De Noordwijkse Methode

Vanaf januari 2016 willen wij in de middagen op school gaan werken met de Noordwijkse methode. De zaakvakken zoals geschiedenis, biologie, aardrijkskunde, maar ook techniek, muziek, theater, kunst, sport en koken, zullen aan de hand van een overkoepelend thema worden aangeboden aan uw kind.

De taal- en rekenvakken tijdens de ochtend blijven we op dezelfde manier aanbieden als u gewend bent. Hieronder willen we graag de informatie van de informatie avond nog even voor u samenvatten.

Waarom werken we met de Noordwijkse Methode?

We moeten er rekening mee houden dat we in het jaar 2032 de arbeidsmarkt er anders uit ziet dan nu. Er wordt gespeculeerd dat ongeveer de helft van de huidige banen dan niet langer bestaan. En als we eenmaal een vak hebben gekozen, moeten we allemaal blijven leren. De maatschappij stelt nieuwe eisen aan het onderwijs. Daarnaast weten we veel meer van het proces van het ‘leren leren’.

In veel verschillende landen, in Nederland, binnen Kans & Kleur en op De Viersprong hebben alle medewerkers meegedacht over o.a. deze ontwikkelingen. Op De Viersprong zijn we gestart met een visie-traject binnen het team. We hebben gebruik gemaakt van de verschillende netwerken binnen Nederland. Uit één van deze netwerken hebben we Frum van Egmond leren kennen. We hebben haar als coach ingehuurd. Het team heeft met elkaar een visie geformuleerd en daarna hebben we unaniem gekozen voor De Noordwijkse Methode. De MR hebben we actief betrokken in ons visie traject en de keuze voor De Noordwijkse Methode. Een unanieme keuze betekent een breed draagvlak voor De Noordwijkse Methode!

Achtergrond van De Noordwijkse Methode

De Noordwijkse Methode is gebaseerd op inzichten over leren en hersenen. Uit onderzoeken blijkt dat kinderen veel effectiever en efficiënter kunnen leren als je de lesstof naast de traditionele manier, ook op andere manieren aanbiedt. Daarnaast vraagt onze veranderende wereld om nieuwe kennis en vaardigheden. Hierbij kunt u denken aan onderwerpen als ICT, een leven lang leren en internationalisering.

Het doel van De Noordwijkse Methode is om elk kind te laten schitteren met zijn talenten, zodat hij of zij van daaruit een positieve bijdrage kan leveren aan de wereld om hem of haar heen. Daarom biedt De Noordwijkse Methode de kinderen een basis waarmee zij na de basisschool alles kunnen kiezen dat aansluit bij hun mogelijkheden.

De docenten stellen zelf hun lessen samen aansluitend op de kerndoelen van het basisonderwijs die de overheid heeft vastgesteld. Vanuit zo’n leerdoel zoekt de docent een tekst, filmpje, excursie of vertelt een verhaal, zodat een kind nieuwe kennis tot zich kan nemen.

Vervolgens leren de kinderen vaardigheden om de nieuwe kennis te verwerken. Dit zijn vaardigheden als: leren onderzoeken (klopt de informatie, hoe weet ik dat), verbanden leggen (waar heeft dit nog meer mee te maken), perspectief nemen (hoe kijkt iemand anders hier tegenaan), creatief denken (hoe zou het anders kunnen zijn) en waarde bepaling (is dit belangrijk en waarom en voor wie). Ook leren ze nadenken over hun eigen mening over de aangeboden informatie. Dit alles heeft als doel om van de kinderen kritische denkers te maken.

Tenslotte gaan de kinderen aan de slag met de nieuwe informatie en kennis. Ze leren er iets mee te doen: Een verhaal schrijven, een PowerPoint maken, een probleem oplossen etc. Hierdoor komen de kinderen er ook achter waar ze goed in zijn en welke manier van leren voor hen het beste werkt. Ze leren zelf hun talenten kennen en ook de docenten zien veel meer van uw kind, waardoor ze beter kunnen aansluitend bij de leerbehoeften van uw kind.

Elk thema wordt afgesloten met een thematoets. Daarin worden vragen gesteld over alle leerdoelen waaraan uw kind gewerkt heeft. Daarnaast sluiten de kinderen het thema af met een zelfgekozen verwerkingsvorm: Een presentatie, lied, werkstuk of iets anders dat zij zelf gekozen hebben.

Goed! De kinderen krijgen een heel brede algemene ontwikkeling en leren veel meer dan alleen de kennis die vanuit de kerndoelen van de overheid verwacht wordt. Zij krijgen een actieve leerhouding, zijn gewend vragen te stellen en mee te denken. Daarnaast krijgen ze inzicht in hun eigen leren en oefenen ze met vaardigheden die vaak pas in het voortgezet onderwijs aan bod komen zoals samenwerken, plannen, werkstukken maken en informatie zoeken.

Ja, de kleuters doen ook mee met de thema’s in de school. Zij krijgen echter de lessen van hun eigen juffen. Door mee te doen met de thema’s zijn de kleuters meer betrokken bij de rest van de school. Ook is er meer diepgang en differentiatie in de onderwerpen die zij behandelen. Daarnaast komt er meer aandacht voor verschillende vakgebieden door de ateliers: Ook de kleuters krijgen vakken als geschiedenis, aardrijkskunde, kunst etc. op hun eigen niveau.

Veel aspecten van De Noordwijkse Methode doen we al op school. Daarom verwachten we ook dat het goed bij onze school en docenten past. Sinds vorig schooljaar wordt ons team bovendien begeleid door ervaren docenten van De Noordwijkse Methode om precies te leren hoe we alles het best kunnen doen. Deze begeleiding wordt dit jaar en volgend schooljaar doorgezet.

Meer informatie over De Noordwijkse Methode kunt u vinden op www.noordwijksemethode.nl. Maar ook in de lounge kunt u het handboek: “De Noordwijkse Methode” komen lezen onder het genot van een kop koffie/thee. Als u vragen heeft, kunt u altijd bij ons terecht.