Startgesprekken live, of online op verzoek

Alle gesprekken kunnen fysiek worden ingepland. Dat vinden we zelf erg fijn. Mocht dat voor u minder prettig zijn, dan kunt u dit aan de leerkracht laten weten. Dan plannen we een online gesprek met u in.

Graag via Parro de gesprekken inplannen.

Lukt het plannen via Parro nog niet? Bel dan naar Sonja van Jaarsveld. Zij werkt elke dinsdag, woensdag en donderdag tot 14.15 uur. Komt dit tijdstip niet uit? Dan kunt u mailen naar sonja.van.jaarsveld@kansenkleur.nl

Groep 1-2 zonder kind erbij.
Vanaf groep 3 met kind (-eren) erbij.

Waarom gaan kinderen mee naar een gesprek vanaf groep 3?
Zodra een leerling begint te merken dat hij invloed uit kan oefenen op zijn eigen welbevinden en prestaties, dan krijgt de leerling steeds meer zelfvertrouwen. Het eigenaarschap is leren neemt toe en zowel de ouder als de leerkracht kunnen steeds meer coachen.

Als de samenwerking tussen ouders, leerkracht en kind goed is, dan kunt u een meesterwerk verwachten.

Een fijne samenwerking toegewenst,

Carlina van den Heuvel
Directeur KBS De Viersprong

« Terug naar overzicht