Brief vanuit de directeur

Beste ouders/verzorgers, Graag wil ik u informeren over de stand van zaken betreft het Corona-virus.

Kinderen
Er zijn nog geen kinderen waarvan het Corona-virus is vastgesteld. Dat is ontzettend fijn.

Personeel

Eén medewerker ia vanaf maandag 14-09 thuis, vanwege verkoudheidsklachten. Conform ons advies heeft deze medewerker een test aangevraagd. Afgelopen maandag was er geen vervanger beschikbaar. Gelukkig hebben we het op deze dag anders kunnen oplossen. Deze medewerker heeft geen Corona.

Een andere medewerker is woensdag 16-09 verkouden naar huis gegaan. Deze moet zich nog laten testen. Vandaag is groep 7 helaas om deze reden thuis. Morgen is er wel een vervanger beschikbaar. Ik maak me grote zorgen als de leerkracht niet vervangen kan worden. De impact op u als ouders is enorm groot. Maar ook omdat we het onderwijs niet continueren. Hoe we dit wel kunnen realiseren heeft topprioriteit binnen het team, maar ook bij ICTBO-Wijchen.

 

Kinderen thuis als er geen leerkracht beschikbaar is

Zoals eerder aangegeven kan het zijn dat een hele groep niet naar school kan komen, als er geen vervanger beschikbaar is. Het is verstandig om wekelijks alvast in uw omgeving na te denken over noodopvang. Deze kunnen wij op school helaas niet leveren.

 

Peiling thuisonderwijs

Thuisonderwijs zou helaas in de nabije toekomst opnieuw tijdelijk kunnen plaatsvinden.

Wanneer kiest een school hier voor? Als er sprake is van een besmetting binnen de groep (advies GGD), of er is langer dan één dag geen leerkracht voor de groep beschikbaar.

We zetten om deze reden een peiling onder u als ouders/verzorgers uit, zodat jullie als ouders kunnen meedenken hoe we thuisonderwijs het beste zouden kunnen aanbieden. Vorig jaar hebben de meeste kinderen thuisonderwijs moeten volgen (de nieuwe 4 jarigen kunnen dat nog niet beoordelen). We zijn nu erg benieuwd naar uw tips.

De peiling kunt u volgende week donderdag verwachten. Te weten 24 september.

 

Feedback Gemeente Wijchen

De Gemeente houdt ons en alle andere onderwijspartners op de hoogte van zorgen die Wijchense ouders in het algemeen uiten over de corona-maatregelen in het onderwijs. Daar springen er op hoofdlijnen een aantal uit, en we willen graag met jullie delen hoe we daar op De Viersprong mee omgaan.

 

  • Bij veel scholen is het erg druk bij het brengen en halen van de kinderen en dat maakt het lastig anderhalve meter afstand te houden

We merken dat onze ouders hun best doen het halen en brengen van hun kinderen zo snel en efficiënt mogelijk te laten verlopen. We begrijpen ook dat dat niet altijd eenvoudig is. Soms zijn de kinderen niet meteen klaar om te gaan, moet er nog afgesproken worden of is er een fietssleutel kwijt. Toch vragen we jullie alert te blijven. Misschien kan met de (oudere) kinderen afgesproken worden iets verderop in de wijk afscheid te nemen en elkaar bij het ophalen weer te treffen, en probeer ook niet meer dan 5 minuten voordat de kinderen uit school komen klaar te staan. Laten we proberen er voorlopig zoveel mogelijk kiss-and-ride van te maken.

 

  • Hoestende of verkouden kinderen in de klas

Volgens het officiële protocol voor het basisonderwijs moeten kinderen thuisblijven totdat ze hersteld zijn, of totdat ze negatief getest zijn op Corona. Op de Viersprong wijken wij in zoverre van dit officiële protocol af dat wij, óók bij een negatieve Corona-test, vriendelijk verzoeken om kinderen thuis te houden totdat de (verkoudheids-) klachten minstens 24 uur verdwenen zijn. De uitslag van een test is immers maar beperkt ‘houdbaar’: een negatieve test garandeert niet dat een kind niet alsnog Corona krijgt en anderen daarmee besmet. Daarnaast kan een kind anderen ook met die “gewone” verkoudheid besmetten, wat in het ergste geval leidt tot uitval van de leerkracht totdat deze getest is. Kortom, bij verkoudheidsklachten adviseren wij ouders om kinderen thuis te houden, totdat ze volledig hersteld zijn.

 

  • Het delen van materialen door kinderen

We hebben advies bij de GGD ingewonnen over hoe hiermee om te gaan, en zij geven aan dat het delen van materialen zoals speelgoed en potloden zeker bij jonge kinderen (t/m 6 jaar) ‘heel weinig’ risico met zich meebrengt. Daarom hebben ze hiervoor geen adviezen/protocol. Kinderen ouder dan 6 jaar hanteren eigen pennen en potloden voor in de klas. Deze worden door de school geleverd.

 

Nieuw protocol PO voortschrijdende inzichten

Desinfectie wordt in het nieuwste protocol PO voor kinderen afgeraden. Ook onze kindvriendelijke desinfectie. Om deze reden zullen we de kinderen niet langer vragen om de handen te desinfecteren, maar stimuleren om vaker de handen te gaan wassen.

 

Voor de volledigheid voor u nog op een rijtje wat, naast bovengenoemde, de maatregelen zijn die we nu op de Viersprong nemen:

  • Vaak handen wassen.
  • Looproutes door de school.
  • Alleen indien noodzakelijk komen ouders op het schoolplein.
  • Alleen indien noodzakelijk, komen ouders/externen in de school, en zij vullen bij binnenkomst de triagelijst in.
  • We raadplegen bij elke twijfel over een maatregel de GGD.
  • We volgen het RIVM-protocol.

 

Binnenkort voor elke leerling een eigen account beschikbaar

Alle leerlingen krijgen een eigen kans@kleurmail adres. Via Office kan de leerling binnenkort inloggen en via Teams zo nodig online lessen volgen. Er wordt hard aan gewerkt.

 

Dilemma testcapaciteit

Op dit moment ervaren ouders, kinderen en medewerkers hoe moeilijke het is om een afspraak te kunnen maken voor een test, als je verkouden bent. Dat is bijzonder vervelend. We moeten echt volhouden om te blijven bellen naar de GGD om een test aan te vragen. Kinderen moeten ook 24 uur klachtenvrij zijn, voordat ze naar school mogen komen. Soms duurt dat ruim twee weken. Dat is niet goed voor de ontwikkeling. Ook hiervoor zijn we als team mogelijke oplossingen aan het bedenken.

Leerkrachten kunnen vanaf vrijdag 18-9 voorrang krijgen om zich te laten testen. Dat is geweldig!

 

Corona niet op De Viersprong

De besmettingen van het Coronavirus lopen landelijk in rap tempo op. Corona is en blijft in de komende maanden ons leven sterk beïnvloeden. We zijn ons aan het voorbereiden hoe we de continuïteit in ontwikkeling voor leerlingen kunnen realiseren, als medewerkers thuis zijn en geen vervanging beschikbaar is. Het gesprek hierover teambreed kunnen we nu lastig organiseren, omdat na schooltijd op dit moment de portfoliogesprekken plaatsvinden. In de pauze leggen we flaps neer. Hierop formuleren we voorgenomen besluiten en bekijken deze vanuit de verschillende perspectieven. Hoe is het dan voor de leerling, de ouder, de leerkracht en de rest van het team. U kunt van ons verwachten dat we onze scenario’s voorleggen aan de MR, zodat zij ook nog goed mee kunnen denken vanuit het perspectief van u als ouder/verzorger. En ik hoop oprecht dat we de adviezen goed opvolgen, zodat we zo min mogelijk thuisonderwijs moeten gaan aanbieden.

 

We genieten dagelijks van jullie kinderen. En wat doen jullie het goed als ouders om kinderen thuis te houden bij verkoudheden, of ons te bellen als er een dilemma is. Ook belt u sneller als er iets speelt. Dat is zo fijn. Dat voelt toch als verbondenheid, waar we zo voor staan. We hebben het goed met elkaar op De Viersprong. Ik ben trots op jullie.

 

Hartelijke groet, Carlina van den Heuvel

Directeur KBS De Viersprong

« Terug naar overzicht