De Viersprong

Onze school heet De Viersprong. Die naam is aan de school gegeven in 1985 toen uit de voormalige Mariaschool, Franciscusschool, Tienakker en Kwetternest één basisschool gevormd is. Vier scholen, gehuisvest in een gebouw aan een kruispunt. De Mariaschool is gesticht in 1898. Wij zijn er dan ook trots op dat we de oudste school van Wijchen zijn. De school is een katholieke school. We geven daar inhoud aan door vanuit de katholieke traditie de waarden en normen die daar bij horen te hanteren. Onze school is sinds 1 juli 1998 gehuisvest in de voormalige MULO. Dit gebouw heeft in de loop der jaren een aantal scholen van onderdak voorzien. In 1998 heeft het gebouw een grondige renovatie ondergaan. Het gebouw telt 10 leslokalen en een speelzaaltje. Verder een grote aula, een personeelskamer, een keuken, een directeurskamer en een kamer voor de leerlingenzorg. Ook hebben we drie opbergruimten, een zolder en een kelder. Het gebouw staat midden in een oud deel van Wijchen, Centrum-Oost. Voor het gymnastiekonderwijs moeten wij gebruik maken van voorzieningen elders. In 2005 is er een interne verbouwing geweest. De school beschikt nu over een aparte ruimte om met individuele of kleine groepen leerlingen te werken én een ICT lokaal tevens vergaderruimte voor het team. We zijn een school die de laatste jaren ongeveer 215 leerlingen bij aanvang telt. Einde schooljaar tellen we ongeveer 240 leerlingen. We zijn dus een middelgrote school.