Dyslectisch

Als een leerling dyslectisch is, of we zien veel kenmerken van een leerling met dyslexie, dan gaan wij direct de hulp opschalen, zoals we dat noemen. Er komt meer gerichte instructie en extra oefening.

De Intern Begeleider monitort of de aanpak van de leerling een goede doorgang krijgt binnen de school. Daarbij volgen we het dyslexieprotocol.

Onze taalexpert Ilse van de Vondervoort adviseert ons als team welke methode en middelen effectief zijn.

Juffrouw Ilse van de Vondervoort is taalexpert.

Het zorgteam (directeur/MT-lid en intern begeleider) volgen de ontwikkeling vanuit enige distantie. Alle leerlingen waarvoor de zorg is opgeschaald (meer hulp dan de basisondersteuning), worden op hoofdlijnen gevolgd door het zorgteam.