Keuze-ateliers volgende ronde op woensdag, waarom? Wat doet de leerkracht op dat moment?

Op 22-11 en 29-11 staat het keuze-atelier in het tekenen van Sinterklaas.

Op 13-12 en op 20-12 staat het keuze-atelier in het teken van kerst.

 

Waar kunnen de kinderen uit kiezen tijdens de eerste twee ronde, gericht op het thema Sinterklaas?

Groep 1-2

Theater, Pietengymnastiek, Muziek, Stoomboot knutselen, Poppenkast theater, disco pakjesboot knutselen, striptekenen.

Groep 3 t/m 8

Aftelkalender timmeren, muziek, tekenen animatiefiguren, Pietengymnastiek, Knutselen pepernoten en toneel/theater.

 

Hoe zit het dan met de gymnastiek voor groep 7-8 groep Margje/Emmy?

De groep van Margje/Emmy krijgt op vrijdagmiddag gymnastiekles van vakdocent gymnastiek meester Willem, in plaats van woensdagmiddag.

 

Waarom het keuze-atelier op woensdagmiddag, in plaats van de vrijdagmiddag?

Om niet altijd dezelfde leerkrachten tijd voor professionalisering te bieden, wisselen we nu per blok van dag.

Dus soms een blok van 3 tot 4 lessen op vrijdagmiddag en vanaf 20 november een blok van 4 lessen op woensdagmiddag.

In januari een blok van 3 lessen op maandagmiddag.

 

Wat doen de leerkrachten als de gastdocenten Kunst & Cultuur uw kinderen een rijk aanbod geven?

Zij hebben tijd voor extra professionalisering. Dit betalen we uit de middelen vanuit de subsidie verbetering basisvaardigheden.

Doel is het verbeteren van de basisvakken.

We zijn nu bijna aan het einde van het eerste blok, waarbij de leerkrachten uit de groepen 3 t/m 8 zich hebben gericht op het vergroten van het zicht op de kinderen bij het rekenonderwijs. We hanteren hiervoor de aanpak Data, Duiden, Doelen, Doen. We hebben goed gekeken naar de uitslag bij Bareka. We weten immers dat kinderen die onvoldoende kunnen automatiseren en memoriseren lastiger sommen kunnen maken, omdat het werkgeheugen dan te vol zit om nog een stapje erbij te kunnen zetten. De resultaten rekenonderwijs zullen voor die kinderen dan altijd gaan dalen en dat willen we uiteraard voorkomen.

In de groepen 1-2 werken we al langer met Kijk! Het is voor de leerkrachten, maar ook voor de intern begeleider en de directeur een onhandig middel, omdat we slechts twee keer per jaar alle observaties kunnen invoeren. Vanuit het doelgericht werken is dit ongewenst. We willen veel eerder goed zicht behouden op de ontwikkeling van kinderen.   Zij gaan zich nu verdiepen in een nieuw leerlingvolgsysteem voor de groepen 1-2, waarbij we efficiënter doelgericht kunnen werken. In december 2023 willen we een definitief besluit nemen.

In het volgende blok richten we ons op het pedagogisch handelen. Op de routines van de school (zoals het begrenzen = ontwikkelen van kinderen), op het doelgericht aanbieden van SEO lessen. En op het doelgericht inoefenen van routines.

Vanuit de leerlingenzorg hanteren we een overzicht per groep. We willen een kwaliteitsslag maken, om nog doelgerichter en met minder administratie wel de juiste dingen te doen. Door deze extra middag professionalisering voor het team, kunnen zij tijd vinden om elkaar hierin te versterken.

Is het nodig dat mijn kind school altijd leuk vindt? Nee hoor. Het is fijn als je kind het leuk heeft op school, maar dat is niet het hele verhaal. Er moet geleerd worden en dat is niet alleen maar leuk. Dat is ook wel eens moeilijk. Zo zit de wereld ook in elkaar.

Mocht u het leuk vinden om met mij het gesprek hierover te voeren, dan kom gerust in de ochtend (8.20 uur) even naar me toe.

 

Vriendelijke groet, Carlina van den Heuvel

 

 

« Terug naar overzicht