Aanvullende maatregelen per 29-11-2021

Beste ouders/verzorgers,

In deze brief lichten we toe wat de nieuwe coronamaatregelen voor de kinderen, voor ons en voor u gaan betekenen. Maar we willen beginnen met een leuk bericht!

Het bezoek van Sinterklaas gaat door! Sinterklaas krijgt een vaste plek in de school en de kinderen mogen dit jaar bij hem en Piet langs in plaats van andersom. Sint heeft ons verteld dat hij in deze rare tijden vóór elk bezoek dat hij aflegt een zelftest afneemt, en dat de kinderen op twee meter afstand zitten. Veiligheid voorop maar dat zal de pret voor Sinterklaas en de kinderen vast niet drukken!

Het goede nieuws is dat de scholen open blijven. Daar zijn wij erg blij mee, maar we zijn ook bezorgd. Bezorgd omdat er geen vervangers beschikbaar zijn als er een leerkracht ziek is. Bezorgd omdat veel medewerkers ziek zijn geweest van het coronavirus. Gelukkig zijn de meesten goed opgeknapt, maar helaas is er ook één leerkracht al bijna een volledig jaar aan het herstellen van longcovidklachten. Bezorgdheid die we ook delen met kwetsbare ouders, verzorgers en leerlingen. U kunt van ons als school verwachten dat we ons als voorbeeld voor de maatschappij willen opstellen, om zo goed als mogelijk gehoor te geven aan de maatregelen die de verspreiding van het coronavirus kunnen terugdringen.

Concreet betekent dit vanaf maandag 29-11-2021:

  • Dringend advies aan leerlingen vanaf groep 6 om mondkapjes te dragen bij verplaatsing in en rondom de school. Op het schoolplein, in de gangen, verplaatsing naar de toiletgroepen, verplaatsing naar een andere ruimte. Het dragen van mondkapjes is verplicht voor het personeel tijdens de verplaatsing in- en rondom de school.
  • Binnen de school hanteren we opnieuw zo veel mogelijk eenrichtingsverkeer (volg de pijlen)
  • Geen ouders in de school (Noodsituaties uitgezonderd, hierin beslist de school)
  • Kinderen met milde verkoudheidsklachten blijven nu ook thuis. Er is sprake van een aanscherping van het snottebellenbeleid. Uw kind mag pas weer naar school wanneer uw kind negatief is getest bij de GGD (Een negatieve zelftest is niet geldig.) of wanneer uw kind minimaal 24 uur klachtenvrij is.
  • Leerkrachten testen twee keer per week met een door het Ministerie van Onderwijs verstrekte zelftest. Ook leerlingen groepen 6, 7 en 8 krijgen het advies om tweemaal in de week preventief te testen. Dit aangepaste beleid voor leerlingen wordt zo spoedig mogelijk uitgewerkt door het Ministerie van OZW.
  • Wij hanteren gespreide pauzes.
  • Als een leerkracht ziek is en er zijn geen vervangers beschikbaar dan kunnen wij alleen noodopvang bieden. Deze leerlingen worden in andere groepen verdeeld en we kunnen dan geen cohorten scheiden.
  • Als uw kind in quarantaine moet, vraagt u dan aan een andere ouder om het werk thuis te laten bezorgen. Lukt dat niet, wilt u dan de leerkracht bellen? Vanaf de tweede dag thuis kunnen de leerlingen zoveel als mogelijk de lessen online volgen.
  • Alle leerlingen die dat kunnen, moeten zoveel mogelijk zelf naar school gaan en zelf naar huis gaan.

Leerlingen die niet alleen naar school kunnen, worden door maximaal één persoon naar school gebracht.

Alle scholen wordt dringend geadviseerd om cohortering toe te passen op het niveau van groepen. Morgenmiddag bespreken we als team hoe en of we de cohorten binnen de school nog meer willen gaan scheiden. De MR denk hierin met ons mee en is hierin van zeer grote toegevoegde waarde. De leerkracht zal u informeren als we het onderwijs net even anders moeten organiseren.

Hoe gaat het op school? Binnen de groepen genieten we dagelijks van het onderwijs aan uw kind (-eren). In de groep merk je eigenlijk niets. Daar gaat het onderwijs door. Kinderen spelen en leren van en met elkaar. Hier lijkt corona er gewoonweg even niet te zijn. En dat vinden we erg belangrijk.

In de klassen ziet het er heel gezellig uit. De leerkrachten genieten van het fysiek onderwijs geven en doen niets liever dan dat. Er staat dagelijks een zeer betrokken en gemotiveerd team voor uw kinderen klaar om uw kinderen te laten schitteren met hun talenten.

We ervaren als team een hele fijne samenwerking met veel begrip vanuit de OR en de MR. We doen het echt samen. Dat is ontzettend fijn.

Tot slot Hebt u vragen, dan kunt u ons in de ochtend bij het schoolplein aanspreken.

Lukt dat niet, belt u dan naar de school. Mochten we op dat moment niet bereikbaar zijn dan bellen we u terug zodra daar de gelegenheid voor is.

Onze ervaring is dat mail niet het meest geschikte middel is om te communiceren over uw kinderen of om zorgen over uw kinderen te uiten, dat gaat toch het best in een persoonlijk gesprek.

Overigens is het natuurlijk prima als u de leraar een mailtje of Parroberichtje stuurt met het verzoek of zij of hij u terug wil bellen!

Graag tot morgen weer,

Vriendelijke groet,

Carlina van den Heuvel

KBS De Viersprong

« Terug naar overzicht