De OR

Ouderraad, wie zijn wij?

De ouderraad (OR) van De Viersprong bestaat uit een groep enthousiaste, creatieve en betrokken ouders die samen op een vrijwillige basis bereid zijn en het leuk vinden om tijd en energie te steken in het organiseren van schoolactiviteiten.

Het dagelijks bestuur is de voorzitter, penningmeester en de secretaris.

In  samenwerking met het schoolteam organiseert de ouderraad activiteiten met als doel de kinderen een leuke en leerzame basisschoolperiode te geven.  Dit vormt een goede basis om  door te stromen  naar het voortgezet onderwijs

OR-leden

Als OR-lid stuur je één van de werkgroepen aan en zorg je voor terugkoppeling naar de OR. Je neemt deel aan vergaderingen (dat zijn er zes per jaar) en zorgt samen met de werkgroep voor leuke activiteiten. Door het OR-lidmaatschap ben je betrokken bij de school, en heb je invloed op de activiteiten die op school rondom de jaarlijkse thema’s worden georganiseerd.

Werkgroepen

Er zijn verschillende leuke werkgroepen. De werkgroepen zijn gekoppeld aan een thema, zoals Pasen, Sinterklaas of Kerstmis. De werkgroepen bedenken een leuke invulling van dat thema. Ook kun je andere ondersteunende activiteiten begeleiden, zoals excursies en festiviteiten. Deze worden aangestuurd door een aantal OR-leden in samenspraak en overleg met het schoolteam. Heb je interesse om OR-lid te worden, of lijkt het je leuk deel te nemen aan een werkgroep, dan kan dat uiteraard.

Je bent van harte welkom!

Contactouder groep

Als contactouder ondersteun je de leerkracht bij de organisatie van verschillende activiteiten. Zij/hij is het eerste aanspreekpunt als de leerkracht hulp nodig heeft bij activiteiten in of van de klas. Je kunt daarbij denken aan de verjaardag van de leerkracht, organiseren van vervoer voor een klassenuitje of het uitzetten van een ouderhulpvraag.

Als contactouder ben je ook welkom op de vergaderingen van de ouderraad.

Ouderbijdrage

Naar aanleiding van het Jaarverslag is de ouderbijdrage vastgesteld op €20,00 per kind. De ouderbijdrage wordt geïncasseerd via automatisch incasso. Via de nieuwsbrief zal kenbaar gemaakt worden in welke maand de ouderbijdrage geïncasseerd zal worden.

Van de ouderbijdrage worden alle activiteiten bekostigd die buiten het reguliere lesprogramma vallen. Denk daarbij aan de Sinterklaasviering, Kerstviering, Pasen en Carnaval. Ook het verjaardagscadeau van de leerkrachten en het schoolreisje worden uit deze ouderbijdrage voldaan. Het is ook mogelijk om de ouderbijdrage over te maken in plaats van een automatische incasso. Dit kan op het volgende rekeningnummer: NL17 ABNA 0518 5527 48 tnv Oudervereniging Viersprong.