Juffrouw Emmie

Op basis van het bericht over de financiële positie van Kans& Kleur hebben we samen moeten besluiten dat juffrouw Emmie afscheid gaat nemen van de Viersprong en Kans&Kleur..

Dit besluit betreuren wij ten zeerste maar wensen haar uiteraard alle goeds toe voor de toekomst.

Ze blijft tot de Kerstvakantie werkzaam binnen Kans&Kleur. Na de Kerstvakantie zijn meester Jeroen en Juffrouw Iris de leerkrachten van groep 7.

Met vriendelijke groet,

Carlina van den Heuvel

Directeur KBS de Viersprong.

« Terug naar overzicht