Nieuwe leerlingenraad schooljaar 2022-2023

Beste kinderen, ouders/verzorgers,

 

Begin schooljaar 2022-2023 kiezen de leerlingen uit de nieuwe groepen welke twee leerlingen (groepen 3-4, 5-6 en 7-8) in de leerlingenraad gaan deelnemen.

Vanuit onze visie vinden we het erg belangrijk dat een groep enthousiaste leerlingen zich bezighoudt met zaken op en rond school. Zij zetten zich in om het onderwijs te verbeteren en de goede sfeer te behouden.

 

Hoe kun je ervoor zorgen dat je gekozen wordt om in de leerlingenraad te kunnen deelnemen?

Alle leerlingen kunnen nu vast bedenken welk idee of verandering zij voor De Viersprong zouden willen invoeren.

Daar kunnen zij begin schooljaar 2022-2023 binnen de groep een campagne voor voeren.

Binnen de groep stemmen leerlingen op briefjes.

De leerkracht maakt bekend welke twee leerlingen gekozen zijn.

 

In elke leerlingenraad wordt een voorzitter gekozen, en een secretaris.

De leerlingenraad vergadert ongeveer 6 keer op jaarbasis met de directeur.

Vanuit school vragen we ook aan de kinderen hoe zij innovaties ervaren (denk nu aan de methode STAAL voor taal)

 

We werken komend schooljaar met drie groepen 3-4, twee groepen 5-6 en twee groepen 7-8.

In totaal zijn er dan 14 leerlingen die kunnen deelnemen aan de leerlingenraad.

 

Begin schooljaar 2022-2023 starten de campagnes in de groepen.

We kijken uit naar weer een groep enthousiaste leerlingen.

 

Vriendelijke groet, Carlina van den Heuvel

Directeur KBS De Viersprong

 

 

 

 

 

 

« Terug naar overzicht