooljaar 2022-2023

Afgelopen schooljaar waren we de enige school in Wijchen die de dag na Hemelvaart geen vrije dag of studiedag had opgenomen. Daar hadden we achteraf spijt van. Maar daar was niets meer aan te doen. Komend schooljaar hebben we daar… Meer lezen…

Onderbouwing eindresultaten

Beste ouders/verzorgers, Uit de uitslag tevredenheid ouders/verzorgers blijkt dat we op het gebied van transparante communicatie wat laten liggen als school. En dat betreuren we. Het is nu zo dat we ouders/verzorgers op hoofdlijnen informeren (de conclusie), en in de… Meer lezen…

Eindresultaten voldoende

Beste ouders/verzorgers,   Ik wil u eerst uitleggen wat eindresultaten zijn. Dat is de score op de (IEP-) eindtoets groep 8. We scoren een voldoende, op de nieuwe beoordeling eindresultaten van de inspectie.   De inspectie beoordeelt niet langer de… Meer lezen…

Donderdag hemelvaart, vrijdag weer naar school

Beste ouders/verzorgers,   Donderdag tijdens Hemelvaart zijn de kinderen vrij. Vrijdag gaan we gewoon weer naar school.   Elke school kiest zelf haar studiedagen. De worden goedgekeurd in de MR. We hebben achteraf spijt dat we op deze dag niet… Meer lezen…

Nieuwe leerlingenraad schooljaar 2022-2023

Beste kinderen, ouders/verzorgers,   Begin schooljaar 2022-2023 kiezen de leerlingen uit de nieuwe groepen welke twee leerlingen (groepen 3-4, 5-6 en 7-8) in de leerlingenraad gaan deelnemen. Vanuit onze visie vinden we het erg belangrijk dat een groep enthousiaste leerlingen… Meer lezen…

Geen personeel beschikbaar, dat raakt ons allemaal…

Beste ouders/verzorgers,   Landelijk is er een groot tekort aan personeel. U hoort dit ook op het nieuws. In alle sectoren zijn werkgevers bezorgd, omdat we zonder personeel niet de gewenste kwaliteit kunnen leveren. En zo is het ook in… Meer lezen…

Groep 8 op schoolkamp, komend schooljaar beide groepen 7-8?

Beste ouders/verzorgers, Groep 8 is sinds gisteren, woensdag 18 mei, drie dagen op schoolkamp. Alle kinderen van de school hebben gisteren gezwaaid naar de vertrekkende leerlingen, die een middels een ere-rondje langs de school met veel zin zijn vertrokken. Vanavond… Meer lezen…

Juffrouw Rea komt weer terug.

Beste ouders/verzorgers, We hebben Rea van Duren benoemd als leerkracht en vernieuwingsonderwijs-specialist (De Noordwijkse Methode). Rea was per 1-3-2022 elders gaan werken. Maar zij komt na de zomervakantie weer bij ons werken. We kennen Rea als team en kinderen als… Meer lezen…

Incasso ouderbijdrage

In week 21 vindt de incasso van de ouderbijdrage plaats voor de nagekomen machtigingen van dit schooljaar. Deze bijdrage wordt gebruikt voor alle activiteiten die door de OR georganiseerd worden (zoals o.a. Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, Koningsspelen en het eindejaarsfeest)… Meer lezen…

Applaus voor de schoolpleincommissie

Het is de ouders Monique, Gaby, Charlotte en Karin gelukt, om samen met MT-lid Ilse van de Vondervoort het schoolplein daadwerkelijk veel groener te maken. Het schoolplein kent vele mogelijkheden om te spelen en te leren. Namens de kinderen, teamleden… Meer lezen…

Verdeling groepen komend schooljaar

Beste ouder(s) en/of verzorger(s), De klassen verdeling voor volgend jaar is rond en delen we graag met jullie. Waar we dit schooljaar met 9 groepen werken kunnen we volgend jaar een extra groep vormen. Voor komend schooljaar gaan we dus… Meer lezen…

De OR is op zoek naar nieuwe organisatie talenten

De OR organiseert elk jaar tal van activiteiten zoals de Kerstviering, Sinterklaas, traktaties op bijv. de eerste schooldag, Carnaval, Koningsspelen, Pasen, een boekenruilbeurs tijdens de Kinderboekenweek, de schoolfotograaf, het schoolreisje en een eindfeest. Op dit moment hebben we ruimte voor… Meer lezen…

Verdeling groepen schooljaar 2022-2023

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),   De klassen verdeling voor volgend jaar is rond en delen we graag met jullie. Waar we dit schooljaar met 9 groepen werken kunnen we volgend jaar een extra groep vormen. Voor komend schooljaar gaan we… Meer lezen…

Bedankt Sponsor

We kijken terug op een hele fijne gezellige paasdag, waarbij alle klassen hebben genoten van een picknick. We werden ook nog getrakteerd op een heerlijk zonnetje. Wij bedanken hierbij de sponsor Megens Installaties, die het mogelijk heeft gemaakt om elk… Meer lezen…

Groen schoolplein enthousiaste start

Wat hebben enkele ouders en Ilse van de Vondervoort gisteren hard gewerkt voor onze kinderen. Het ziet er nu al heel anders uit. Er zijn veel stoeptegels verwijderd en er is al enigszins groen zichtbaar. Kom gerust kijken.

Morgen veel plezier met de koningsspelen

We wensen alle leerlingen morgen veel plezier toe tijdens de koningsspelen. Daarna wensen we alle leerlingen veel plezier toe in de vakantie.  

Oproep versterking Medezeggenschapsraad

Beste ouders, De Medezeggenschapsraad (MR) van KBS De Viersprong kan komend schooljaar weer versterking van ouders gebruiken. De termijn van de huidige voorzitter, Barbera Koopsen, zit erop. De MR gaat dus op zoek naar een nieuwe, enthousiaste ouder die een… Meer lezen…

Beheer uw privacy-voorkeuren

Op onze school laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te… Meer lezen…

Hapje-sapje fruit en groente.

Beste ouders/verzorgers,   We hebben begrepen dat ons verzoek om gezonde hapjes-sapjes en een gezonde lunch vragen oproept. Hieronder nog even duidelijk ons beleid: In de kleine pauze uitsluitend fruit of groente, en wat drinken in een beker. Tijdens de… Meer lezen…

Schoolvoetbal zowel groep 8, als groep 6-7 poule-kampioen

Wat zijn we trots op onze talenten. Op 13 mei kunnen zij opnieuw schitteren met hun talenten. En hoe leuk is het, als we allemaal komen aanmoedigen? Komt u ook?  

Het groene schoolplein. 

Graag geven wij een update over de stand van zaken met betrekking tot het groene schoolplein. Onze kinderen hebben maar liefst € 8.455,62,- opgehaald met de sponsorloop en klus-bingokaart. Een geweldig mooi resultaat! Samen met de subsidie van de provincie… Meer lezen…

Actie leerlingenraad voor Oekraïne, nu meer dan €2000,- opbrengst Giro 555

De actie heeft nu al meer dan €2000,- opgebracht. Met dank aan Kwekerij Polman-Roelofs, Schraven Hoveniers en bloemenhuis Gommers.   De actie van de leerlingenraad is niet onopgemerkt gebleven. De burgemeester en wethouders hebben aandacht gegeven aan het initiatief. De… Meer lezen…

Intern begeleider ziek, maar de leerlingenzorg wordt gecontinueerd

Beste ouders/verzorgers,   Onze intern begeleider Margriet Schöls is nog ziek en zal mogelijk pas medio juni 2022 voldoende hersteld zijn. Op dit moment kan ze ook thuis nog geen werkzaamheden uitvoeren. Ook via deze weg wensen we Margriet een… Meer lezen…

Schoolgruit t/m de week van 22 april. Snoepgoed past niet in de school.

In het schooljaar 2021-2022 lopen de groente- en fruitleveringen van 15 november 2021 t/m de week van 22 april 2022. Daarna nemen we zelf weer dagelijks fruit en groente mee.   We vinden het als school belangrijk dat kinderen gezonde… Meer lezen…

Tevredenheid ouders. Nog niet voldoende reacties

Beste ouders/verzorgers,   We hebben gisteravond de 3e herinnering verstuurd om de tevredenheidsmeting ouders in te vullen. Het aantal reacties is nog steeds te klein om hier conclusies aan te mogen verbinden. We hopen dat u 5 minuten de tijd… Meer lezen…

Afscheid meester Pierre, juffrouw Helmie maakt kennis met de ouders/verzorgers groep 6-7-8C

Als team nemen we na de studiemiddag afscheid van onze zeer gewaardeerde collega Pierre van Rossum. We zijn dankbaar voor zijn bijdrage en wensen hem alle succes toe. Als school geven we een een leerkracht die jarenlang bij ons heeft… Meer lezen…

Vragenlijst tevredenheid ouders aantal reacties NOG te laag. Graag nog invullen.

Beste ouders/verzorgers,   Na een week heeft ongeveer 1/5 deel van de ouders/verzorgers de vragenlijst tevredenheid ouders ingevuld. Dat aantal is veel te laag om daar conclusies aan te mogen verbinden. En dat is ontzettend jammer. We kijken oprecht uit… Meer lezen…

Leerlingenraad vraagt uw hulp voor Oekraïne

Beste ouders/verzorgers, Zoals beloofd hebben we vandaag met de leerlingen uit de leerlingenraad besproken wat zij willen gaan betekenen voor Oekraïne. Er zijn twee plannen bedacht, waarvan we voor beide plannen uw hulp nodig hebben. 1. Maandag 21 maart zoveel als mogelijk… Meer lezen…

Tevredenheid ouders

Beste ouders/verzorgers,   Vanmiddag of morgen ontvangen alle gezinnen 1 inlogcode om de tevredenheid van ons onderwijs te meten. Alle scholen binnen Kans & kleur nemen in deze periode dezelfde tevredenheidsmeting af, zodat we de scholen onderling goed kunnen vergelijken…. Meer lezen…

Bedankt werkgroep groen schoolplein! Korte terugblik.

Deze werkgroep heeft meer dan gemiddeld moeten volharden, om het groene schoolplein te kunnen gaan realiseren. We zijn als team dankbaar voor het doorzettingsvermogen. De werkgroep groen schoolplein bestaat uit (van links naar rechts): Karin, Gaby, Monique, Charlotte en juffrouw… Meer lezen…

Bedankt aan alle sponsoren groene schoolplein

We kijken terug op een hele geslaagde sponsorloop voor het groene schoolplein. We willen alle sponsoren bedanken voor de bijdrage. Ook alle ouders/opa’s en oma’s, vrienden en kennissen die de kinderen zijn komen aanmoedigen. Wat was het leuk! Op dit… Meer lezen…

Welkom juffrouw Helmie Meijer Polman

Per 1 april gaat juffrouw Helmie Meijer Polman in groep 6-7-8 C werken op onze school. We heten haar van harte welkom. Juffrouw Helmie Meijer komt maandag naar onze school om kindgesprekken met de kinderen te voeren en om te observeren… Meer lezen…

Wat leuk om ouders weer in de school te kunnen ontvangen

We genieten als team van de fysieke gesprekken, die we nu weer met u op school kunnen voeren. Verschillende ouders van de jongste leerlingen kennen ons schoolgebouw van binnen amper. Vanuit het hele team een warm welkom in ons schoolgebouw!… Meer lezen…

Inzamelingsacties voor ons groene schoolplein

Beste ouders/verzorgers, We willen u graag op de hoogte houden van de vorderingen in de inzamelingacties voor ons nieuwe groene schoolplein. We hebben al veel initiatieven gezien van de kinderen van de Viersprong: er worden koekjes gebakken en verkocht, lege… Meer lezen…

Sponsoren, bedankt!

Mede dankzij hun, hebben de kinderen weer genoten van de Carnavalsactiviteiten.

Fysiek alleen nog plaats voor leerlingen die na 1-10-2022 4 jaar oud zijn

Beste ouders/verzorgers, Voor alle leerlingen die zich al hebben ingeschreven, geldt dat wij hen kunnen en gaan plaatsen. We hebben nu nog voldoende plaats voor leerlingen die na 1-10-2022 de 4 jarige leeftijd bereiken. Advies is om u zo snel… Meer lezen…

Plannen voor het groene schoolplein nader toegelicht.

Beste ouders/verzorgers, Gisteren zijn de plannen voor het nieuwe groene schoolplein in alle klassen gepresenteerd. Om het schoolplein te vergroenen hebben we van de provincie Gelderland € 17.500,- subsidie gekregen en uit eerdere sponsoracties is er € 2.500,- opgehaald. Daarmee… Meer lezen…

Na de carnaval alle leerlingen tussen 8.30 uur en 14.00 uur les. Beide ingangen weer in gebruik

Na de carnavalsvakantie willen we alle kinderen weer allemaal dezelfde schooltijden aanbieden. Hoe kan dat dan? Want het is nu al zo druk. Dat doen we door de ingang van de school te spreiden. De groepen 5 t/m 8 gaan via… Meer lezen…

Meester Pierre schittert met zijn talenten en gaat ons helaas verlaten

Meester Pierre maakt een mooie promotie richting speciaal onderwijs. Dat is voor hem persoonlijk een geweldige kans en stap in zijn loopbaan. We willen hem van harte feliciteren en zijn hem dankbaar voor de jaren waarin hij zijn vakmanschap voor… Meer lezen…

In het Lijsterbessennest is het carnavalsfeest losgebarsten

Met dank aan veel ouders, is onze school weer omgetoverd tot het Lijsterbessennest. Bij binnenkomst van uw kinderen zien we op elk gezichtje een grote glimlach verschijnen. Op De Viersprong leren we uw kinderen waarom we Carnaval vieren, en geven… Meer lezen…

Joepie! U bent binnenkort weer welkom in de school

Nu de versoepelingen coronamaatregelen worden ingezet, gaan wij met het team en de MR nadenken welke versoepelingen we weer in de school gaan realiseren. Maar ook willen we nadenken over de start van de school. Moeten we de tijden nog… Meer lezen…

Groen schoolplein… spannend….

De realisatie van het groene schoolplein komt steeds dichterbij. We delen alvast met enthousiasme het ontwerp met u. De spaarpot is al heel aardig gevuld (door de toegekende subsidie en door sponsoring uit het verleden), maar hoe meer geld we… Meer lezen…

Online lessen vervallen per maandag 14-2 voor lln die “redelijk kort” in quarantaine thuis onderwijs volgen

Beste ouders/verzorgers, De afgelopen periode hebben we geprobeerd alle kinderen die in quarantaine thuis zitten zoveel mogelijk te voorzien van online les. We komen echter tot de conclusie dat dit niet langer haalbaar blijkt. Vanaf 14-02-2022 zullen de online lessen… Meer lezen…

Inschrijven portfoliogesprekken vanaf maandag 14 februari rond 17.00 uur

Via de Parro kunt u zich inschrijven. Lukt het niet? Bel dan vanaf dinsdag naar de leerkracht, graag na 15.00 uur.  

Communicatie besmettingen corona niet langer haalbaar

Beste ouders/verzorgers,   Op alle scholen in Nederland neemt het aantal besmettingen met het coronavirus onder leerlingen en medewerkers met meer dan een verdubbeling toe. Landelijk kunnen scholen en bedrijven nog nauwelijks personeel leveren. Ook op De Viersprong is dat… Meer lezen…

Prachtig nieuw meubilair in de bovenbouwgroepen

Wat ziet het nieuwe meubilair er voor de bovenbouw (groepen 5 t/m 8) prachtig uit. We hebben de lijn die we in groepen 1-2A en 1-2C hebben ingezet, doorgetrokken naar de rest van de school. Alle tafels zijn nu op… Meer lezen…

Twee groepen 5-6 werken zelfstandig thuis vanwege zieke leerkrachten

In beide groepen 5-6 zijn de medewerkers ziek. Er zijn geen vervangers meer beschikbaar. We kunnen ook niet aan één van beide leerkrachten vragen om online les voor de andere groep te geven. In totaal zijn er nu drie medewerkers… Meer lezen…

Volgende week spannend of we dagelijks onderwijs kunnen bieden

Beste ouders/verzorgers, Er zijn nu, woensdag 2-2-2022, vier medewerkers besmet met het coronavirus. In de groepen 3-4 en de groepen 5-6 en 6-7-8 zijn er ook veel leerlingen besmet met het coronavirus. We melden niet langer hoeveel het er precies… Meer lezen…

Informatie Logopedische dienst Wijchen, mogelijk auditieve screening groep 2 leerlingen

Waarom is lezen belangrijk? Lezen is om verschillende redenen belangrijk. Lezen is leuk, en soms ook spannend. Kinderen leren met lezen. Zij leren nieuwe woorden. En zij leren over de wereld om hen heen. Ook krijgen kinderen met lezen fantasie… Meer lezen…

We trakteren op KBS De Viersprong zo gezond mogelijk

Op KBS De Viersprong vinden we het belangrijk dat kinderen wordt gestimuleerd om volgens de richtlijnen gezonde voeding een traktatie te ontvangen. Het is geweldig om te zien hoeveel ontzettend leuke traktaties dit geeft.   Wat is gezond en wie… Meer lezen…

Dank aan vervanger Romy Smits

Juffrouw Silvana Hoogveld is gelukkig weer volledig hersteld. Ze gaat vanaf volgende week weer wekelijks drie dagen per week in groep 1-2 C werken. We zijn als team heel gelukkig dat juffrouw Silvana er weer is. En de kinderen zijn al… Meer lezen…

Talent gezocht voor een familiemusical

Groet, Rea van Duren Intern begeleider KBS de Viersprong Lijsterbesstraat 2 6602 GM Wijchen Tel.: 024-6450901  Werkdagen:  ma, di en do van 8.00 tot 16.30 uur https://viersprongwijchen.nl/  Talent-gezocht-Annemoon.pdf

Onze nieuwe intern begeleider stelt zich graag aan u voor

Beste ouders en/of verzorgers, Graag stel ik me aan u voor. Mijn naam is Margriet Schöls en zal vanaf 1 februari geregeld te zien zijn op De Viersprong als intern begeleider. En daar heb ik enorm veel zin in. Ik… Meer lezen…

Nieuw thema schoolbreed: Het Tropisch Regenwoud

In februari starten we met het nieuwe thema: het tropisch regenwoud. We gaan rond dit thema weer hele leuke en interessante vak-ateliers en keuze-ateliers aanbieden waarin de kinderen van alles leren over onder andere de flora en fauna van het… Meer lezen…

Versoepelingen quarantaine.

Beste ouders/verzorgers,   Gisteren hebben we te horen gekregen dat de quarantaineregels zijn versoepeld voor leerlingen. Dat is geweldig om te horen. Maar hieronder toch een heel lang bericht van mij persoonlijk. Want ik ben zo bang dat u verwacht… Meer lezen…

Welke gebruikersrichtlijnen gebruiken we als leerlingen online/hybride onderwijs volgen?

Gebruiksrichtlijnen onderwijs op afstand.   Als er geen vervanger beschikbaar is, de leerkracht niet ziek is, maar uitsluitend in quarantaine, dan kan de leerkracht online lesgeven. Het kan ook zijn dat een leerling in quarantaine thuis moet blijven, en vanaf de… Meer lezen…

Nieuwe intern begeleider gevonden

We hebben een ervaren Intern Begeleider gevonden. Het was erg fijn om te merken dat er veel belangstelling was voor onze vacature. We hopen dat we komende week de naam van de Intern Begeleider bekend kunnen maken. Maar we wachten… Meer lezen…

Begeleiding leerlingen NPO tijdelijk gestopt. Nu tijd voor afronden, analyseren en opnieuw indelen

Na elke periode van doelgericht werken plannen we een periode van toetsen in. Leerkrachten die vanuit de NPO gelden met kinderen hebben gewerkt, stoppen tijdelijk met het daadwerkelijk werken met de kinderen. We gaan ons nu richten op de toetsen,… Meer lezen…

Groep 5-6 A en groep 6-7-8 D deze week thuis werken aan het noodpakket

Helaas zijn er geen vervangers beschikbaar. Twee medewerkers zijn ziek en persoonlijk ben ik in quarantaine. Groep 5-6 A heeft woensdag 19-1 thuis gewerkt aan het noodpakket. Donderdag 20-1 en vrijdag 21-1 staat juffrouw Romy Smits in groep 5-6 A…. Meer lezen…

Onze nieuwe taalmethode Staal Taal. We delen graag onze ervaring na een half schooljaar.

Beste ouders/verzorgers, Sinds het begin van dit schooljaar werken we in groepen 4 tot en met 8 met plezier met onze nieuwe taalmethode Staal Taal. Graag willen wij u een inkijkje geven.  Het taalonderwijs op de Viersprong verdiende meer aandacht,… Meer lezen…

Bericht van de werkgroep Nieuw Groen Schoolplein

Beste kinderen, ouders en verzorgers. Door de hele coronapandemie zien we jullie minder in de school. Dat vinden we uiteraard heel erg jammer. Achter de schermen worden diverse plannen en noviteiten voortgezet en komen we samen tot prachtige ideeën en ontwikkelingen.Om… Meer lezen…

Groep 3-4 vanaf maandag 17 januari zelf naar binnen, ouders graag afstand houden

Vanaf volgende week maandag kunnen de leerlingen uit groep 3 en 4 tijdens de start zelfstandig naar binnen. De leerkracht van de groep wacht dan niet langer buiten op de kinderen. We streven ernaar om tijdens de start van de… Meer lezen…

Directeur Carlina van den Heuvel vanaf 1 januari meerscholen-directeur

Beste ouders/verzorgers, Op dit moment werk ik 4 dagen per week voor De Viersprong. En dat blijft zo. Als uitbreiding ben ik voor een halve dag per week ook directeur op basisschool De Wingerd, in Bergharen. Ik kijk er naar… Meer lezen…

Intern Begeleider Rea van Duren heeft een nieuwe baan 

Hieronder het afscheidswoordje van juffrouw Rea, Lieve leerlingen en beste ouders,  Wat ga ik jullie missen! Het besluit om een andere baan te accepteren was lastig. Ik heb heel veel mooie kansen gekregen op de Viersprong en ik heb ontzettend… Meer lezen…

Kinderen hebben vanaf 20 december vakantie 

Nieuwe maatregelen: basisonderwijs een week eerder dicht.  Op de persconferentie van 14 december maakte het kabinet bekend dat de scholen in het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang een week eerder dicht gaan voor kerst. Dit om de opkomst van de omikron-variant… Meer lezen…

Vrijdag 17 december kerstviering

We kijken er naar uit om morgen gezellig kerst te vieren. Tegelijkertijd is het de gekste kerstviering, die ik tot nu toe heb mogen meemaken. Er zijn maar liefst 16 leerlingen besmet met het coronavirus, enkele ouders en heel veel… Meer lezen…

Schoolhandbaltoernooi alle scholen in de kerstvakantie gaat niet door

Het schoolhandbaltoernooi bovenbouw van alle scholen binnen Kans & Kleur, in de kerstvakantie, kan niet doorgaan i.v.m. Corona

Een fijne, warme kerstmis zonder kerstavond op school

Op donderdag 23 december kunnen we helaas geen kerstavond met elkaar vieren, in verband met het opvolgen van de dringende adviezen om de besmettingen Coronavirus terug te dringen. In de klas zullen we wel degelijk een fijn kerstfeest met de… Meer lezen…

Kerstmis in de school

Met dank aan de Ouderraad voor de prachtig zelfgemaakte kerststal in de hal. In elke klas staat de kerstboom, geven de lichtjes de fijne sfeer, vaak met muziek bij binnenkomst. Zo belangrijk om met elkaar deze betekenisvolle dagen te kunnen… Meer lezen…

Fides betekent vertrouwen, wist u dat?

De naam van onze methodiek ‘Fides’, waarmee we leerlingen versterken in de sociaal emotionele ontwikkeling, betekent vertrouwen. Zo mooi om te weten. Maar ook zo belangrijk dat u weet we dagelijks met uw kind (-eren) werken vanuit vertrouwen. We streven… Meer lezen…

Aanvullende maatregelen per 29-11-2021

Beste ouders/verzorgers, In deze brief lichten we toe wat de nieuwe coronamaatregelen voor de kinderen, voor ons en voor u gaan betekenen. Maar we willen beginnen met een leuk bericht! Het bezoek van Sinterklaas gaat door! Sinterklaas krijgt een vaste… Meer lezen…

Advies aan ouders/verzorgers die kinderen komen brengen/ophalen om voldoende afstand te nemen

Gezien de oplopende Coronabesmettingen landelijk adviseren we u om op te letten of u zelf de afstand bij het halen en brengen wel realiseert. We zien met name de behoefte van de ouders van de nieuwe jonge kinderen, om te… Meer lezen…

Trots op Cloé Willems

Chloé Willems ontvingen afgelopen zaterdag een lintje voor haar goede daden. Op de dag van de Rechten van het Kind werd door burgemeester Marijke van Beek het eremetaal aan haar overhandigd. In een roze limousine arriveren de twee meiden bij het Huis van de Gemeente, om… Meer lezen…

Superboek Passend lezen

Welkom bij Superboek! Lezen is leuk. Maar voor kinderen met een leesbeperking is lezen vooral moeilijk. Superboek helpt je daarbij! Bij Superboek vind je de meest actuele titels in gesproken vorm, in braille of Jumboletter voor alle leeftijden. Heb je… Meer lezen…

Bedankt voor de bijdrage Bag2School

De eerste Bag2School inzamelingsactie was een groot succes! Papa’s, mama’s, opa’s, oma’s kwamen met zakken vol kleding naar het schoolplein gelopen. Dit heeft geresulteerd in een opbrengst van 676 kilo! Al deze kilo’s worden hergebruikt of gerecycled, we zijn dus… Meer lezen…

Overzicht Coronabesmettingen 16-11-2021

Op 16-11-2021 is er 1 leerkracht bovenbouw besmet met het Coronavirus. 1 leerkracht bovenbouw is in quarantaine. 1 leerling uit groep 1-2 A is besmet met het Coronavirus en 1 leerling uit groep 5-6 A is besmet met het Coronavirus…. Meer lezen…

Schoolgruit 20 lesweken gratis voor onze kinderen

Vanaf deze week krijgen alle kinderen op school drie dagen per week gratis fruit of groente aangeboden. Elke dinsdag, woensdag en donderdag adviseren we om niet langer fruit of groente mee te geven voor het eerste hapje. Waarom nemen we… Meer lezen…

Praatgroep voor ouders wiens partner is overleden

Voor ouders die hun partner verloren hebben en alleen voor de opvoeding staan  Het verlies van je partner is een heel heftige gebeurtenis. Daarna alleen de opvoeding van de kinderen op je nemen is een rollercoaster.)  Ouders die dit is… Meer lezen…

Incasso ouderbijdrage

Beste ouders, In week 47 vindt de incasso van de ouderbijdrage voor het schooljaar 2021-2022 plaats. Met deze bijdrage organiseren enthousiaste ouders onder meer een sinterklaasfeest met cadeautjes, een gezellige kerstviering, carnaval, verjaardagscadeaus voor juffen en meesters, een Paasactiviteit, de vulpennen in groep 4,… Meer lezen…

Schoolhandbaltoernooi groepen 3 t/m 8

Beste ouder(s)/verzorger(s),Dit jaar wordt het schoolhandbaltoernooi weer georganiseerd door handbalvereniging The Flyers. Helaas hebben ze door Covid-19 vorig jaar geen toernooi kunnen organiseren, dus ze kijken er extra naar uit om dit jaar weer heel veel kinderen blij te mogen… Meer lezen…

Informatieavond bovenbouw vervalt, alternatief gevonden …

We hebben u laten weten dat we een informatieavond bovenbouw combinatiegroepen willen organiseren. Een fysieke informatieavond organiseren is door het toenemende aantal besmettingen met het Coronavirus niet mogelijk. Deze komt dus te vervallen. We bedenken hier als team een alternatief voor…. Meer lezen…

Beleid geen vervanger beschikbaar

Wat doen we als er geen vervanger beschikbaar is? De eerste dag wordt de groep verdeeld. Let op. Zijn er meerdere groepen, dan kunnen we slechts één groep verdelen en zal er 1 groep op de eerste dag thuisblijven. Voor… Meer lezen…

Door de toename besmettingen Coronavirus kunnen we ouders in groepen nog niet ontvangen

We betreuren dit ten zeerste, maar uiteraard alle begrip voor deze situatie vanuit het team. We waren voornemens om gistermiddag samen met de MR-ouders na te denken hoe we ouders/verzorgers weer stapsgewijs steeds meer kunnen ontvangen binnen de school. De… Meer lezen…

Sinterklaas 2021

Dag allemaal, As zaterdag kom sinterklaas ons land binnenvaren. Ook op de viersprong kunnen we het nodige van hem verwachten. Op dinsdag 23 november mogen alle kinderen uit de groepen 1 t/m 4 een schoen/ laars meenemen naar school. De… Meer lezen…

Twee leerlingen groep 5-6 B en één leerkracht besmet met het Coronavirus

Vandaag hoorde we dat van de twee leerkrachten die in quarantaine zijn gegaan, er één leerkracht besmet is met het Coronavirus. Dat is de leerkracht van groep 1-2 B. De ouders van groep 1-2 B zijn inmiddels geïnformeerd. De andere… Meer lezen…

Twee leerkrachten kunnen nog niet in de klas werken, want….

Als een leerkracht is gevaccineerd, maar wel in nauw contact is geweest met iemand die is besmet met het Coronavirus, dan heeft de GGD ons laten weten dat de leerkracht niet in quarantaine hoeft, maar groepen moet mijden. De anderhalve… Meer lezen…

Dinsdag 9 november studiedag. Alle kinderen vrij

Dinsdag gaat het team zich scholen. Op de agenda staan onderstaande punten: De professionele dialoog. Sociaal Emotionele Ontwikkeling. We analyseren de beschikbare gegevens uit o.a. onze observaties, nemen de inzichten mee die ouders en kinderen met ons hebben gedeeld. Denk… Meer lezen…

Pleegouders: van onschatbare waarde en heel hard nodig

Laat kinderen niet wachten op een tweede thuis Kinderen horen thuis, en dat niet kan, dan zo thuis mogelijk. Soms zitten kinderen thuis zo in de knel dat een veilige plek elders nodig is. Een warme plek in een ander… Meer lezen…

Herinnering: Kleding inzamelingsactie

Deze week hebben alle kinderen een zak mee naar huis gekregen samen met een flyer voor de Bag2School kledinginzamelingsactie. Bag2School Nederland verzamelt kleding van scholen en keert per kilo een bedrag uit. Bag2School wilt de afvalberg niet nóg hoger maken… Meer lezen…

Afscheid juffrouw Suzanne, tijdelijke vervanging MT taken door juffrouw Ilse

Suzanne Weijers neemt aankomende vrijdag fysiek afscheid van De Viersprong. Na de herfstvakantie start ze op De Trinoom, als teamleider. We zijn trots dat Suzanne daar nog meer kan schitteren met haar talenten. Een terechte promotie. Voor een klein deel blijft… Meer lezen…

Kinderen laten we schitteren met hun talenten

Ontzettend fijn dat we op woensdagmiddag (groepen 1-2) en op vrijdagmiddag (groepen 3 t/m 8) de keuzeateliers weer kunnen aanbieden. Zoals de naam al zegt, mogen de kinderen daarbij kiezen welk atelier zij willen volgen. Hierbij staat het ontdekken van… Meer lezen…

Enkele leerlingen besmet met het Coronavirus, bron ligt niet op school

In totaal zijn er op 12-10-2021 drie leerlingen besmet met het Coronavirus en zijn er drie leerlingen in quarantaine, omdat zij in direct contact zijn geweest met iemand die besmet is. De bron ligt buiten de school. De leerlingen zijn… Meer lezen…

Invloedrijke personen, gastles papa brandweerman

Hoe leuk is dat. Vandaag heeft een ouder van een leerling uit groep 1-2 A een gastles verzorgd voor de drie groepen 1-2. De kinderen hebben genoten van de gastles. En wij hebben op het schoolplein nu allemaal brandweermannen, of… Meer lezen…

Wat heerlijk om weer hulp op school te ontvangen van ouders

Een voorbeeld: Gistermiddag zijn er ouders geweest die de hal hebben versierd voor de kinderboekenweek. Zo fijn om jullie weer in de school te mogen verwelkomen. Groepen ouders mogen we nog niet toelaten, maar wel enkele ouders die afstand kunnen… Meer lezen…

Uw kind (-eren) in contact geweest met iemand die Corona heeft?

Dan blijft de leerling thuis. In principe blijft de leerling 10 dagen thuis. U kunt ervoor kiezen om na 5 dagen te testen. Blijkt uit de test na de 5e dag thuis dat de leerling geen Corona heeft, dan mag… Meer lezen…

Dag van de leerkracht, 5 oktober

Vandaag is het de dag van de leerkracht. Het prachtige vak van de leerkracht verdient vandaag onze aandacht.   Zonder relatie geen prestatie. Leerkrachten investeren dagelijks tijd in de relatie met uw kinderen. En met succes! Kinderen gaan graag naar… Meer lezen…

Kleding inzamelingsactie

De ouderraad heeft via de organisatie Bag2School Nederland een kleding inzamelingsactie opgezet om extra geld in te zamelen om leuke dingen te organiseren voor jullie kinderen. Bag2School Nederland verzamelt kleding van scholen en keert per kilo een bedrag uit. Bag2School… Meer lezen…

Ouder besmet met het Coronavirus

Vanmorgen kregen we te horen dat een ouder besmet is met het Coronavirus.   De kinderen van deze ouder, die in groep 1-2 A en groep 1-2 B onderwijs volgen, blijven thuis.   We wensen de betrokken ouder een spoedig… Meer lezen…

Onze invloedrijke pensionarissen leerkrachten helpen tijdens keuze-ateliers

Kent u ze nog? Juffrouw Rina? Meneer Henk? Juffrouw Ellen? Juffrouw Trees? Zij komen helpen tijdens de keuze-ateliers. Juffrouw Ellen komt ook in de eerste ronde helpen bij de kleuters. Juffrouw Trees, juffrouw Rina en meneer Henk komen in de… Meer lezen…

Hoe zetten we de NPO gelden in?

Om de achterstanden, die door het thuisonderwijs tijdens Corona zijn ontstaan, hebben we gekozen voor de inzet van het geld, waarvan er wetenschappelijk is bewezen dat deze inzet het meest effect heeft voor de leerlingen. Hieronder kunt u zien welke… Meer lezen…

Kinderboekenweek 2021- Worden wat je wil!

Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, goed bent in rekenen of juist in tekenen, vier jaar oud bent of al tien jaar, ieder kind kan worden waar het van droomt. Beroepen als astronaut, dokter… Meer lezen…

Vervangers nauwelijks beschikbaar. We maken ons zorgen.

We hebben voor twee verschillende groepen vervangers aangevraagd, maar er is geen vervanger beschikbaar. Voor ons als scholen is het bijna niet te bevatten dat er nu al geen vervangers beschikbaar zijn. Dat betreuren we ten zeerste, want we begrijpen… Meer lezen…

We spelen niet in de fietsenstalling

Op De Viersprong mogen kinderen niet in de fietsenstalling spelen. We hebben op dit moment te maken met kinderen die andermans fietsen op slot zetten en de sleuteltjes verstoppen. Helaas weten we niet wie de oorzaak is. Als team intensiveren… Meer lezen…

1 Ouder besmet, leerlingen thuis

We weten dat 1 ouder nu besmet is met het Coronavirus. De kinderen uit dit gezin blijven thuis. Het betreft een leerling uit groep 1-2A, groep 3-4A en 1 leerling uit groep 3-4B. We wensen de betrokken ouder een spoedig… Meer lezen…

Feest! Juffrouw Annette 40 jaar in dienst!

  Hoera! Wat een bijzonder jubileum. We gaan het vrijdag 24 september met haar vieren.   Op 1-12-1979 is juffrouw Annette gestart op de Mariaschool.  De Mariaschool was gevestigd op de Oosterweg. Deze school is later gefuseerd met twee kleuterscholen… Meer lezen…

Studiedag maandag 20 september, kinderen allemaal vrij

Tijdens deze vrije dag voor de kinderen heeft het team een studiedag ingepland staan. Hieronder inzicht in de onderwerpen: Scholing De meldcode We scholen het hele team in de stappen die zij moeten zetten, op het moment dat wij ons… Meer lezen…

Na 20 september versoepelingen aangekondigd

We hebben als scholen vandaag onderstaand bericht ontvangen: Het kabinet heeft besloten de coronaregels voor het onderwijs te versoepelen. Vanaf 20 september  is het niet meer nodig dat de hele klas in quarantaine gaat vanaf bij één besmetting. Het kabinet volgt… Meer lezen…

Aankondiging Nationale Kinderzwerfboekdag

Wil je meer weten over de Nationale Kinderzwerfboekdag? Klik dan hier.

Workshops groep 7 en 8 21-22

Wil je meer weten over workshops groep 7 en 8 voor schooljaar 2021-2022, klik dan hier. Wil je meer weten over workshops groep 7 en 8 voor schooljaar 2021-2022, klik dan hier.  

Woensdag 22 september a.s. komt de schoolfotograaf op school!

Ongeveer 3-4 weken nadat de fotograaf is geweest, wordt via school de envelop met inloggegevens aan uw kind meegeven en kunt u een bestelling plaatsen. De foto met broertjes en zusjes die niet op de Viersprong zitten is nog niet… Meer lezen…

Pokémon kaarten laten we thuis

Maar ook andere persoonlijke spullen laten we thuis. Vanaf morgen, vrijdag 10-9-2021, nemen we de Pokémon kaarten niet meer mee naar school. Maar ook andere leuke spullen, zoals knuffels en persoonlijk speelgoed laten we thuis. Waarom doen we dat? We… Meer lezen…

Startgesprekken live, of online op verzoek

Alle gesprekken kunnen fysiek worden ingepland. Dat vinden we zelf erg fijn. Mocht dat voor u minder prettig zijn, dan kunt u dit aan de leerkracht laten weten. Dan plannen we een online gesprek met u in. Graag via Parro… Meer lezen…

Gesprekken met ouders fysiek, tenzij….

We willen de gesprekken graag fysiek weer met u voeren. Maar niet als dat voor u niet goed voelt. U kunt dan aangeven dat u graag online de gesprekken zou willen voeren. Dan zorgen wij via Teams voor een uitnodiging…. Meer lezen…

Inschrijven gesprekken ouders-leerkracht, vanaf groep 3 met de kinderen erbij

Vanmiddag, woensdag 1-9-2021, rond 16.30 uur zorgen alle leerkrachten ervoor dat ouders/verzorgers zich via Parro kunnen inschrijven voor de startgesprekken. Bij voorkeur voor 8 september inschrijven. Deze gesprekken vinden plaats vanaf 13 september t/m 24 september. In de groepen 1… Meer lezen…

Wij communiceren via de telefoon of mondeling

Spreek ons gerust in de ochtend even aan, of bel. Zo doen we dat op De Viersprong. Het zenden van berichten via de e-mail, of de Parro-app is snel verstuurd. Dan kan het zijn dat de zender denkt dat de… Meer lezen…

Feestelijke opening schooljaar 2021-2022

Joepie. We zijn weer gestart. Hieronder een impressie hoe we de kinderen hebben ontvangen. Mede dankzij de geweldige inzet van de OR. En dan volgt er ook nog een traktatie van de OR. Hoe leuk is dat!

Nieuwe website, streven is komende week in de lucht

Op de nieuwe website is alle informatie ververst en foto’s zijn vernieuwd. De kalender verspreiden we niet langer op papier. Dit heeft te maken met het feit dat we jaarlijsk veel kalenders moesten weggooien. Maar ook omdat we ernaar streven… Meer lezen…

Vakantie, studiedagen en vrije vrijdagen groepen 1 en 2

Hieronder het overzicht (zie schoolgids, vakanties)  Schooljaar 2021-2022 Herfstvakantie 23 okt. t/m 31 okt. Kerstvakantie* 25 dec.t/m 9 jan. Carnaval/voorjaar* 26 febr t/m 6 maart Goede Vrijdag 15-apr 2e Paasdag 18-apr Koningsdag 27-apr verlengde meivakantie 23 t/m 29 april meivakantie*… Meer lezen…

Terugblik afscheid juffrouw Ellen, vervroegd pensioen

Het was een geweldig dag voor juffrouw Ellen Juffrouw Ellen werd feestelijk ontvangen. De kleuters hadden zich eerst verstopt. Eenmaal gevonden werd er volop gezongen voor juffrouw Ellen. In de ochtend is ze in alle groepen geweest. De kleuters hebben… Meer lezen…

Groep 8 met de kruiwagen de school uit ‘gegooid’.

Hilarisch. Emotioneel. Voor groep 8 is de basisschooltijd nu definitief afgesloten. Traditie op De Viersprong is het uitkruien. Jaarlijks een heel festijn. Waar je moet rekenen op natte kleren.   Lieve kinderen groep 8. Bedankt voor alle mooie schooljaren met… Meer lezen…

Oproep klassenouders 2021-2022

Nu de klassenindeling bekend is, zijn we ook weer op zoek naar klassenouders voor volgend schooljaar. Als klassenouder ondersteun je de leerkracht met allerlei hand- en spandiensten of je regelt met de andere ouders in de klas. Je bent voor… Meer lezen…

NPO, meest gestelde vragen

Waar gaat de school het geld aan besteden? Vanuit de schoolscan gaan we het extra geld besteden aan de onderdelen die het meest effectief zijn. We waren als team best verbaasd dat een groepsverkleining niet tot veel effect leidt. Groepsverkleining… Meer lezen…

Nieuwe leerkrachten en leerlingverdeling

Het is gelukt, we kunnen onze formatie vanmiddag definitief maken en morgen aan u communiceren. Ook de leerlingverdeling zal morgen door de leerkracht aan u worden gemaild. We hebben vanuit de sollicitatiegesprekken voor de Sociaal Emotioneel Specialist en leerkracht bovenbouw… Meer lezen…

Juffrouw Ellen gaat nu echt bijna met vervroegd pensioen

We gaan haar enorm missen. Hieronder kunt u een schrijven van juffrouw Ellen aan u lezen. Kans & Kleur, collega’s en kinderen gaan een hele goede leerkracht missen. We kijken terug op een geweldige tijd met juffrouw Ellen. Haar oprechte… Meer lezen…

Juffrouw Amy heeft een nieuwe baan

Dat betekent dat er een vacature ontstaat voor groep 5-6B. Amy woont dicht bij Tiel. Moet nu dagelijks best ver reizen. Dat is de reden voor Amy om op een school in Tiel te gaan werken. Amy heeft dit vorige… Meer lezen…

Wijkbewoners, onze buren, hebben overlast van onze kinderen

Na schooltijd, in de avonduren is het speelplein GEEN openbare speelplaats. Dat betekent dat kinderen niet op het schoolplein mogen spelen. Op dit moment ervaren meerdere buren veel overlast door onze kinderen. Buiten het geluid, vallen er ook bij veel… Meer lezen…

Studiemiddag heeft drie speerpunten opgeleverd

We kijken nu al uit naar komend schooljaar. Onze drie sperpunten: 1. Borgen kwaliteit onderwijs 2. Versterken leerKRACHT 3. Onderzoeken en bezinnen   We hebben nu vooral aandacht binnen het team voor de analyse (schoolscan) resultaten. De verdeling leerlingen en… Meer lezen…

Buikpijn of buikgriep?

Adies GGD. Laat uw kind thuis en bij voorkeur laten testen Er heerst een buikgriep op onze school. Er zijn vier medewerkers ziek. We hebben contact gezocht met de GGD. Het advies van de GGD is duidelijk. Dat staat hierboven… Meer lezen…

Jipa summer school

Wil je meer weten over een zomerschool verzorgd door de ergotherapeuten van Jipa, klik dan hier. Via deze weg willen wij je graag informeren over Jipa’s Summer School 2021! Na de succesvolle voorgaande edities, organiseren wij ook dit jaar een Summer… Meer lezen…

Meneer Jeroen heeft een nieuwe baan

Dat betekent dat op zoek gaan naar een nieuwe leerkracht bovenbouw. Meneer Jeroen Verhoeven heeft een nieuwe baan gevonden als SEO specialist bovenbouw op de Antoniusschool in Alverna. Hij heeft dit vandaag zelf aan de kinderen van groep 7 verteld…. Meer lezen…

Vacatures leerkrachten in Wijchen, maar ook landelijk.

Dat geeft mooie kansen, maar heeft ook negatieve effecten. Hieronder wil ik u inzicht geven hoe het onderwijs zich heeft ontwikkeld, maar ook hoe we er als school voor staan. Persoonlijk ben ik in 1992 afgestudeerd. Op dat moment was… Meer lezen…

Gezocht: organisatietalent voor de OR

Voor het nieuwe schooljaar is de ouderraad op zoek naar enthousiaste ouders die het leuk vinden om activiteiten voor onze kinderen te organiseren. De OR organiseert elk jaar tal van activiteiten zoals de Kerstviering, Sinterklaas, traktaties op bijv. de eerste… Meer lezen…

Studiemiddagen, studiedagen en vrije vrijdagen schooljaar 2021-2022

Hieronder het overzicht Er zijn ouders die het minder prettig vinden als we, zoals afgelopen schooljaar, veel studiemiddagen inplannen. Komend schooljaar kunnen we juist meer studiedagen inplannen. Maar dat is geen belofte voor de komende schooljaren. Jaarlijks moeten we bekijken… Meer lezen…

Knelpunt kinderen uit de wijk niet kunnen plaatsen

We vinden oprecht dat dit niet kan. Het hanteren van wachtlijsten is ontzettend vervelend. Tegelijkertijd kunnen we fysiek gewoonweg de aanmeldingen van kinderen uit de wijk in de nabije toekomst niet garanderen. Dat geldt voor zowel De Eerste Stap als… Meer lezen…

Boom snoeien, kan een handige ouder dit?

Onze prachtige boom, achter op het schoolplein, hangt in de tuin van de buurman. Dat geeft overlast bij de buren, en dat willen we graag oplossen. Is er een handige ouder die verstand heeft van bomen en deze zou kunnen… Meer lezen…

Fides, rol als ouder

Sociale vaardigheden zijn zo enorm belangrijk. Dat bepaalt sterker of je laten succesvol en gelukkig bent, dan het IQ. Om deze reden werken we op school aan sociale vaardigheden op leerlingniveau, maar ook in de omgang met elkaar (de klas… Meer lezen…

Gevonden voorwerpen

Beste ouders, Er liggen weer veel gevonden voorwerpen, zoals jassen, truien, mutsen, en handschoenen in onze gevonden voorwerpenbak. Deze hangen we vrijdag 25 juni en woensdag 14 juli  over het hek aan de kant van het grote schoolplein.   Vanaf… Meer lezen…

GGD

Aangepaste informatie! Meer weten over wat de GGD aan onderzoeken bij ons op school uitvoert? Klik hier. Schoolgidsartikel JGZ voor de basisschool __________________________________________________   Jeugdgezondheidszorg op de basisschool De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Gelderland-Zuid volgt de ontwikkeling en gezondheid… Meer lezen…

Samen op weg, tevredenheid leerlingen is uitstekend

De verdeling leerlingen heeft nog volop onze aandacht. We denken goed na over alle input en brengen dillema’s in kaart. Soms bellen we ouders omdat we het ook even niet weten. Wat goed is voor uw kind, blijkt immers soms… Meer lezen…

Groep 8 op schoolkamp, applaus voor Piet Derks

Alles gaat goed, turbulente start achter de rug. Eén van de leerkrachten uit groep 8, heeft een familielid met koorts, dus mag niet mee op schoolkamp. Dat is voor deze leerkracht echt zo vervelend. Zoveel zin om te gaan en… Meer lezen…

Verdeling kinderen over de groepen

Komend schooljaar werken we in alle groepen met gecombineerde groepen, maar vooral in de bovenbouw intensiveren we de niveaugroepen. Ik zou graag willen beginnen met aan te geven dat ik achteraf spijt heb gehad dat ik de brief over de… Meer lezen…

Eindresultaten groep 8 prima

Onze score is 81. Landelijk 79,7. Wat hebben de kinderen het goed gedaan zeg! Dat gaan we vieren! Normaliter trakteer ik de kinderen na de eindtoets op een ijsje. Dit jaar ga ik mee tijdens de gymles, vrijdag 28 mei,… Meer lezen…

Landelijke finale Voorleeswedstrijd, Juliëtte 4e plaats

Wat een prestatie! Uit elke provincie een voorleeskampioen. En dan nog 4e worden. Dat is zo knap. De hele Landelijke Voorleeswedstrijd was live te volgen. En dat hebben we gedaan. In de klas, op school, of vanuit huis. En voor… Meer lezen…

Juliëtte ook Gelders Voorleeskampioen

Wat ontzettend leuk! We zijn allemaal zo trots op haar. Hieronder het artkikel uit de Gelderlander. Juliëtte uit Wijchen is Gelders Voorleeskampioen: ‘We zaten ademloos naar je te luisteren’ | Wijchen | gelderlander.nl Volgende week woensdag doet ze mee aan… Meer lezen…

Avondvierdaagse

Beste kinderen en ouders, De posthoorn organiseert dit jaar helaas geen avondvierdaagse.   De veiligheid voor ieders gezondheid is niet te garanderen als er met veel mensen wordt gelopen. Wij willen jullie vanuit de or wijzen op een mooi alternatief voor… Meer lezen…

Koningsspelen

  Beste ouder(s)/verzorger(s),  Aanstaande vrijdag 23 april wordt er in iedere klas aandacht besteed aan de Koningsspelen. De leerlingen mogen deze dag oranje verkleed naar school toe komen. Op het schoolplein komt er een springkussen voor de onderbouw en een… Meer lezen…

Oproep ouders/verzorgers om niet op opritten buurtbewoners te parkeren

We zijn voorbeeld voor onze kinderen. We zijn zojuist gebeld door een bewonder aan de overkant van school. Er was op haar oprit geparkeerd. De thuiszorg kon op dat moment niet bij haar parkeren. Dat was erg vervelend. U bent… Meer lezen…

Vakantierooster nieuwe schooljaar

Schooljaar 2021-2022 (let op, nieuwe schooljaar dus) Herfstvakantie 23 okt. t/m 31 okt. Kerstvakantie* 25 dec.t/m 9 jan. Carnaval/voorjaar* 26 febr t/m 6 maart Goede Vrijdag 15-apr 2e Paasdag 18-apr Koningsdag 27-apr verlengde meivakantie 23 t/m 29 april meivakantie* 30… Meer lezen…

Naar een nieuwe taalmethode

Afgelopen vrijdag, tijdens de studiedag, zijn we ons gaan verdiepen in drie taalmethoden. Waarom doen we dat? We hebben een sterk verouderde taalmethode voor enkele taaldomeinen. Voor het begrijpend lezen hanteren we Close Reading. Dat werd ook gisteren tijdens het… Meer lezen…

Brief Arie Slob naar alle scholen

Betreft informatie voor het funderend onderwijs voor het Nationaal Programma Onderwijs Wat is dat dan? Heel kort samengevat is dat extra geld, dat besteed moet worden aan de nieuwe beginsituatie waarin er in de groepen moet worden afgestemd op de… Meer lezen…

Vandaag Paasviering

Vanuit onze kernwaarden en identiteit een betekenisvolle en gezellige dag. De kinderen krijgen een leuke en betekenisvolle dag aangeboden. Helaas is meneer Jeroen door zijn rug gegaan. Er is geen vervanger beschikbaar, waardoor deze groep vandaag thuis aan het noodpakket… Meer lezen…

Voorwoord vanuit de directeur

Geen groepen thuis. Dat is zo enorm fijn. We kunnen nu gebruik maken van sneltesten. Als pilot hebben we dit nu geprobeerd. Dat betekent dat de leerkracht na 15 minuten weet of deze Corona heeft. Er hebben twee leerkrachten hier… Meer lezen…

Verdrietig nieuws, vader juffrouw Marian plotseling overleden

We wensen juffrouw Marian en haar familie sterkte toe. Vandaag is er geen vervanger beschikbaar. We hebben vandaag aan groep 1-2B gevraagd om morgen aan het noodpakket te werken. Morgen valt juffrouw Ellen in. De impact op de kinderen uit… Meer lezen…

Zorgen betreft geen vervangers beschikbaar

Tip: kijk elke ochtend op er op de Parro of via whatsapp een bericht is geplaatst, omdat er geen vervanger beschikbaar is. We moeten ons voorbereiden op de nodige onrust, omdat er geen vervangers beschikbaar zijn en de verkoudheden lijken… Meer lezen…

Gewoonweg leuk om te delen

Juffrouw Marian, groep 1-2, liet ons weten wat een leerling had verteld. Dat zijn momenten die je zou willen inlijsten. Wat vertelde de leerling? De ouders van de leerling hadden het verkiezingsdebat op het jeugdjournaal met de leerling bekeken. Ze… Meer lezen…

Juffrouw Silvana

Juffrouw Silvana ziek, juffrouw Iris Baarslag vervangt nog langer in groep 3-4. Juffrouw Silvana is nog ziek t.g.v. haar bevalling. Hoe lang ze nodig heeft om te herstellen weten we niet. Ook juffrouw Paulien Peters is nog ziek. (Zij werkt… Meer lezen…

Fijn dat ouders kinderen laten testen

We voelen ons als team daardoor veilig. Het team waardeert de inzet van ouders om zelfs jonge kinderen met snottebellen te laten testen. Elke negatieve uitlag op de aanwezigheid van het Coronavirus vieren we als team een beetje. Dank beste… Meer lezen…

Beginsituatie in kaart brengen

Op dit moment brengen leerkrachten de nieuwe beginsituatie in kaart. We voorspellen een grote diversiteit in deze beginsituatie per groep. Als we dat eenmaal weten, dan gaan we ons onderwijs plannen en zullen we inspelen op de nieuwe beginsituatie. We… Meer lezen…

Subsidie en poweratelier

Subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma en poweratelier We hebben er als team voor gekozen om vaste leerkrachten of onderwijsassistenten aan een groep te verbinden. Zo blijven zij onderdeel van de ‘bubbel van de klas’. Het Poweratelier gaat om deze reden nog… Meer lezen…

Deze week groepen thuis aan het werk

Geen Corona gelukkig, maar geen vervangers beschikbaar. Afgelopen week hebben te maken gehad met een aantal leerkrachten die verkoudsklachten hebben en zich laten testen. We hebben daarop vervanging aangevraagd, maar er zijn geen vervangers beschikbaar. Het is ontzettend vervelend voor… Meer lezen…

Traktaties op De Viersprong

Welk advies hebben we voor u? In deze roerige tijden i.v.m. Corona, vragen ouders regelmatig of er getrakteerd mag worden en zo ja wat voor traktaties bij verjaardagen op  school meegebracht mogen worden. Navraag bij de GGD leerde dat zij… Meer lezen…

Parkeren auto’s op een oprit buurtbewoner

Dit kan natuurlijk echt niet. We mogen onze buurtbewoners niet belasten. Mochten jullie zien dat iemand een auto parkeert op een oprit, willen jullie dan de bestuurder a.u.b. aanspreken? Het is erg vervelend voor de buurtbewoner. Volgens deze mensen zijn… Meer lezen…

Wat fijn toch om weer fysiek onderwijs te kunnen volgen

Hoe hebben we de kinderen ontvangen? Feestelijk Buiten een warm onthaal van de meester/juf, maar ook alle medeleerlingen. Binnen in de hal hingen slingers en grote letters met ‘welkom’ erop. In de hal nemen we de kinderen al mee in… Meer lezen…

Carnaval

Beste ouder(s)/verzorger(s), Aanstaande vrijdag wordt er in iedere klas aandacht besteed aan carnaval. De leerlingen mogen deze dag verkleed naar school toe komen. Confetti etc. is niet nodig deze dag. Wij vragen de leerlingen dan ook om dit niet mee… Meer lezen…

Brief betreft start fysiek onderwijs op maandag 8 februari

Wat moet u weten (maar ook de kinderen)? Beste ouders/verzorgers, Joepie! Een warm welkom. We gaan weer open voor alle leerlingen vanaf maandag 8 februari. Leerlingen zijn verplicht om weer naar school te komen. De reguliere leerplicht is van kracht…. Meer lezen…

Scholen weer open op maandag 8 februari.

Vanmiddag en morgen kunt u meer informatie verwachten. Op dit moment zijn de protocollen nog niet beschikbaar. We hebben gistermiddag wel een brief ontvangen vanuit het Ministerie van Onderwijs. Daarin staan (aanvullende) maatregelen beschreven, die in drie categorieën zijn verdeeld…. Meer lezen…

Achterstand? Hoezo?

Als we fysiek weer kunnen starten op 8 februari, dan vieren wij ontwikkeling! Ik vind het erg ingewikkeld om te horen dat er op de t.v. wordt gesproken over ‘achterstand’. We meten normaliter de ontwikkeling van kinderen, en vergelijken deze… Meer lezen…

Uitreiking startbewijs VO aan groep 8

Vandaag zijn de definitieve adviezen door meneer Pierre aan de groep 8 leerlingen overhandigd. En dat moment hebben we ook als team gevierd…. Lieve groep 8 leerlingen. Gefeliciteerd! Het definitieve advies is een soort van ‘startbewijs voor het Voortgezet Onderwijs’…. Meer lezen…

Hoe gaat het met juffrouw Paulien?

Ze is nog aan het herstellen. Paulien heeft het Coronavirus opgelopen in december 2020. Ze denkt zelf dat dit op school is gebeurd. Er zijn nogal wat complicaties opgetreden. In de kerstvakantie heeft zij in het ziekenhuis gelegen. Gelukkig is… Meer lezen…

Ontwikkeling kinderen is er altijd!

Nu minder meetbaar, maar ontwikkeling is er altijd. Hoe leuk is dat! Onzekerheid ouders, leerkrachten over de ontwikkeling van kinderen. We zijn gewend is ons Nederlandse systeem om ontwikkeling te meten. We zien hoe een leerling zich ontwikkeld, door deze… Meer lezen…

Noodopvang en kwetsbare leerlingen

Op dit moment neemt het aantal leerlingen in de noodopvang toe. Er zijn ongeveer 40 gezinnen die er gebruik van maken. Waarvoor is noodopvang bedoeld? Voor ouders die in cruciale beroepen werken. Voor leerlingen die kwetsbaar zijn. Hoe vraag je… Meer lezen…

Juffrouw Ellen gaat met pensioen einde schooljaar

Jammer, maar fijn voor juffrouw Ellen. Na 41 jaar in het onderwijs te hebben gewerkt, neemt juffrouw Ellen einde schooljaar afscheid van het onderwijs. Ze gaat genieten van een vervroegd pensioen. We hopen dat we dit einde schooljaar weer op… Meer lezen…

Verlenging lockdown en ophalen werk

Op 12 januari hebben we helaas te horen gekregen dat de lockdown tot en met minimaal 24 januari zal worden voortgezet. Dat betekent dat leerlingen van de groepen 3 t/m 8 de weektaken en werk van de afgelopen weken kunnen… Meer lezen…

Brief voor ouders vanuit de Raad van Toezicht betreft College van Bestuur ziek

Hieronder de brief voor u als ouders/verzorgers. Beste ouders, Allereerst de beste wensen voor 2021 gewenst. Wij hopen dat jullie dit nieuwe jaar, met online onderwijs vanuit huis, goed zijn gestart en hopen dat de kinderen van Kans & Kleur… Meer lezen…

Noodopvang

Het aantal lerlingen in de noodopvang is nu veilig haalbaar voor de school. Het aantal leerlingen die gebruik maken van de noodopvang ligt nu gemiddeld op 12 leerlingen. Dit aantal leerlingen kunnen we nog veilig opvangen. Hiervoor onze dank.  

Start online lessen, kalenderjaar 2021

Het is en blijft vreemd om online les te moeten geven. Maar we hopen dat u merkt dat we ons aanbod hebben versterkt. In de tussentijd hebben we veel geleerd over de mogelijkheden om online te vergaderen of lessen aan… Meer lezen…

huis voldoende mogelijkheden online lessen volgen?

Heeft u voldoende laptops of computers thuis? Wij kunnen ons voorstellen dat met meerdere kinderen thuis u niet voldoende mogelijkheden heeft om ze tegelijk aan de online lessen te laten werken. Mocht dat problemen geven, dan kunt u een tijdelijke een… Meer lezen…

Terugblik studiedag woensdag 6 januari

Met behulp van Expertise vanuit Expertis, hebben we veel geleerd over de toegevoegde waarde van ‘Close Reading’ voor het vak begrijpend luisteren en lezen. Voor wie het leuk vind om hier iets meer over te weten, hieronder de link naar… Meer lezen…

Informatie personeel

Wist u dat? Juffrouw Paulien Peters is nog aan het herstellen van het Coronavirus. De extra begeleiding voor de inhaal- en ondersteuning willen we pas inzetten als we weer fysiek naar school kunnen komen. We zijn nog goed aan het… Meer lezen…

Geen nieuwe besmettingen op onze school bekend

Hoe fijn is dat! Ik denk dat we daar allemaal wel even aan toe waren. Persoonlijk denk ik dat de lockown in december 2020 op een goed moment voor onze veiligheid stond ingepland. In groep 3-4 A bleek dat er… Meer lezen…

Controle informatie allergie

Heeft uw kind een allergie of een andere medische aandoening waarvan wij op de hoogte moeten zijn? Dan is het belangrijk dat deze gegevens op de ouderportaal up to date zijn. U kunt deze gegevens zelf controleren en aanpassen in… Meer lezen…

Kerstviering 2020

Na Sinterklaas vieren we ook Kerst dit jaar voornamelijk vanuit huis. ​Maar om op school toch een kerstfeest te vieren wordt dit jaar de hulp van alle kinderen ingeroepen. De kinderen wordt gevraagd om naast hun mooiste kerstkleding ook met… Meer lezen…

Terugblik Sinterklaas en studiemiddag 4 december 2020

Wat hebben we genoten en wat een betekenisvolle middag… Ondanks de lockdowns is Sinterklaas toch op De Viersprong gekomen. Het was gezellig. Het is en blijft een geweldig kinderfeest. In de groepen 5 t/m 8 zijn prachtige sursprises gemaakt. We… Meer lezen…

Personeel

Juffrouw Carlina voor 75% hersteld. Meneer Jeroen gaat vanaf januari in groep 7 werken. Directeur Carlina van den Heuvel. Ik ben nu voor 75% hersteld. Helaas behoor ik tot de mensen die langdurig klachten heeft na een besmetting met het… Meer lezen…

Ouders besmet met het Coronavirus

In 4 groepen zijn er leerlingen thuis, omdat ouder (-s) besmet zijn met het Coronavirus. Dit betreft de groepen 1-2 A, 1-2 C, 3-4 B en 5-6 A. De ouders uit deze groepen hebben een brief vanuit de GGD ontvangen…. Meer lezen…

Zorg betreft meerdere besmettingen ouders en gedrag tijdens wegbrengen en ophalen

Nu onder ouders de besmettingen met het Coronavirus oplopen, willen we u vragen om wederom om niet te blijven staan bij het hekwerk. Op dit moment hebben we in vier groepen besmettingen met het Coronavirus onder ouders. Dat zijn de… Meer lezen…

Juffrouw Emmie

Op basis van het bericht over de financiële positie van Kans& Kleur hebben we samen moeten besluiten dat juffrouw Emmie afscheid gaat nemen van de Viersprong en Kans&Kleur.. Dit besluit betreuren wij ten zeerste maar wensen haar uiteraard alle goeds… Meer lezen…

Werving nieuwe leden voor de Ondersteuningsplanraad Stromenland, verkiezingen 2020-2021

De Ondersteuningsplanraad (OPR)  is een speciale medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband Stromenland. Daarin zijn ouders en personeelsleden vertegenwoordigd. De OPR beoordeeld 4 jaarlijks het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband, maar kan ook onderwerpen die zij belangrijk vindt binnen Passend Onderwijs met het… Meer lezen…

Afgelopen zaterdag is Sinterklaas met pakjesboot 12 aangekomen in Nederland.

Hij ging direct met Ozosnel en alle pieten op weg naar het Grote Pietenhuis waar diverse burgemeesters uit het hele land de tekeningen en allerlei lekkernijen kwamen afgeven. De Viersprong is inmiddels weer mooi versierd met nieuwe spullen gemaakt door… Meer lezen…

Directeur Carlina opnieuw ziek

Beste ouders, Helaas heeft onze directeur Carlina de pech om nogmaals ziek te worden. Het lijkt opnieuw op een nieuwe virusinfectie. Volgens de huisarts heeft ze gewoonweg pech, en moet zij opnieuw uitzieken. Suzanne Weijers, management lid en IB-er, neemt de… Meer lezen…

Afsluiting thema voeding en gezondheid

Volgende week sluiten wij het thema voeding en gezondheid af. De groepen hebben de volgende opdracht gekregen: Doe mee! Wees creatief en bedenk in de afsluitingsweek van het thema voeding en gezondheid samen met jouw klas een (beweeg)challenge. Probeer de… Meer lezen…

Incasso ouderbijdrage

Beste ouders, In week 48 vindt de incasso van de ouderbijdrage voor het schooljaar 2020-2021 plaats Met deze bijdrage organiseren enthousiaste ouders onder meer een sinterklaasfeest met cadeautjes, een gezellige kerstviering, carnaval, verjaardagscadeau’s voor juffen en meesters, de gouden griffels… Meer lezen…

Brief vanuit MT

Beste ouders, Wat gaan de weken snel en wat hebben we deze periode weer hard gewerkt. Gelukkig mochten we na de vakantie weer met iedereen in school starten. Maar zoals jullie wel gemerkt hebben, waren de klassen niet elke dag… Meer lezen…

Zwangerschapsverlof juf Rea

Het zwangerschapsverlof van juf Rea gaat beginnen. Dag allemaal, Sinds dit schooljaar heb ik de intern begeleiderstaken op me genomen. Deze vrijdag 2-10-2020 ga ik met zwangerschapsverlof en zal Suzanne Weijers mijn taken overnemen tot ik in februari terugkom. Ik… Meer lezen…

Zorgen betreft verkouden leerlingen naar school mogen sturen

Leerkrachten worden in de praktijk niet binnen één dag getest. Bij verkoudheden vallen zij gemiddeld drie dagen uit. We maken ons grote zorgen. Deze week zijn drie medewerkers thuis om zich te laten testen. Van één ervan weten we inmiddeld… Meer lezen…

Thuisonderwijs door Corona

Veel ouders/verzorgers, kinderen en medewerkers hebben sterk behoefte aan het kunnen continueren van onderwijs als iemand thuis moet blijven. Welke stappen zetten we? We nemen u mee in de status ontwikkeling. We hebben op de studiedag van 21 september nagedacht… Meer lezen…

De OR publiceert het jaarverslag 2019 – 2020

Jaarverslag Ouderraad 2019-2020 Financiële verantwoording Inkomsten 2019/2020 Ouderbijdragen  € 3.780,00 Uitgaven 2019/2020 Eerste dag/nieuwjaar  €     9,36 Vulpennen groep 4  € 427,25 Kermis  € 120,00 Sinterklaas  € 603,36 Kerstmis  € 135,15 Carnaval  € 124,13 Pasen  €        – Schoolreisje  €        – Avondvierdaagse… Meer lezen…

Brief vanuit de directeur naar alle ouders verstuurd

Dit betreft de ventilatie Beste ouder/verzorger, Via deze brief/mail willen we ouders en verzorgers informeren over de ventilatie op KBS De Viersprong. Alle berichtgeving over ventilatie en het coronavirus hebben ertoe geleid dat er landelijk onrust is ontstaan, of vragen… Meer lezen…

BEHEER UW PRIVACY- VOORKEUREN

Op onze school laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te… Meer lezen…

Gezocht creatieve hulp werkgroep Sinterklaas

Voor de werkgroep Sinterklaas zijn we op zoek naar creatieve hulp Voor het maken van een openhaard en kransen van jute zakken etc. Graag aanmelden via de contactouders. Alvast bedankt! Werkgroep Sinterklaas Kim, Gaby en Ilse.

Sparen voor de schoolbieb.

Gratis boeken voor jouw schoolbieb! Van 30 september t/m 11 oktober is het weer Kinderboekenweek. Bruna wil graag samen met scholen, ouders/verzorgers én kinderen het lezen van kinderboeken stimuleren, daarom organiseert Bruna een fantastische scholenactie tijdens de Kinderboekenweek: ‘Sparen voor… Meer lezen…

Kinderboekenweek 2020.

EN TOEN? Tijdens de Kinderboekenweek® 2020 gaan we terug in de tijd. Boeken brengen geschiedenis tot leven, waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt. Lees spannende verhalen over ridders, verplaats je in oorlogstijd of kom van alles te weten over… Meer lezen…

Brief vanuit de directeur

Beste ouders/verzorgers, Graag wil ik u informeren over de stand van zaken betreft het Corona-virus. Kinderen Er zijn nog geen kinderen waarvan het Corona-virus is vastgesteld. Dat is ontzettend fijn. Personeel Eén medewerker ia vanaf maandag 14-09 thuis, vanwege verkoudheidsklachten…. Meer lezen…

Wie heeft deze jas gevonden?

Vinze is sinds vorige week zijn jas kwijt. Zie hieronder welke jas. Kunt u thuis even op de kapstok kijken. Wie weet hangt deze er, per ongeluk. Vinze wil heel erg graag zijn jas terug. U kunt de jas afgeven… Meer lezen…

Leerorkest Het Zuiderpad

Kom jij ook in ons leerorkest op Het Zuiderpad spelen? Als je in een orkest of band wil gaan spelen, moet je natuurlijk eerst een instrument leren bespelen. Dat kan als je mee gaat doen met dit muziekproject, Leerorkest Het… Meer lezen…

Even voorstellen….

Wie is meneer Hans? Beste ouders, Even voorstellen: Mijn naam  is Hans Verdonschot. Ik kom uit Cuijk en woon samen met mijn vriendin Yvonne en dochter Bo. Met veel plezier werk ik nu al verschillende maanden op de Viersprong. Al… Meer lezen…

Gezellige opening

We hebben genoten van een smakelijke opening thema ‘Voeding en gezondheid’. Hieronder enkele foto’s van de opening; Het was erg gezellig in elke klas. Dankzij het ontbijt wat u heeft verzorgd, hebben we het belang van een goed ontbijt direct… Meer lezen…

Zorgen betreft toename besmettingen Corona

Vanaf nu huisartsverklaring als een leerling verkouden op school komt We maken ons grote zorgen om de toename Coronabesmettingen in de nabije omgeving. Op een VO school in Nijmegen zijn alle leerlingen naar huis gestuurd. Tijd om onze zorgen te… Meer lezen…

Personele ontwikkelingen

Juffrouw Silvana werkt tot haar zwangerschapsverlof deels op school Helaas werd ze ziek ten gevolge van haar zwangerschap. Het gaat gelukkig al veel beter met haar. Ze werkt nu in de ochtenden op school en zorgt dat de continuiteit in… Meer lezen…

Online informatieavond donderdag 10 september

Hoe gaat dat dan? Donderdagmiddag verstuurt de leerkracht u een link, via uw mailadres. Uiterlijk om 18.30 uur is de link naar u verzonden. Als u deze link aanklikt, dan kunt u vanaf donderdagavond de informatieavond online volgen. Dat kan… Meer lezen…

Schoolfotograaf

Woensdag 9 september a.s. komt de schoolfotograaf op school! Ongeveer 3 – 4 weken nadat  de  fotograaf  is geweest,  wordt  via school de envelop met inloggegevens aan uw kind  meegegeven  en kunt u een bestelling plaatsen. Door de huidige Corona maatregelen… Meer lezen…

Voorstellen Magreet Botman-Boots

Beste ouders, Dit jaar mag ik de powerateliers op De Viersprong verzorgen.   Het afgelopen schooljaar heb ik de ateliers ‘Bewegen Leren’ georganiseerd, dus ik ben al bekend met een aantal van jullie kinderen. Dit schooljaar ben ik iedere dinsdag… Meer lezen…

Ouderinformatieavond 10 september

Hoe gaan we de ouderinformatieavond vorm geven? Op dit moment zijn we hard aan het werk om de ouderinformatieavond online vorm te geven. Uiterlijk dinsdag ontvangt u nader bericht. We willen u vragen om donderdag 10 september tussen 19.30 en… Meer lezen…

Dinsdag 8 september ONTBIJT op school.

Het eerste thema van dit schooljaar is “Voeding en Gezondheid” Als opening van dit thema willen we samen met de kinderen gezellig ontbijten op school. Vanwege de coronaregels is dit niet mogelijk in buffetvorm . Vandaar dat wij uw medewerking… Meer lezen…

Delen zorg betreft voldoende personeel, als…

We zijn compleet gestart. Alle medewerkers zijn werkzaam. Maar hoe gaat dat verder? Door het Coronavirus kunnen we slechts kort vooruitkijken. We weten niet hoe de status over vier weken zal zijn. We weten wel welke zorgen er nu al… Meer lezen…

Feestelijke start nieuwe schooljaar

Wat zijn wij toch gelukkig om kinderen live onderwijs te kunnen bieden. Wat een heerlijke start in alle groepen. Hieronder een beschrijving van mij, directeur Carlina van den Heuvel, hoe ik geniet van zo’n eerste schooldag. Maar ook welke boodschap… Meer lezen…

Studiemiddag dinsdag 1 september

Alle kinderen zijn om 12.00 uur vrij. Wat staat er op de agenda voor het team? Scholing Fides (Henk De Visser) voor leerkrachten die de scholing nog niet hebben gevolgd. Alle andere teamleden die deze dag werken hebben ambulante tijd… Meer lezen…

Portfoliogesprekken helaas online

Vanaf woensdag 2 september kunt u zich inschrijven voor de online portfoliogesprekken. Hoe? Wat? Waar? Wanneer? Wanneer vinden de portfoliogesprekken plaats? Tussen 14 september en 25 september kan er dagelijks worden ingeschreven. Heeft de leerkracht een ambulante dag ingepland voor de… Meer lezen…

Jaarkalender

Wanneer kunnen we deze op papier verwachten? Op dit moment wordt er gewerkt aan de jaarkalender. We verwachten de kalender medio september mee te kunnen geven. In de schoolgids kunt u alle belangrijke data vinden. De studiemiddagen/studiedagen, vrije vrijdagen groepen… Meer lezen…

Informatieavond

Wanneer? Hoe? Waar? Inhoud? Aankomende weken gaan we bekijken hoe we de informatieavond vorm gaan geven, want helaas kunnen we de informatieavond niet op school plaats laten vinden. We houden u op de hoogte.

Eerste nieuwsbrief 2020-2021

Hieronder belangrijke informatie voor de eerste schooldag. Welkom! Wat hebben wij weer zin om te beginnen!  Na een bijzonder schooljaar, gaan we maandag weer van start. We hopen dat jullie ook hebben genoten van de vakantie en dat we er samen met ons… Meer lezen…

Weer naar school!

Wat worden de kinderen groot! Zeker na zo’n zomervakantie lijkt iedereen weer 10 cm gegroeid! Is dit het schooljaar dat u ze weer een stukje gaat loslaten, het jaar dat ze zelf op de fiets naar school mogen gaan? Of… Meer lezen…