Plannen voor het groene schoolplein nader toegelicht.

Beste ouders/verzorgers,

Gisteren zijn de plannen voor het nieuwe groene schoolplein in alle klassen gepresenteerd. Om het schoolplein te vergroenen hebben we van de provincie Gelderland € 17.500,- subsidie gekregen en uit eerdere sponsoracties is er € 2.500,- opgehaald. Daarmee kunnen we al heel veel doen. Het is alleen niet genoeg om alle wensen van de kinderen te realiseren. Daarom hebben we jullie hulp hard nodig. De kinderen hebben allemaal een ‘klusjes-bingokaart’ en een inschrijfkaart voor een sponsorloop mee naar huis gekregen, waarmee ze geld kunnen inzamelen. Ook kunnen ouders en ondernemers een extra donatie doen via www.groenvoorgelderland.nl. Dit is een speciale crowdfunding website vanuit de provincie Gelderland. Al jullie hulp wordt enorm gewaardeerd!

Met veel enthousiasme delen wij hieronder de plannen voor het nieuwe schoolplein.

Wat eraan voorafging
In 2017 werd het oude speeltoestel met glijbaan afgekeurd. De leerlingenraad heeft destijds een mooi speeltoestel uitgezocht en een aantal sponsoracties zijn opgezet om te sparen voor dit toestel. Al snel bleek dit niet haalbaar in verband met de hoge kosten.

In 2019 is een groep enthousiaste ouders met school in gesprek gegaan over het vernieuwen van het schoolplein en het uitbreiden van de speelplekken. Omdat speeltoestellen aan hoge veiligheidseisen moeten voldoen en gekeurd moeten worden, is het erg kostbaar. We zijn in gesprek gegaan met de gemeente en kans en kleur over de financieringsmogelijkheden, maar omdat ons schoolplein geen openbaar schoolplein is, heeft ons dit niets opgeleverd.

Subsidie provincie Gelderland

Totdat we hoorden dat er vanuit de provincie Gelderland een subsidieregeling is en je €17.500,- kon krijgen voor het vergroenen van het schoolplein. Hieraan zijn wel een aantal regels verbonden, zoals:

 • Leerlingen en leraren zijn betrokken bij het ontwerp
 • Mogelijkheid om buiten les te geven
 • Minder bestrating
 • Meer inheemse planten
 • Een eigen bijdrage van 25% van de totale kosten, dit komt neer op € 5.833,-

Voordelen groen schoolplein

Een groen schoolplein levert kinderen veel op, het zorg onder andere voor:

 • Bevordering van de sociale, cognitieve en motorische ontwikkeling
 • Minder pestgedrag en minder ruzie
 • Stimuleert de beweging
 • Prikkelt de fantasie
 • Een hoger leerrendement

Met als gevolg dat kinderen een veilige leeromgeving ervaren en met meer plezier naar school gaan. Daarnaast zorgt een groen schoolplein voor meer biodiversiteit in de bebouwde omgeving, door de aanleg van verschillende planten en bomen.

De wensen

In 2020 zijn we met de leerlingenraad (2 leerlingen per klas) gestart om hun wensen in kaart te brengen. Dit heeft een aantal prachtige tekeningen en veel ideeën opgeleverd en hiermee hebben ze per klas een top 3 van hun wensen gemaakt:

 1. Speelkasteel met glijbaan
 2. Klim- en klauterbaan
 3. Balanceerparcours

Het voetbalveld, de schommel, zandbak en de duikelstangen moesten blijven.

Vanuit de leraren kwam de wens om meer verkennend spelen, overzichtelijkheid en veiligheid. Met al deze wensen zijn we op zoek gegaan naar de juiste partij met het juiste ontwerp. Deze hebben we uiteindelijk gevonden in het bedrijf Schooltuinen.

Het ontwerp

Er is een ontwerp gemaakt door Schooltuinen waarbij zoveel mogelijk gehoor is gegeven aan al deze wensen en de eisen vanuit de provincie Gelderland.

Het uitgebreide ontwerp kun je hier lezen.

Wat kost het?
Om dit plan te realiseren is er in totaal € 35.000,- nodig, waarvan de helft alleen al nodig is voor het aanleggen van de ondergrond, beplanting, hagen, bomen, afvoer/transportkosten en projectbegeleiding. De andere helft is nodig voor nieuwe speeltoestellen voor zowel de onderbouw als bovenbouw. Zoals je begrijpt hebben we aan het subsidiegeld van de provincie Gelderland (€ 17.500,-) niet genoeg. Daarom hebben we jullie hulp hard nodig.

Wat hebben we nog nodig?
Heel veel hulp en extra geld om alle wensen van onze kinderen te kunnen realiseren.

 • Vanuit vorige sponsoracties (o.a. Mr. Pencil) is er al € 2.500,- opgehaald en gereserveerd voor het schoolplein. Dit betekent dat we nog € 15.000,- nodig hebben. Hiervoor hebben we een aantal sponsoracties opgezet.
 • Helpende handjes en sterke ouders om mee te helpen in de aanleg van het groene schoolplein. Denk hierbij aan het verwijderen van stoeptegels, het aanleggen van het leslokaal buiten (soort amfitheater) en klimgrepen monteren voor de klimmuur. Zodra de planning bekend is, zullen we hiervoor een oproep doen in de nieuwsbrief.
 • Hulp met groene vingers voor het onderhoud van het groene schoolplein.

Sponsoracties
Wat gaan we doen?

 1. Een ‘klusjes-bingokaart’ waarmee de kinderen thuis geld kunnen verdienen door allerlei klusjes te doen, zoals de stoep vegen of de plantjes water geven. Deze bingokaart hebben de kinderen vandaag meegekregen en mogen ze uiterlijk 31 maart inleveren op school. In elke klas staat een speciale doos.
 2. Een sponsorloop op het schoolplein, waarbij de kinderen in 10 minuten zoveel mogelijk rondjes gaan lopen. Na afloop staat er iets lekkers voor ze klaar. De kinderen hebben vandaag een intekenlijst mee naar huis gekregen, waarmee ze opa’s en oma’s, ooms en tantes, vrienden en buurtbewoners kunnen vragen of ze hun per gelopen rondje of een vast bedrag willen sponsoren. De sponsorloop is gepland op woensdag 16 maart.
 3. Lege flessen inzamelactie bij de Albert Heijn in Wijchen in maart 2022. Vraag alle familie, vrienden om in maart hun statiegeldbonnetje te doneren.

Sponsoring ondernemers
Bent u ondernemer en kunt u financieel of op een andere manier bijdragen aan het nieuwe schoolplein, dan horen wij het graag. U kunt uw donatie doen via de speciale crowdfunding website van de provincie Gelderland, www.groenvoorgelderland.nl. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden. Heeft u vragen over de sponsoring, dan kunt u een mail sturen aan Ilse van de Vondervoort via Ilse.vande.Vondervoort@kansenkleur.nl onder vermelding van Sponsoring Schoolplein.

Alvast ontzettend bedankt voor alle hulp!

Namens de werkgroep Schoolplein,

Ilse van de Vondervoort
Monique Sas
Charlotte Derks
Karin van Swam
Gaby van Spierenburg

« Terug naar overzicht