Onderbouwing eindresultaten

Beste ouders/verzorgers,

Uit de uitslag tevredenheid ouders/verzorgers blijkt dat we op het gebied van transparante communicatie wat laten liggen als school. En dat betreuren we. Het is nu zo dat we ouders/verzorgers op hoofdlijnen informeren (de conclusie), en in de MR de onderliggende onderbouwing ervoor delen.

Vorige week heb ik laten weten dat de uitslag van de eindtoets lager is uitgevallen, dan wij hadden verwacht. Hieronder de onderbouwing ervan. We gaan samen met de MR nadenken hoe we vaker de onderbouwing met u kunnen delen.

 

Onderbouwing eindresultaten KBS De Viersprong 

Vorige week heb ik u laten weten dat we hogere eindresultaten groep 8 hadden verwacht. Hieronder laat ik u zien op grond waarvan we een hoger resultaat eindresultaten groep 8 hadden mogen verwachten: 

 

Naar welke vorm van Voortgezet Onderwijs stromen de leerlingen uit? 

24% van de leerlingen stroomt uit naar het VWO 

35% van de leerlingen stroomt uit naar de HAVO/VWO 

11,5% van de leerlingen stroomt uit naar VMBO-T/HAVO 

6% van de leerlingen stroomt uit naar de VMBO-Theoretische leerweg 

11,5% van de leerlingen stroomt uit naar de VMBO Kader/Theoretische leerweg 

6% van de leerlingen stroomt uit naar de VMBO-kader leerweg 

6% van de leerlingen stroomt uit naar de VMBO-basis leerweg 

 

Welk resultaat is op de eindtoets 2021-2022 door de groep 8 behaald: 

12% van de leerlingen heeft een VWO score behaald 

6% van de leerlingen heeft een HAVO/VWO score behaald 

35% van de leerlingen heeft een VMBO-T/HAVO behaald 

29% van de leerlingen heeft een VMBO-kader/VMBO T behaald 

6% van de leerlingen heeft een VMBO-basis/VMBO kader behaald 

6% van de leerlingen heeft een VMBO basis behaald 

6% van de leerlingen heeft een PRO/VMBO basis behaald 

Zoals u hierboven kunt aflezen, is er een grote discrepantie tussen de eindresultaten die de leerlingen zouden moeten kunnen behalen op grond van hun ontwikkeling (uitstroom advies), en de behaalde eindresultaten (resultaat eindtoets 2021-2022). We weten zeker dat het moment van afname het resultaat van de eindtoets negatief heeft beïnvloed. In de week voor de eindtoets is er een onveilige situatie ontstaan voor meerdere leerlingen. Daar zijn maatregelen op genomen. Maar we wisten zeker dat dit de resultaten eindtoets negatief zou gaan beïnvloeden. Als we zelf het moment van afname eindtoets hadden mogen inplannen, dan hadden we op dat moment geen eindtoets afgenomen. Nu hebben meerdere leerlingen geen uitslag die klopt bij de ontwikkeling. Maar gelukkig stromen ze wel in het goede vervolgonderwijs uit. 

We hebben als school toch een voldoende gescoord, voor de fundamentele en streefniveaus van de school, die over drie schooljaren worden gemeten. Maar we weten zeker dat het eindresultaat veel hoger had moeten liggen. Want dat hadden onze leerlingen in groep 8 verdiend. 

En als school zijn en blijven we trots op alle leerlingen van groep 8!

Vriendelijke groet, Carlina van den Heuvel

 

 

« Terug naar overzicht