Kinderen hebben vanaf 20 december vakantie 

Nieuwe maatregelen: basisonderwijs een week eerder dicht. 

Op de persconferentie van 14 december maakte het kabinet bekend dat de scholen in het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang een week eerder dicht gaan voor kerst. Dit om de opkomst van de omikron-variant tegen te gaan en de hoge besmettingscijfers in te dammen.  

Wat betekent dit voor u en de kinderen? 

  • Van maandag 20 december tot en met 9 januari hebben de kinderen vakantie. Er worden geen online lessen gegeven. 
  • Leerkrachten werken zoveel als mogelijk vanuit huis. Er zal meerdere keren overleg plaatsvinden en achterstallig werk kan worden ingehaald. Daarbij bereiden zij ook het online lesgeven voor, mocht hiervan sprake zijn na de kerstvakantie.  
  • Kans & Kleur doet een dringend beroep op ouders om eerst naar andere opvangmogelijkheden te zoeken en alleen van noodopvang gebruik te maken als het strikt noodzakelijk is.   
  • Voor noodopvang van kwetsbare kinderen en kinderen van ouders met een cruciaal beroep blijven de scholen wel open. Dringend verzoek aan alle ouders/verzorgers is het voorkomen van het gebruik van noodopvang. Uitsluitend in zeer dringende gevallen gebruik maken van noodopvang.  
  • Als in een gezin met twee ouders slechts één ouder een cruciaal beroep uitoefent, dan is het de bedoeling dat ook zij zoveel mogelijk zelf de kinderen opvangen. Alleen als het echt niet lukt om zelf de kinderen op te vangen, kunnen zij gebruik maken van de noodopvang.  Wat ‘cruciale beroepen’ zijn, is te lezen op:  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen  
  • Noodopvang dient opnieuw aangevraagd te worden via onderstaande verklaring. U kunt deze naar Sonja mailen.  
  • Kwetsbare leerlingen. De school bepaalt – waar nodig samen met de gemeente – welke leerlingen in de categorie ‘kwetsbare leerlingen’ vallen.    
  • In de noodopvang worden geen cohorten gescheiden. Als er leerlingen in de noodopvang besmet raken, dan volgt in overleg met het scholencontactteam mogelijk quarantaine en mag er niemand gebruik maken van de noodopvang.  

Buitenschoolse opvang biedt noodopvang:

De BSO van De Eerste Stap is komende week gesloten. Zij bieden noodopvang aan. Indien u hier gebruik van wenst te maken, neem dan contact op met De Eerste Stap. U krijgt via De Eerste Stap een brief waarin staat wat u moet doen als u hier gebruik van zou willen maken.  

Kerstviering:

De kerstviering verplaatsen we naar de vrijdag 17 december. Fijn, dat we toch met de kinderen in de gezellig versierde klassen dit bijzondere jaar op een feestelijke en sprankelende wijze af kunnen sluiten.  

RID begeleiding en andere extra begeleiding gaat volgende week niet door.

Namens het schoolteam, de kinderen en de ouders/verzorgers van onze school, danken wij jullie hartelijk voor de medewerking. Ondanks alle maatregelen hoop ik dat u kunt genieten van een fijne en gezonde kerstvakantie samen.  

  

Met vriendelijke groeten, 
Carlina van den Heuvel 

Directeur KBS De Viersprong 

 

Hieronder staat hoe je de noodopvang kunt aanvragen en welke verklaring je erbij moet verzenden. Graag kopiëren.  

Aanvragen noodopvang. Hoe?  

Stuur een mail naar Sonja naar sonja.van.jaarsveld@kansenkleur.nl , waarbij u onderstaande verklaring volledig ingevuld moet verzenden. Uiterlijk vrijdag 17-12-2021 13.00 uur  

Hierbij willen we graag noodopvang aanvragen voor ons kind (-eren) 

Naam leerling: ______________ Groep leerling: _______________ 

Naam leerling: ______________ Groep leerling: _______________ 

Naam leerling: ______________ Groep leerling: _______________ 

  

Voor welke dagen is noodopvang nodig: 

dagen: _________________________________ (graag invullen welke dagen) 

Hierbij verklaren wij dat beide ouders een cruciaal beroep hebben. Dat komt overeen met gegevens zoals deze in Parnassus zijn opgenomen. Dat zijn de volgende cruciale beroepen: 

Ouder 1: _______________________________ 

Ouder 2: _______________________________ 

 Of: Aangezien ik een alleenstaande ouder ben, die volledig belast is met de zorg voor mijn kind (-eren) en onderstaand cruciaal beroep heb: 

Ouder 1: ________________________________ 

  

Ik verklaar dat mijn kind (-eren) niet met klachten naar de noodopvang worden gebracht, die kunnen wijzen op het Coronavirus. Mocht mijn kind (-eren) verkoudheidsklachten ontwikkelen, dan is er altijd per direct iemand beschikbaar om mijn kind (-eren) te komen ophalen. U kunt dan bellen naar onderstaand nummer: 

Invullen: Tel:  

2e nummer: Tel:  

Ik weet dat als er besmettingen onder de kinderen noodopvang worden geconstateerd, dat de hele groep in quarantaine zou kunnen worden geplaatst, wat betekent dat er geen noodopvang en geen BSO meer zal worden geleverd.  

Aldus ondertekend door: 

  

Naam ouder 1: 

  

Naam ouder 2: 

 

 

« Terug naar overzicht