We werken sinds januari 2016 volgens De Noordwijkse Methode.

De basisvakken worden zoveel als mogelijk in de ochtend aangeboden.

Twee middagen per week zijn er vakateliers. In de groepen 5 t/m 8 geven de leerkrachten vanuit het talent dat zij bezitten les aan alle leerlingen uit de bovenbouw.

Eén middag is er een keuze-atelier. Voor de groepen 1-2 op woensdagmiddag en voor de groepen 3 t/m 8 op vrijdagmiddag. Elke leerling mag dan 4 weken achter elkaar een atelier kiezen. Denk aan sport, muziek, lezen in de bibliotheek, mediteren, schilderen, timmeren, koken enz.

Eén middag is er een SEO atelier (Sociaal Emotionele Ontwikkeling). Kinderen moeten vaardigheden ontwikkelen, waarin ze worden versterkt in de weerbaarheid en in het zelfvertrouwen. Een klas is een mini maatschappij. Hierin kun je leren hoe je met elkaar moet omgaan. Welk gedrag handig is. Weten dat je als kind kunt kiezen en invloed kunt uitoefenen.

Vanuit De Noordwijkse Methode, werken we met de gouden schoolregels, waarin aandacht een kernbegrip vormt.

Het leren is het meest effectief als leerlingen eigenaar worden van hun eigen leerproces. Om deze reden laten we de kleuters invloed uitoefenen middels een kiesbord. Dit kiesbord wordt in groep 3-4 als een groot weekoverzicht omgezet. En van daaruit leren de kinderen met een weektaak te werken. In de bovenbouw gebruiken we ook een agenda. Dan kunnen de kinderen nog beter leren plannen, zodat zij voor het Voortgezet Onderwijs meer dan voldoende zelfstandigheid hebben ontwikkeld. Het portfolio gebruiken we om persoonlijke doelen voor de leerling op te stellen.

We volgen de leerling in groep 1-2 middels Kijk! Hierin kunnen ouders ook goed zien hoe de leerling zich ontwikkeld. Of we ons onderwijs goed geven, toetsen we op basis van methode gebonden toetsen en de CITO toetsen. De tevredenheid van leerlingen, ouders en medewerkers vinden w ook van groot belang. Daarom zetten we vragenlijsten jaarlijks uit om inzicht te krijgen als team.

Tot slot. Als ouders, leerkrachten en kinderen goed samenwerken, kun je een meesterwerk verwachten!