VoorleesExpress voor leerlingen van 2-8 jaar

Wat is de VoorleesExpress?

De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen die moeite hebben met taal extra aandacht krijgen. Vrijwilligers hebben twintig sessies met een gezin. Je ontmoet elkaar thuis, ziet elkaar online of op een openbare plek. Samen met de ouders ga je lekker aan de slag met taal en (voor)lezen

Waarom de VoorleesExpress?
De VoorleesExpress ondersteunt ouders, scholen en peutercentra bij het helpen voorlezen van leerlingen (2-8 jaar). In de beperkte tijd die je hebt als leerkracht of pedagogisch medewerker, lukt het niet altijd om alle kinderen de juiste begeleiding te geven die nodig is. Hierbij kan de VoorleesExpress helpen.

Voorkomen van laaggeletterdheid
Bijna 15% van de jongeren heeft een taalachterstand en heeft grote moeite met het begrijpen van de inhoud van hun schoolboeken. Sinds 2003 is het percentage laaggeletterden in Nederland significant toegenomen van 12% naar 18%. Om te voorkomen dat jongeren en volwassenen laaggeletterd worden, moet je investeren in preventie. Een jong kind is enorm gevoelig voor taal. Als een kind drie jaar is kun je al zien dat er een groot verschil is in de woordenschat, tussen kinderen die veel in aanraking komen met taal en kinderen die weinig taal horen. Dit verschil in taalontwikkeling halen kinderen later moeilijk in.

Taalontwikkeling dankzij de VoorleesExpress
Ouders die hun kinderen actief stimuleren bij hun taalontwikkeling, door veel voor te lezen en ze aan te moedigen zelf te lezen, zorgen ervoor dat hun kinderen gemotiveerder zijn om te lezen, meer lezen en leesvaardiger zijn. Hierdoor presteren deze kinderen beter op school. Deze positieve invloed blijft gedurende de verdere levensloop aanwezig. Ouders kunnen het best zo vroeg mogelijk met een positieve leesopvoeding beginnen.

Interesse? Meld je nu aan!
www.voorleesexpress.nl

« Terug naar overzicht