De Viersprong

Onze school heet De Viersprong. Die naam is aan de school gegeven in 1985 toen uit de voormalige Mariaschool, Franciscusschool, Tienakker en Kwetternest één basisschool gevormd is. Vier scholen, gehuisvest in een gebouw aan een kruispunt. De Mariaschool is gesticht in 1898. Wij zijn er dan ook trots op dat we de oudste school van Wijchen zijn.

De school is een katholieke school. We geven daar inhoud aan door vanuit de katholieke traditie de waarden en normen die daar bij horen te hanteren.

Onze school is sinds 1 juli 1998 gehuisvest in de voormalige MULO. Dit gebouw heeft in de loop der jaren een aantal scholen van onderdak voorzien. In 1998 heeft het gebouw een grondige renovatie ondergaan. Het gebouw telt 10 leslokalen en een speelzaaltje.

Verder een grote aula, een personeelskamer, een keuken, een directeurskamer en een kamer voor de leerlingenzorg. Ook hebben we drie opbergruimten, een zolder en een kelder. Het gebouw staat midden in een oud deel van Wijchen, Centrum-Oost.

Voor het gymnastiekonderwijs moeten wij gebruik maken van voorzieningen elders. In 2005 is er een interne verbouwing geweest. De school beschikt nu over een aparte ruimte om met individuele of kleine groepen leerlingen te werken én een ICT lokaal tevens vergaderruimte voor het team.

We zijn een school die de laatste jaren ongeveer 230 leerlingen bij aanvang telt. Einde schooljaar tellen we ongeveer 260 leerlingen. We zijn een middelgrote school.

De missie en visie van KBS De Viersprong

Missie:
Het doel van KBS De Viersprong is om een kind te laten schitteren met zijn eigen talenten zodat hij een positieve bijdrage kan leveren aan de wereld om hem heen. Om dit doel te verwezenlijken streeft De Viersprong ernaar om kinderen een basis bieden waarmee ze de rest van hun leven alles kunnen blijven leren aansluitend op hun vermogens en wensen.

We onderscheiden hierbij drie elementen:

Kennis:

“Ik heb basiskennis en een brede algemene ontwikkeling”

taal en rekenen als toegangssleutel, kennis als vaardigheid

Inzicht:

“Ik weet wie ik ben, wat ik kan en wat ik wil”

leren nadenken over jezelf, reflecteren, verbanden leggen

Vaardigheden:

“Hoe pas ik mijn kennis en inzicht toe op mijn leven, mijn leren en de omgang met de wereld om mij heen”

leervaardigheden, persoonlijke en sociale vaardigheden