Ons onderwijs

Passend onderwijs

Iedere school in Nederland, ook de Viersprong, dient in 2014 Passend Onderwijs te bieden. Op onze school, maar ook binnen ons samenwerkingsverband Stromenland, zijn we daar op allerlei manieren mee bezig. Passend Onderwijs is voor ons onderwijs op maat voor iedere individuele leerling, passend binnen onze mogelijkheden in de groepen.

We maken gebruik van het OPSCHALEN van zorg.

In de basisondersteuning is er ‘normale hulp’ van de groepsleerkracht. De leerling volgt de instructies in de groep en krijgt soms wat extra hulp. Soms is er tijdelijk even extra aandacht ergens voor nodig en kan de leerling daarna weer verder.

Als er nog meer extra hulp moet worden ingezet, dan spreken wij van het “opschalen”. Als de hulp wordt opgeschaald, dan gaan wij planmatig werken.

Het opschalen kan door drie partijen worden aangevraagd. Het kan zijn dat partijen andere beelden hebben, of het opschalen nodig is. Het is belangrijk om dit eerlijk te bespreken. De school bepaalt uiteindelijk altijd naar eer en geweten welke mogelijkheden we ook echt kunnen bieden. Als de leerling meer nodig heeft dan wij kunnen bieden, dan kunnen ouders/verzorgers altijd onderzoeken of een andere school meer kan bieden.

 1. De leerling vraagt zelf aan de leerkracht om gerichte hulp of ondersteuning.
 2. De ouders/verzorgers vragen om meer gerichte hulp of onderstening.,
 3. De leerkracht vraagt om meer gerichte hulp of ondersteuning.

Waar kun je aan denken bij extra ondersteuning?

 • de inzet van specialisten binnen het team;
 • wekelijks kort gesprek met de leerling;
 • de intern begeleider;
 • school maatschappelijk werk;
 • extern zorgteam inzetten;
 • logopediste;
 • schoolverpleegkundige;
 • schoolarts;
 • huisarts;
 • enz enz.

Informatiegids Passend Onderwijs

In deze gids vindt u als ouder informatie die u kunt gebruiken in de zoektocht naar passend onderwijs voor uw kind. De informatie is bedoeld voor ouders van kinderen die extra ondersteuning op school nodig hebben vanwege een beperking of stoornis. De gids richt zich vooral op het reguliere basisonderwijs en het voortgezet onderwijs, omdat hier de grootste veranderingen plaatsvinden met de komst van passend onderwijs. De informatiegids Passend onderwijs is een uitgave van het Steunpunt Passend onderwijs, een samenwerking tussen oudervereniging Balans, de CG-Raad1 en het Platform VG2.

Informatiegids passend onderwijs

De informatiegids Passend onderwijs kunt u hier downloaden.