Eindresultaten voldoende

Beste ouders/verzorgers,

 

Ik wil u eerst uitleggen wat eindresultaten zijn. Dat is de score op de (IEP-) eindtoets groep 8.

We scoren een voldoende, op de nieuwe beoordeling eindresultaten van de inspectie.

 

De inspectie beoordeelt niet langer de eindresultaten van de school op basis van één schooljaar.

Maar beoordelen de eindresultaten groep 8 op basis van de resultaten over drie schooljaren.

 

De huidige groep 8 heeft onder het landelijk gemiddelde gescoord.

We hadden verwacht/gehoopt dat we in deze groep de hoogste score van Wijchen zouden behalen.

Niet omdat alle kinderen HAVO/VWO moeten halen, want wat bij een kind past is altijd de beste scoren.

Maar de eindtoets uitslag hoorde nu niet bij het niveau van de groep.

Helaas was er net voor de eindtoets een fikse ruzie tussen enkele leerlingen in groep 8.

We hadden al in de gaten dat het moment waarop je dan verplicht bent om de eindtoets af te nemen, niet gunstig zou uitpakken.

En dat klopt.

 

Op dit moment nemen we in alle andere groepen nu toetsen af, om te beoordelen hoe we op de tussenresultaten scoren.

We besteden veel tijd aan een diepere analyse, om te onderzoeken waar we komend schooljaar per groep prioriteiten moeten stellen.

Een zeer uitgebreide analyse delen we altijd met de MR. Dit is onderdeel van het jaarverslag.

 

Op dit moment zijn we ook al aan het nadenken over de speerpunten van ons jaarplan 2022-2023.

Dit staat altijd onlosmakelijk verbonden aan de doelen uit het Strategisch beleidsplan van Kans & Kleur.

 

Vaak is het zo, dat de uitgebreide analyse en mogelijke verbeterpunten nog aanleiding zijn om ons jaarplan wat aan te scherpen.

Normaliter geef ik tijdens de start van het nieuwe schooljaar (de 1e dag) uitleg aan ouders wat in ons jaarverslag staat en welke speerpunten we in ons jaarplan hebben opgenomen en waarom.

Door corona heb ik dat twee schooljaren niet gedaan.

En dat ervaar ik als een gemis, mede omdat veel ouders meer transparantie/communicatie op prijs stellen.

Tijdens de start van het schooljaar nodig ik komend schooljaar alle ouders weer uit.

Daar kijk ik naar uit.

 

Vriendelijke groet, Carlina van den Heuvel

Directeur KBS De Viersprong

 

 

 

 

 

 

« Terug naar overzicht