Tussenevaluatie

We zijn als team behoorlijk tevreden over het afgelopen halve schooljaar. In alle groepen zien we verbetering op de tussenresultaten. Dat meten we bij de toetsen van Leerling in Beeld, maar we vinden de uitslagen van de methode-gebonden toetsen en tevredenheid nog belangrijker.

Op de eindtoets groep 8 hebben de kinderen een resultaat laten zien dat hoger ligt dan het landelijk gemiddelde. We zijn ook van mening dat we dit resultaat moeten kunnen behalen met deze groep, dus we zijn hier tevreden over.

De rust in de school is in alle klassen voelbaar, of neemt steeds meer toe. Dat is erg belangrijk. Uw kinderen willen ook allemaal dat het lekker rustig is in de groep, zodat je lekker geconcentreerd kunt werken.

De ouders/verzorgers die de presentatie hebben bijgewoond wil ik bedanken.

En tot slot… recht uit mijn hart…

Wat een geluk toch om met zulke kanjers van leerkrachten te mogen werken voor uw kinderen. Het is ontzettend leuk om op De Viersprong te kunnen werken.

Hartelijke groet, Carlina van den Heuvel

« Terug naar overzicht