Voorwoord vanuit de directeur

Geen groepen thuis. Dat is zo enorm fijn.

We kunnen nu gebruik maken van sneltesten. Als pilot hebben we dit nu geprobeerd. Dat betekent dat de leerkracht na 15 minuten weet of deze Corona heeft. Er hebben twee leerkrachten hier afgelopen week gebruik van gemaakt.

In de ochtend kunnen zij vroeg een sneltest laten afnemen. Het ambulante personeel vangt de groep dan op, en laten de kinderen in de hal (soms ook de speelzaal) lezen. De leerkracht is er rond 8.45 uur weer. Dat heeft nu twee dagen geresulteerd in toch fysiek onderwijs kunnen geven. Risico blijft als de leerkracht positief blijkt te zijn. Dan moeten kinderen toch naar huis. We onderzoeken binnen Kans & Kleur nu welke mogelijkheden voor sneltesten het meest passend zijn. Want we weten dat er sinds kort meer mogelijkheden voor sneltesten worden aangeboden.

Maar tot nu toe gelukkig geen Coronavirus onder onze medewerkers of kinderen.

Verder wordt er heerlijk gewerkt. We krijgen grip op de nieuwe beginsituatie en kunnen ons onderwijs daarop gaan plannen. Fijn dat binnenkort de portfoliogesprekken plaatsvinden, zodat we onze samenwerking weer kunnen optimaliseren.

Tot slot willen we graag stilstaan bij het feit dat de vader van juffrouw Marian is overleden. Gisteren heeft de uitvaart plaatsgevonden. Wij wensen haar en haar familie veel sterkte toe.

Hartelijke groet, Carlina van den Heuvel

Directeur KBS De Viersprong

 

« Terug naar overzicht