Vieren kwalitatief goed onderwijs

Tijdens vergaderingen en studiedagen vieren we voorbeelden van kwalitatief goed onderwijs met elkaar.

Dat doen we door:

de tussenresultaten die behaald zijn te vieren;

doelen tevredenheidsmetingen die behaald zijn te vieren;

beelden te delen, soms via een foto, vaak middels een video.

Hieronder mooie voorbeelden van kwalitatief goed onderwijs in de groepen 1 en 2.

 

De Noordwijkse methode, thematisch onderwijs.

We verbinden alle woorden bewust aan een thema.

Zo kunnen kinderen verbindingen maken en leren we veel over de wereld om ons heen.

Om met jonge kinderen het gesprek over andere culturen te kunnen begrijpen, blijven we bij aanvang dichtbij de belevingswereld.

In de groepen 1 en 2 stond om deze reden eerst onze eigen cultuur centraal.

En daarbij realiseren we ons uiteraard dat er kinderen zijn die een andere cultuur als basis heeft.

Dat wordt ook besproken met de kinderen.

Vervolgens gaan we met de kinderen meer leren over Egypte.

Kinderen uit alle groepen wordt gevraagd om materialen mee te nemen.

Zo leren we nieuwe woorden. En we leren weer meer over andere culturen.

Vanuit deze nieuwe woorden, maken we verbindingen met andere vakken.

Hierboven ziet u de koppeling met het aanleren van de letter ‘m’.

En dan realiseren we ons als team vaak hoe gelukkig we zijn dat ouders zo veel mooie materialen aanleren voor onze kijktafels.

Zo draagt u bij om de wereld van buiten naar binnen te halen.

We zijn blij dat u zo betrokken bent.

 

Vriendelijke groet, Carlina van den Heuvel

Directeur KBS De Viersprong

« Terug naar overzicht