Afscheid juffrouw Suzanne, tijdelijke vervanging MT taken door juffrouw Ilse

Suzanne Weijers neemt aankomende vrijdag fysiek afscheid van De Viersprong.

Na de herfstvakantie start ze op De Trinoom, als teamleider.

We zijn trots dat Suzanne daar nog meer kan schitteren met haar talenten. Een terechte promotie.

Voor een klein deel blijft Suzanne tot einde schooljaar formeel werkzaam vanuit de Viersprong. Dat geldt voor haar bijdrage in de GMR. Hiervoor zijn goede afspraken gemaakt met de MR, zodat we de informatie als school vanuit de GMR niet missen en afstemming gecontinueerd wordt.

Mocht u of uw kinderen haar vrijdag willen spreken of bedanken, dan kan dat tussen 8.10 uur en 8.30 uur, of tussen 13.50-14.15 uur op het schoolplein.

Namens het hele team nogmaals onze dank.

Wij nemen als team vrijdagmiddag, onder het genot van een drankje en een hapje, afscheid van juffrouw Suzanne.

 

Juffrouw Rea neemt de taken als Intern Begeleider van Suzanne over.

Juffrouw Ilse van de Vondervoort vervangt juffrouw Suzanne tijdelijk voor haar taak als MT-lid.

 

Juffrouw Daniek steeds vaker zelfstandig in groep 1-2 A werkzaam

Op maandag, dinsdag en woensdagmiddag werkt juffrouw Daniek van der Vliet als betaalde afstudeerfase student in de groep.
Juffrouw Ilse werkt om deze reden dan vaker buiten de groep.

Ilse neemt tijdelijk enkele MT-taken van Suzanne Weijers over, die binnenkort volledig op De Trinoom gaat werken als teamleider.We hebben er alle vertrouwen in dat juffrouw Daniek zelfstandig in de groep kan werken.

En uiteraard heeft juffrouw Ilse voldoende tijd over om haar daarin zo goed mogelijk te begeleiden.

Dat blijft de voornaamste taak voor juffrouw Ilse.

In de hoop u voldoende te hebben geïnformeerd,

Hartelijke groet, Carlina van den Heuvel

« Terug naar overzicht