Eerste Stap

De eerste stap in basisschool de viersprong

We zien De Eerste Stap als een belangrijke samenwerkingspartner binnen de schoolorganisatie. We stemmen onze doorgaande pedagogische lijn goed op elkaar af. In de methodiek van Fides zijn ook de medewerkers van De Eerste Stap geschoold. Voor kinderen is het belangrijk dat zij hierin een doorgaande lijn ervaren.

De eerste stap biedt een PSZ, een VSO en BSO aan. Alle info vindt u op de website: www.deeerstestap.nl

Heeft u interesse in één van de soorten opvang of heeft u nog vragen dan horen we dat natuurlijk graag. U kunt op de volgende manieren contact opnemen met ons.

Centraal kantoor de eerste stap (geopend tijdens kantoortijden)
Email: info@deeerstestap.nl
Telefoon: 024-6488388