Kans en kleur

De Viersprong hoort bij de Samenwerkingsstichting Kans & Kleur. Dit is de overkoepelende stichting voor katholiek , openbaar, bijzonder neutraal en interconfessioneel primair onderwijs Wijchen Samenwerkingsstichting Kans & Kleur is verantwoordelijk voor het verzorgen van het onderwijs op alle basisscholen in de gemeente Wijchen. Daaronder vallen scholen in de plaatsen Batenburg, Balgoij, Bergharen, Hernen, Niftrik en Wijchen zelf.

Voor de Samenwerkingsstichting Kans & Kleur geldt:

ELK KIND KRIJGT ZIJN KANS en ELK SCHOOLTEAM ONTWIKKELT ZIJN EIGEN KLEUR

Mede door deze begeleiding zullen de kinderen zich ontwikkelen tot zelfstandige, verantwoordelijke, respectvolle en positief kritisch denkende mensen. Dit onderwijs doet recht aan de levensbeschouwelijke achtergrond van de leerlingen en hun ouders en past binnen de huidige pluriforme samenleving. De Samenwerkingsstichting Kans & Kleur zal al het mogelijke doen om een rijke schakering van onderwijs (wat betreft onderwijskundige concepten en grondslag) in alle woonkernen te kunnen bieden. Verdere informatie over de Samenwerkingsstichting Kans en Kleur is te vinden op hun site www.kansenkleur.nl.