Nieuwe inzichten begrijpend lezen

Beste ouders/verzorgers

Afgelopen dinsdag zijn we door Saskia Versloot geschoold in de nieuwste inzichten over het differentiëren (ingaan op de verschillen) tijdens het begrijpend luisteren en lezen.

We weten nu dat alle leerlingen in denkkracht dezelfde vragen moeten doorlopen in de Taxonomie van Bloom.

Hieronder ziet u in de afbeelding de Taxonomie van Bloom.

Onthouden, begrijpen, toepassen, analyseren, evalueren en creëren moeten we met alle kinderen op verschillende denkniveuas oefenen, om beter te leren nadenken over teksten.

En daarbij moeten we gebruik maken van zoveel mogelijk verschillende teksten.

Soms een gedicht, soms een verhaal, soms een recept, soms een bericht uit de krant, enz.

Hoe gemotiveerd kinderen zijn om een tekst te willen begrijpen, hoe makkelijker we de kinderen kunnen leren denken.

Hoe kun je dan goed ingaan op de verschillen tussen de leerlingen?

Door veel verschillende soorten kwalitatief goede teksten aan te bieden.

En door veel goede vragen te stellen op alle onderdelen uit de Taxonomie van Bloom, waardoor we het denkproces van het kind naar een hoger niveau tillen.

Hieronder het stappenplan differentiatie tijdens de les.

 

HDLL = hardop denkend leren lezen

Na de analyse van het begrijpend leesproces kan er worden gedifferentieerd na de fase voorkennis ophalen, leerdoel aangeven.

De gevorderden

  • Zelfstandig aan de slag (na het leerdoel)
  • Hogere leesdoelen stellen ( b.v. meningsvorming conclusies trekken en samenvatten, hoofdgedachte benoemen)
  • Hierbij de kopjes creëren / evalueren/analyseren en toepassen uit de taxonomie inzetten
  • Moeilijker teksten
  • Andere tekstsoorten, gedicht versje etc.

De basisgroep

  • Instructie HDLL
  • Zelfstandig/duo’s groepjes aan de slag (na de begeleide inoefening)
  • Hoge leesdoelen stellen
  • Hierbij de kopjes begrijpen, onthouden en toepassen uit de taxonomie inzetten

De zwakke lezers

  • Instructie HDLL: volgen expliciet de leerkracht tijdens de instructie en inoefening samen met de basiskinderen. Daarna verlengde instructie met de focus op bewustwording van de eigen leesgedachten en laat ze vooral eerst vrij associëren bij een tekst (vrije respons oefening) en ga daarna over op de verwerkingsopdracht die je ondersteunt met HDLL.

Voor goede lezers in het van belang dat de leerkracht zoveel mogelijk verschillende vragen stelt om te weten te komen hoe de leerling nu denkt, maar ook hoe de leerling in zijn denkkracht een volgend stapje kan zetten.

 

Nu weet ook u iets meer over de nieuwste inzichten begrijpend luisteren en lezen.

 

Hartelijke groet, Carlina van den Heuvel

Directeur KBS De Viersprong

 

 

« Terug naar overzicht