Studiemiddag heeft drie speerpunten opgeleverd

We kijken nu al uit naar komend schooljaar.

Onze drie sperpunten:

1. Borgen kwaliteit onderwijs

2. Versterken leerKRACHT

3. Onderzoeken en bezinnen

 

We hebben nu vooral aandacht binnen het team voor de analyse (schoolscan) resultaten. De verdeling leerlingen en de formatie. Als we goed zicht hebben op het geheel, dan gaan we goed nadenken hoe we de extra gelden vanuit het Ministerie (NPO gelden) gaan inzetten voor de kinderen. De MR zal hier goed bij betrokken worden.

Het onderzoeken en bezinnen richt zich op het letterlijk uit de school groeien. Tevens onze zorg over het binnenklimaat. We weten dat dit zal worden aangepakt, maar de termijn waarop dit kan worden gerealiseerd is nog onduidelijk. We kunnen amper ruimtes vinden waarin we met kinderen kunnen werken (of ambulant personeel). Samen met De Eerste Stap, Kans & Kleur, De Gemeente Wijchen moeten we daar komend schooljaar eens goed over nadenken.

Hartelijke groet, Carlina van den Heuvel

 

« Terug naar overzicht