De OR

Ouderraad, wie zijn wij?

De ouderraad (OR) van De Viersprong bestaat uit een groep enthousiaste, creatieve en betrokken ouders die samen op een vrijwillige basis bereid zijn en het leuk vinden om tijd en energie te steken in het organiseren van schoolactiviteiten.

Het dagelijks bestuur is de voorzitter, penningmeester en de secretaris.

In de schoolgids kun je lezen wie jaarlijks in de OR deelnemen.

In nauwe samenwerking met het schoolteam / atelierteam organiseert de ouderraad activiteiten met als doel de kinderen een leuke en leerzame basisschoolperiode te geven, want dat vormt een goede basis om mee verder te gaan naar het voortgezet onderwijs.

OR-leden

Als OR lid stuur je één van de werkgroepen aan en zorg je voor terugkoppeling naar de OR. Je neemt deel aan vergaderingen (dat zijn er zes per jaar) en zorgt samen met de werkgroep voor leuke activiteiten. Door het OR-lidmaatschap ben je betrokken bij de school, en heb je invloed op de activiteiten die op school rondom de jaarlijkse thema’s worden georganiseerd.

Werkgroepen

Er zijn verschillende leuke werkgroepen. De werkgroepen zijn gekoppeld aan een thema, zoals Pasen, Sinterklaas of Kerstmis. De werkgroepen bedenken een leuke invulling van dat thema. Ook kun je andere ondersteunende activiteiten begeleiden, zoals excursies en festiviteiten. Deze worden aangestuurd door een aantal OR-leden in samenspraak en overleg met het school/atelierteam. Heb je interesse om OR-lid te worden, of lijkt het je leuk deel te nemen aan een werkgroep, dan kan dat uiteraard.

Je bent van harte welkom!

Contactouder groep

Als contactouder ondersteun je de leerkracht bij de organisatie van verschillende activiteiten. Zij/hij is het eerste aanspreekpunt als de leerkracht hulp nodig heeft bij activiteiten in of van de klas. Je kunt daarbij denken aan de verjaardag van de leerkracht, organiseren van vervoer voor een klasse uitje of het uitzetten van een ouderhulpvraag.

Als contactouder ben je welkom op de vergaderingen van de ouderraad.

Ouderbijdrage

Naar aanleiding van het Jaarverslag wordt de ouderbijdrage jaarlijks vastgesteld. Lees de schoolgids om te weten hoeveel bijdrage we voor het schooljaar vragen. Deze vrijwillige ouderbijdrage wordt geïncasseerd via automatisch incasso in de maand oktober.

Van de ouderbijdrage worden alle activiteiten bekostigd die buiten het reguliere lesprogramma vallen. Je kunt daarbij denken aan de Sinterklaasviering, Kerstviering, Pasen en Carnaval. Ook het verjaardagscadeau van de leerkrachten, het afscheidsfeest van groep 8 (en hun ouders) worden uit deze ouderbijdrage voldaan. Tevens worden hiervan de vulpennen betaald waarmee de kinderen vanaf groep 4 gaan werken.