Gesprekken met ouders fysiek, tenzij….

We willen de gesprekken graag fysiek weer met u voeren. Maar niet als dat voor u niet goed voelt.

U kunt dan aangeven dat u graag online de gesprekken zou willen voeren. Dan zorgen wij via Teams voor een uitnodiging.

We kijken allemaal uit naar de startgesprekken.

Schrijft u zich vias Parro online in vóór 8 september? Lukt het inschrijven niet, dan bel de leerkracht na schooltijd.

Kunt u nog niet via Parro inloggen? Bel dan naar Sonja van Jaarsveld (administratief medewerkster). Zij is aanwezig op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 8.00 uur en 14.15 uur.

Voor andere vragen? Spreek ons gerust even aan in de ochtend, of bel ons even.

Vriendelijke groet, Carlina van den Heuvel

« Terug naar overzicht