Doorschuifmiddag, verdeling leerlingen en belangrijke data

Op welke wijze gaan we de leerlingen over de groepen verdelen? 

  1. Sociaal aspect: We brengen in kaart met welke leerling uw kind tijdens schooltijd, op het gebied van welbevinden, prettig functioneert.  
  1. Zorg: We brengen in kaart welke extra zorg geboden moet worden in elke groep. We verdelen deze zo eerlijk mogelijk over de groepen. We onderbouwen hieronder waarom dit voor uw kind(-eren) heel erg belangrijk is.  
  1. Evenwichtige verdeling: Aantal jongens-meisjes eerlijk verdelen over de verschillende groepen. 
  1. Groepsgrootte: Een evenredig leerlingaantal over de verschillende groepen. 
  1. Leerkracht: Bij voorkeur volgt de leerling twee schooljaren bij dezelfde leerkracht.  

 

Hieronder nog meer duidelijkheid over de verdeling van de groepen.  

 

Hoe komen ouders en leerlingen te weten in welke groep 1-2 zij komend schooljaar onderwijs volgen? 

De leerlingen blijven in de groep waar ze nu onderwijs volgen. De instroom van de nieuwe leerlingen voor groep 1 wordt verdeeld over de huidige drie groepen.  

De verdeling groepen 1-2, met de daarbij behorende leerkrachten, wordt het snelst bekend gemaakt. Namelijk op 24 juni 2022. De toekomstige groep 1 leerlingen worden vóór dinsdag 21 juni geïnformeerd. 

 

Hoe verdeelt de school de huidige groep 2 leerlingen naar groep 3-4? 

We hanteren de wijze van verdelen, zoals hierboven geschetst.  

Groep 2A gaat dus niet automatisch volledig naar 3A. De groep 2 leerlingen komen komend schooljaar in één van de groepen 3-4. Er zijn komend schooljaar drie groepen 3-4 (3-4A, 3-4 B en 3-4C). 

 

Hoe verdeelt de school de huidige 5A, 5B, 6C, 6D, 7A en 7B? 

Als een leerling nu in 5A onderwijs volgt, dan gaat de leerling (in principe*) naar 6A 

Als een leerling nu in 5B onderwijs volgt, dan gaat de leerling (in principe*) naar 6B 

Als een leerling nu in 6C onderwijs volgt, dan gaat de leerling (in principe*) naar 7A (dezelfde groep als nu 6-7-8 C is) 

Als een leerling nu in 6D onderwijs volgt, dan gaat de leerling (in principe*) naar 7B (dezelfde groep als nu 6-7-8 D is) 

Als een leerling nu in 7C onderwijs volgt, dan gaat de leerling (in principe) naar 8A (dezelfde groep als nu 6-7-8C is) 

Als een leerling nu in 7D onderwijs volgt, dan gaat de leerling (in principe*) naar 8B (dezelfde groep als nu 6-7-8D is) 

 

Hoe verdeelt de school de huidige groepen 3A, 3B, 4A, 4B, 6A en 6B?  

Groep 3A en groep 3B worden verdeeld over drie groepen 3-4. Te weten groep 4A, groep 4B en groep 4C.  

 

In principe blijft de huidige groep 4A bij elkaar en blijft groep 4B bij elkaar en gaan zij als groep naar leerjaar 5. Zo blijft ook groep 6A bij elkaar en blijft groep 6B bij elkaar naar leerjaar 7. 

Waarom in principe?  

Het kan zijn dat er goede redenen zijn om de leerling van groep te laten wisselen.  

Dan is er overleg tussen alle partijen geweest.  

Of groep 4A naar 5-6A gaat, of naar groep 5-6B, heeft te maken met de haalbaarheid van extra zorg die in de groepen moet worden geboden. Als er sprake is van extra zorg, dan heeft een leerkracht door extra gesprekken minder tijd voor het voorbereiden en nakijken.  

 

Het is niet goed voor de ontwikkeling van uw kind(-eren) wanneer wij teveel extra zorg bij elkaar in een groep plaatsen.  

Op dit moment maken leerkrachten extra zorg inzichtelijk en denken we met elkaar goed na hoe we in de groepen de extra zorg zo goed mogelijk kunnen verdelen.  

 

We begrijpen dat bovenstaand schrijven vertrouwen van u als ouders/verzorgers vraagt. De indeling van de kinderen zal de komende weken tijd in beslag nemen. Dit proces vraagt tijd, distantie en een grote zorgvuldigheid van elke betrokkene.  

De indeling komt tot stand door het inzicht van de leerkrachten en de Intern Begeleider en zal definitief worden goedgekeurd door de directeur. 

Op donderdagmiddag 7 juli horen eerst de kinderen en daarna u als ouders/verzorgers in welke groep uw kind komt, en bij welke leerkracht (de definitieve indeling) 

Op vrijdagmiddag 8 juli zullen wij in de middag een doorschuifatelier organiseren. Hier zullen kinderen kennis maken met de nieuwe groep. 

 

Er is geen mogelijkheid om de verdeling dan nog te veranderen. Mocht het zo zijn dat we als school een indeling hebben gemaakt, die ook na de herfstvakantie niet goed blijkt te zijn voor een leerling, dan kunt u dat kenbaar maken aan de leerkracht en de intern begeleider.  

 

Welke rol kan u als ouders innemen, in het belang van uw kind(-eren)? 

U kunt als ouder uw inzichten over uw kind altijd doorgeven aan de leerkracht. Wij wikken en wegen alle argumenten uiterst zorgvuldig. Maar het definitieve besluit ligt altijd bij de school, omdat wij als school in het belang van alle leerlingen het besluit moeten nemen.  

 

In de hoop u voldoende te hebben geïnformeerd. 

Mede namens alle teamleden, 

 Hartelijke groet,  

Carlina van den Heuvel 

« Terug naar overzicht