Kinderen vrij op donderdag 28 en vrijdag 29 maart

We gaan als team aan de slag om het schoolplan 2024-2028 verder vorm te geven voor uw kinderen.

Dat doen we in Noordwijk.

Onderdeel van de tweedaagse van het team is een bezoek aan De Noordwijkse School, in Noordwijk.

 

Waar staan we in het proces schoolplan 2024-2028?

Vanuit de kernwaarden zijn we als team op zoek gegaan naar onze sterke punten en wat we zelf als verbeterpunten zien.

Aan de zee in Noordwijk gaan we dromen over de toekomst.

We onderzoeken welke ideologieën aan ons handelen ten grondslag liggen.

We stellen onszelf heel veel vragen en plannen veel tijd in voor de dialoog.

Dat doen we altijd op basis van de veranderingen die op ons afkomen.

 

Op welke veranderingen moeten we antwoord geven?

Denk aan het landelijk personeelstekort;

urgentie om het anders te gaan organiseren;

steeds inclusiever onderwijs willen bieden;

intensivering samenwerking met De Eerste Stap;

kwalitatief goed onderwijs willen bieden.

 

Wat betekent dat dan allemaal voor onze visie?

Wat zien we over 4 schooljaren op de school? Waarom?

Welke gedrag zien we dan bij kinderen? Waarom?

Welke gedrag zien we dan bij medewerkers? Waarom?

Wat zien ouders/verzorgers ons dan anders doen? Waarom?

Wat zien we dan in de schoolorganisatie? Waarom?

Wat zien externen dan als ze onze school bezoeken? Waarom?

 

Als we dat allemaal weten kunnen we het “hoe” en het “wat” verder vormgeven.

We kijken daarna uit naar de input vanuit u als ouders/verzorgers.

En we gaan alles toetsen aan de kinderen.

De leden van de leerlingenraad hebben hierin de komende weken een belangrijke stem.

 

Heeft u vragen of opmerkingen, spreek me gerust in de ochtend even aan.

 

Voor jullie allemaal alvast hele fijne dagen toegewenst.

 

Vriendelijke groet, Carlina van den Heuvel

Directeur De Viersprong

 

« Terug naar overzicht