Thuisonderwijs door Corona

Veel ouders/verzorgers, kinderen en medewerkers hebben sterk behoefte aan het kunnen continueren van onderwijs als iemand thuis moet blijven. Welke stappen zetten we?

We nemen u mee in de status ontwikkeling. We hebben op de studiedag van 21 september nagedacht over allerelei scenario’s.

Zoals u wellicht al gemerkt heeft, hebben wij afgelopen weken een aantal keren te maken gehad met ziekte van leerlingen en/of leerkrachten. Of  een leerkracht moet zich laten testen en kan best thuis werken. Of leerlingen zijn verplicht thuis in quarantaine, maar niet ziek. Het is voor ons een uitdaging hoe wij het onderwijs dan kunnen continueren.

Deze week zijn drie medewerkers thuis om zich te laten testen. De klachten zijn meestal Corona gerelateerd, wat betekent dat deze medewerker thuisblijft en zich laat testen.

Tijdens de studiedag van 21 september hebben we met het team en de oudergeleding van de MR gesproken over de gevolgen van ons onderwijs, als leerlingen en leerkrachten ziek zijn. Of leerlingen verplicht thuis moeten blijven, vanwege Corona gerelateerde klachten bij ouders. Tijdens onze gespreken hebben we alle invalshoeken belicht.

Uitgangspunt en topprioriteit is dat het onderwijs voor de leerlingen doorgang kan vinden om zo een ononderbroken lijn te kunnen garanderen. Op dit moment werken we onze gesprekken uit en bespreken we knelpunten die we tegenkomen met elkaar.

 

Er vindt nu een pilot (uitproberen) plaats in twee groepen, waarin leerlingen in quarantaine thuis onderwijs kunnen volgen. Dit betreft een leerling uit groep 5-6 en een leerling uit groep 8. Met dank aan de leerkrachten die dit voor onze school aan het uitproberen zijn. Op de eerste dag kan de leerkracht na school een pakket samenstellen. De leerkrachten kunnen het werk vanaf de tweede dag thuis laten bezorgen. Fijn als buren ons hierin kunnen steunen. Vervolgens kunnen de leerlingen de hele dag de instructies thuis volgen van de leerkracht, en onderhouden zij dagelijks contact met de groep. We weten inmiddels dat de kinderen en de ouders deze inzet waarderen en tevreden zijn. We weten ook dat de extra inzet van de leerkrachten tijd vraagt en nog onwennig is. Ook zijn er zorgen betreft de Privacy. We weten dat we hiervoor afspraken kunnen maken met ouders, waarvoor we stappen moeten uitzetten. Tot slot moeten we ook nog bedenken wat we kunnen beloven als er een vervanger komt.

Voor de groepen 1 en 2 is het veel moeilijker om thuisonderwijs te kunnen aanbieden. Het zelfstandig inloggen is voor deze leeftijdgroep niet mogelijk. Ook voor de groepen 3 en 4 is het sterk afhankelijk van de hulp van ouders/verzorgers. Dat maakt dat we hier nog goed over blijven nadenken, ook binnen Kans & Kleur als geheel met alle medewerkers.

En hoeveel ouders hebben geschikte device, om voor alle kinderen uit een gezin tegelijkertijd alle instructies te laten volgen? Dat moeten we nog uitzoeken.

We verwachten volgende week via de nieuwsbrief met u te delen wat ons stappenplan is als een leerling of leerkracht afwezig is.

En wat zijn we trots op het feit dat we op De Viersprong de veiligheid en de kwaliteit van ons onderwijs voorop stellen!

Dank MR ouders voor het meedenken.

Hartelijke groet, Carlina van den Heuvel

Directeur KBS De Viersprong

« Terug naar overzicht