Nieuwe rekenmethode implementatie

Als team hebben we gekozen voor de nieuwe rekenmethode Pluspunt.

We weten inmiddels van andere scholen dat kinderen deze methode bij aanvang als erg moeilijk ervaren.

Dat begrijpen we wel. Nederland scoort immers landelijk erg slecht op de resultaten in het rekenonderwijs.

Dan is het nodig om het rekenonderwijs op een hoger niveau te trekken.

Ook op onze school vallen de resultaten rekenen bij de eindtoets al jaren tegen.

Vanuit de ervaringen van andere scholen, starten we nu al met de implementatie van de nieuwe rekenmethode.

Leerkrachten krijgen als huiswerk het lezen van de handleiding mee.

Ook de benodigde kennis die nodig is om te werken met Pluspunt, wordt aangeboden.

Ze krijgen allemaal een boek, waarin staat uitgelegd hoe de vertaalcirkel en het drieslagmodel werkt.

Ze worden hiervoor ook gefaciliteerd in tijd, om zich in te kunnen lezen.

 

Wat is dan het verschil voor de kinderen?

Een voorbeeld:

Zo vragen we nu aan onze kinderen in groep 4 om de tafels 1 t/m 5 en de tafel van 10 te beheersen en direct het antwoord te kunnen geven.

In de nieuwe methode moeten we ervoor zorgen dat de kinderen alle tafels 1 t/m 10 in groep 4 beheersen en direct het antwoord kunnen geven.

 

Vanmiddag vergelijken we in de teamvergadering wat kinderen einde schooljaar zouden moeten beheersen volgens de nieuwe rekenmethode, en onze huidige rekenmethode.

Vervolgens schrijven we een plan, om te zorgen dat we op het juiste niveau uitkomen, einde schooljaar.

En waar we dat nog niet kunnen realiseren, moeten we begin nieuwe schooljaar doelen uit het voorgaande schooljaar inplannen.

 

In de hoop u voldoende te hebben geïnformeerd,

Vriendelijke groet, Carlina van den Heuvel

Directeur KBS De Viersprong

 

« Terug naar overzicht