Slimme leerlingenraad vraagt uw hulp

De leerlingenraad heeft een aantal verbeterpunten aan het team voorgelegd.

Het team heeft laten zien voor welk plan van de leerlingenraad er draagvlak ligt vanuit het team.

Eén van de verbeterpunten met draagvlak vanuit het team, is het opknappen/verven van de muren in de school.

 

Waarom moeten ouders helpen? Dat hoort toch in een meerjarig onderhoudsplan thuis van Kans & Kleur?

Vanuit de planning meerjarig onderhoud binnen Kans & Kleur, waarop o.a. staat wanneer we weer aan de beurt zijn om de muren te laten schilderen. blijkt dat we in 2025 aan de beurt komen.

Maar onze kinderen vinden het niet leuk om nog een heel jaar tegen alle gaten aan te kijken (muur waar het smartboard tegen aan hangt).

Maar… waarom zijn de muren op De Viersprong dan al eerder toe aan een opknapbeurt?

Na 5 jaar vervangen we de smartboarden in de klas.

Helaas vallen er steeds gaten in onze muur als er een smartboard wordt vervangen.

In onze muren trek je eigenlijk een heel stuk muur mee, als je alleen een plug had willen verwijderen.

Deze gaten zien de kinderen dagelijks als zij naar de instructie moeten kijken.

En dat vinden onze kinderen niet leuk.

 

Nu hebben de kinderen uit de leerlingenraad bedacht dat zij aan u als ouders kunnen vragen wie kan komen helpen om de gaten in de muren te vullen.

En wie kan komen helpen om de muren te sauzen.

Voor ouders die de gaten kunnen komen vullen, willen we vooraf een aparte afspraak maken.

We willen daarna een soort van kluszaterdag aan ouders/verzorgers voorstellen voor het sauzen/verven van de muur waaraan het smartboard hangt.

De rest van de muren laten we in 2025 opknappen.

Ouders die verven/sauzen niet zo leuk vinden, maar wel willen/kunnen helpen op deze dag om nieuwe houtsnip te verspreiden over het groen schoolplein, zijn ook van harte welkom.

Voor de ouders/verzorgers die komen helpen, willen wij gastdocenten inhuren of stagiaires vragen, die met de kinderen leuke dingen gaan doen.

Een soort van keuze-atelier zaterdag voor kinderen waarvan de ouders/verzorgers kunnen helpen.

Dan hebben deze ouders/verzorgers geen oppas nodig en hebben deze kinderen ook een leuke dag.

Slim bedacht leden leerlingenraad.

 

Maar dat kunnen we pas plannen als de gaten in de muren zijn gevuld en droog zijn.

We starten om deze reden met de eerste stap:

Stap 1. Het vullen van de gaten in de klas (muren waarop de smartboarden hangen).

Voor de ouders/verzorgers die de gaten in de muren willen komen opvullen, kunnen een mail sturen naar micha.smits@kansenkleur.nl .

U kunt afstemmen wanneer u na schooltijd kunt komen helpen, zodat onze conciërge Micha tussen u en de leerkracht kan afstemmen wanneer dat lukt.

Uiteraard kunt u hem ook bellen of even aanspreken.

 

Zodra de gaten gevuld zijn gaan we over naar stap 2.

Dan vragen we ouders/verzorgers om op vrijdagmiddag na schooltijd de muren vetvrij te maken.

En op zaterdag kunnen we dan de muren gaan verven.

Dan zorgen wij voor de materialen, iets lekkers en voor de gastdocenten/stagiaires, zodat ook uw kinderen een leuke dag tegemoet gaan.

 

In onze keuken kunt u al zien hoe succesvol de hulp van ouders is. De muren zien er nu prachtig uit.

Binnenkort gaan deze betrokken ouders ook nog onze keukenkastjes wrappen, zodat het lijkt alsof we een nieuwe keuken hebben.

Kom gerust een keertje kijken na schooltijd.

 

Uw kinderen verdienen een mooie school met muren die er prachtig uitzien!

Komt u ook helpen?

 

Namens de leerlingenraad,

Vriendelijke groet, Carlina van den Heuvel

 

 

 

 

« Terug naar overzicht